WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Системи сигнализації - Курсова робота

Системи сигнализації - Курсова робота

Останніми роками помітний інтерес виявляється до автономних охоронних систем, які можна оперативно розвернути в польових умовах. Для таких систем у ряді випадків використовують бездротові датчики з автономним живленням. Американська фірма Southwest Microwave випускає бистророзгортувальну| систему РАС 300В, що використовує двопозиційні радіопроменеві датчики. Змінні антени забезпечують вибір оптимальних геометричних параметрів чутливої зони. Вибір частоти модуляції передавачів дозволяє усунути міжзонні перешкоди [16]. Система харчується від акумуляторних батарей, яких вистачає на 190 годин роботи. Для передачі сигналів тривоги використовується радіопередавач, що підключається до виходу приймального блоку комплекту.

Англійська компанія Racal Defence випускає | охоронний комплекс Classic 2000, що використовує автономні датчики різних типів (геофонні|, пасивні, магнітометричні, п'єзоелектричні і ін.). Кожен датчик забезпечений вбудованим джерелом живлення і об'єднаний з мініатюрним радіопередавачем сигналів тривоги. Приймальна станція контролює до 99 датчиків.

Фірма Sensor Electronics (Великобританія)випускає різні | бистророзгортувальні |периметральні| системи з пасивними ІЧ-ДАТЧИКАМИ|. На рис.25 показана одна з таких систем — портативний комплекс AutoGuard. Система містить в своєму складі від 8-ми до 24-х бездротових ІЧ-ДАТЧИКІВ| і переносну 8-зонну контрольну панель з універсальним живленням. Кожен датчик забезпечує зону чутливості завдовжки 30 м, т.ч. комплект з 24-ма |датчиками дозволяє захистити периметр протяжністю до 720 м. У корпусі кожного датчика встановлений радіопередавач сигналів тривоги з радіусом дії не менше 300 м. Вбудована в датчик літієва батарея забезпечує роботу датчика протягом декількох років.

3.1.Приклади винаходів сигналізації

Винахід відноситься до області сигналізації, зокрема може бути використано для контролю стану працездатності складних об'єктів по авт. св.№721840. З цією метою у відомий пристрій, що містить попарно об'єднані резистори і розділові діоди, розміщені на контрольованому об'єкті і сполучені лінією зв'язку з вимірювальними мостами, підключеними до блоку вимірювання полярності і одних входів елементів І до інших входів яких підключений вихід блоку управління, вхід якого через елемент АБО сполучений з одними входами елементів І, до виходу кожного з яких підключений відповідний індикатор несправності лінії зв'язку, введені трігери, вирішальне пристрій, виконаний у вигляді дешифратора, елемент затримки, елемент не, додаткові елементи І, елемент квитування, індикатори стану об'єкту і індикатори стану параметра. У початковому стані полярність напруги, що подається на вимірювальний міст, така, що струм тече через один з резисторів пари. При цьому всі індикатори відключені [14]. При відхиленні параметра спрацьовує трігер і викликає спрацьовування індикатора стану параметра. При порушенні лінії зв'язку спрацьовує індикатор несправності лінії зв'язку (трігер не спрацьовує, оскільки відбувається його скидання сигналом, що поступає на його вхід з виходу елементу І). Вирішальний пристрій, відповідно до комбінації вхідних сигналів, включає відповідні індикатори стану об'єкту. Стробуючий сигнал поступає на вхід вирішального пристрою через елемент затримки, необхідний для усунення впливу перехідних процесів в трігерах на входи вирішального пристрою.

Винахід відноситься до сигналізації і може бути використане для контролю стану працездатності складних об'єктів.

Метою винаходу є розширення функціональних можливостей пристрою.На кресленні представлена функціональна схема пристрою.Пристрій містить основні і додаткові резистори 1 і 2, розділові діоди 3 і 4, розміщені на контрольованому об'єкті 5, лінії 6 зв'язку, вимірювальні мости 7 з вимірювальними елементами 8, блок 9 зміни полярності, джерело 10 напруги, блок 11 управління, елемент І 12, елемент АБО 13, індикатори 14 несправності лінії зв'язку, трігери 15, вирішальне пристрій 16, елемент 17 затримки, 'індикатори 18 стану об'єкту, індикатори 19 стану параметра, елемент не 20/ додаткових елементів І 21 і елемент 22 квитування. Вирішальний пристрій 16 містить дешифратор 23 станів.

Пристрій працює таким чином.

У початковому стані блок 9 змін полярності підключає джерело 10 до вимірювальних мостів 7 так, що діоди 3 відкриті, а діоди 4 закриті, і струми ліній 6 зв'язку течуть через основні вимірювані резистори 1, включені в ланцюзі сигналів датчиків, контролюючих параметри об'єкті 5. Величини резисторів 1 підбираються так, щоб напруга в діагоналях мостів 7 на входах вимірювальних елементів 8 було близьке до нуля і не викликало в початковому стані появи на їх виходах сигналів.

