WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Канал послідовної передачі даних - Курсова робота

Канал послідовної передачі даних - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут"

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Альбом документів курсового проекту по дисципліні

"Комп'ютерна схемотехніка "

Харків 2005

Анотація

В курсовому проекті розроблено канал послідовної передачі 24-х розрядних даних із використанням мультилексорів і демультиплексорів.

Розробка виконана на мікросхемах ТТЛ-логіки 155 серії. В пояснювальній записці приведені необхідні обґрунтовування, розрахунки та описи принципу дії як пристрою в цілому, так і його окремих функціональних блоків та вузлів. Виконано перевірку працездатності пристрою з використанням пакету EWB.

Альбом документів курсового проекту, крім пояснювальної записки, вміщує також структурну, принципову та функціональну схеми пристрою.

Аннотация

В курсовом проекте разработан канал последовательной передачи 24-х разрядных данных с использованием мультиплексоров и демультиплексоров.

Разработка выполнена на микросхемах ТТЛ-логики 155 серии. В пояснительной записке приведены необходимые обоснования, расчет и описание принципа действия устройства, отдельных блоков и узлов. Проведена проверка работоспособности устройства с использованием пакета EWB.

Альбом документов курсового проекта, кроме пояснительной записки, содержит также структурную, принципиальную и функциональную схемы устройства.

Annotation

There is a development of channel of sequential transfer of 24-bit data with multiplexers and demultiplexers usage in a term paper.

The development is run for microcircuits TTL – logic of 155 series. In the explanatory notes there are necessary motivations, calculations and descriptions of the principle of action of the devices as a whole and its separate functional blocks and nodes. The performance check of the device with the usage of EBM package has been carried out.

The album of the documents of the term paper contents the structure, principle and functional device schemes of the device and the explanatory notes as well.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут"

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Xxxxxxx.)

"_____"_________2005 р.

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Відомість проекту

Розробники

Керівник проекту

______(Xxxxxxx)

"_____"_________2005 р.

Виконавець

______(Xxxxxxx.)

"_____"_________2005 р.

Харків 2005

Формат

Зона

Поз.

Позначення

Найменування

Кільк.

Нотатки

Документація

загальна

А4

XXXXXXX ТЗ

Технічне

завдання

2

А4

XXXXXXX ПЗ

Пояснювальна

записка

30

А4

XXXXXXX Е1

Канал

послідовної

передачі даних

1

А3

XXXXXXX Е2

Канал

послідовної

передачі даних

1

А3

XXXXXXX Е3

Канал

послідовної

передачі даних

1

А4

XXXXXXX ПЕ

Перелік

елементів

1

XXXXXXX ВП

Змін.

Літ

№ докум

Підпис

Дата

Канал послідовної передачі даних

Відомість проекту

Літ

Лист

Листів

Розроб.

Xxxxxxx.

К

2

2

Перевір.

Xxxxxxx

НТУ "ХПІ"

Кафедра ОТП

Затв.

Xxxxxxx.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут"

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Xxxxxxx.)

"_____"_________2005 р.

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Технічне завдання

Розробники

Керівник проекту

______(Xxxxxxx)

"_____"_________2005 р.

Виконавець

______(Xxxxxxx.)

"_____"_________2005 р.

Харків 2005

Технічне завдання

Найменування: Канал послідовної передачі даних

Призначення: Канал послідовної передачі даних між двома зовнішніми пристроями.

Технічні характеристики:

Розрядність даних:

вхідних 24

вихідних 24

Основні елементи: MUX і DMUX

Використовувана серія мікросхем: 155

Дані для передачі і сигнал ввімкнення передачі задаються зовнішнім сигналом.

Канал послідовної передачі даних повинен бути побудован з використанням мультиплексорів і демультиплексорів, а також із додатковою індикацією передачі даних.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут"

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Xxxxxxx.)

"_____"_________2005 р.

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Пояснювальна записка

Розробники

Керівник проекту

______(Xxxxxxx)

"_____"_________2005 р.

Виконавець

______(Xxxxxxx.)

"_____"_________2005 р.

Харків 2005

Реферат

Даний документ є пояснювальною запискою об'ємом 30 аркушів. В пояснювальній записці приведено 10 таблиць, 4 рисунки, використано 11 джерел літератури.

Ключові слова: КАНАЛ, МІКРОСХЕМА, ІНДИКАЦІЯ, ПОСЛІДОВНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ, МУЛЬТИПЛЕСКОР, ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР.

В курсовому проекті розроблено схему каналу послідовної передачі 24-х розрядних даних, виконану на мультиплескорах і демультиплексорах.

Розробка виконана із застосуванням мікросхем ТТЛ-логіки 155 серії. В пояснювальної записці приведені обґрунтування побудови схеми, швидкодії схеми, розрахунки і опис принципу дії, як пристрою в цілому, так і його окремих функціональних блоків і вузлів. Проведено моделювання розробленого пристрою у пакеті моделювання EWB. Реалізовано індикацію передачі даних по каналу під час роботи пристрою.


 
 

Цікаве

Загрузка...