При відхиленні якого-небудь параметра об'єкту 5 від нормальних значень величина резистора 1 в ланцюзі діода 3 змінюється, рівновага відповідного моста 7 порушується, до входу вимірювального елементу 8 моста 7 прикладається відповідна напруга, а на його виході з'являється сигнал. Сигнал з виходу вимірювального елементу 8 поступає на перший вхід відповідного елементу І 12 і через відкритий елемент І 21 на перший вхід відповідного трігера 15. Сигнал з виходу трігера 15 поступає на відповідний вхід вирішального пристрою 16. Одночасно сигнал з виходу вимірювального елементу 8 через елемент АБО 13 впливає на блок 11 управління, який виробляє короткочасний сигнал, по якому блок зміни полярності 9 змінює полярність живлення вимірювальних мостів. Діоди 3 закриваються, а діоди 4 відкриваються, і, оскільки лінії зв'язку справні, струм тече через резистори 2, призначені для контролю ліній 6 зв'язки. Сигнали на виходах вимірювальних елементів 8 відсутні.

Сигнал з виходу елементу АБО 13 перестає діяти на вхід блоку 11 управління. Після закінчення дії сигналу з виходу блоку 11 управління полярність живлення вимірювальних мостів перемикається в початковий стан. Якщо при цьому з виходу якого-небудь вимірювального елементу 8 знов поступає сигнал, то описаний процес повторюється з періодом, залежним від тимчасових характеристик блоку 11 управління, блоку 9 зміни полярності і інших елементів пристрою.Таким чином, відхилення будь-якого з параметрів контрольованого об'єкту 5 приводить до спрацьовування відповідного йому трігера 15. За наявності на виходах трігерів 15 певної сукупності сигналів і надходженні від блоку 11 управління через елемент 17 затримки чергового управляючого сигналу, вирішальне пристрій 16 формує на своїх виходах відповідні сигнали. Стан об'єкту 5 спостерігається оператором по індикаторах 18 і 19. Оператор за допомогою елементу квитування (наприклад, кнопки) може при необхідності встановити трігери 15 пристрою в початковий стан.

При порушенні якої-небудь з ліній 6зв'язки сигнал з виходу вимірювального елементу 6 поступає на перший вхід відповідного елементу І 12 і через відкритий елемент І 21 на перший вхід відповідного трігера 15. Одночасно сигнал з виходу вимірювального елементу 8 впливає на вхід блоку 11 управління, який формує короткочасний сигнал, що поступає на другі входи елементів І 12, на блок 9 зміни полярності, на вхіделементу не 20 і на елемент 17 затримки. Полярність живлення мостів 7 міняється, а елементи І 21 закриваються. Але розбаланс відповідного вимірювального моста 7, викликаний несправністю в лінії 6 зв'язку на час зміни полярності живлення вимірювальних мостів 7, не припиняється, і напруга на вході вимірювального елементу 8 в його діагоналі як і раніше викликає на виході вимірювального елементу 8 сигнал, який через відповідний елемент І 12 поступає на другий вхід відповідного трігера 15 і встановлює його в початковий стан. В цьому випадку сигнал з виходу цього трігера знімається з відповідного входу вирішального пристрою 16 і не використовується для оцінки стани працездатності об'єкту, а сигнал про несправність лінії 6 зв'язку відображається відповідним їй індикатором 14.

Оцінка стану об'єкту вирішальним пристроєм 16 може вироблятися таким чином. Управляючий імпульс з виходу блоку 11 управління затримується елементом 17 затримки на час перехідних процесів в елементах І 12 і трігерах 15 і поступає на стробуючий вхід дешифратора 23 станів. Відповідно до наявної комбінації сигналів на входах дешифратора 23 станів на його виходах формуються відповідні сигнали про стан об'єкту 5, включаючі відповідні індикатори 18 або які-небудь виконавчі механізми. Крім того, оператор може спостерігати по індикаторах 19 сукупність параметрів об'єкту, визначаючих його стан.

Формула винаходу

1. Пристрій для тривожної сигналізації по авт. св. № 721840, відмінне тим, що, з метою розширення функціональних можливостей, в нього введені додаткові елементи І, трігери, елемент не, елемент затримки, індикатори стану параметра, вирішальне пристрій, індикатори стану об'єкту, елемент квитування, вихід якого сполучений з першими входами всіх трігерів, другі входи зєднані з виходами відповідних елементів І, одні входи яких сполучені з першими входами відповідних додаткових елементів І, виходи яких сполучені з третіми входами відповідних трігерів, виходи яких сполучені з входами відповідних індикаторів стану параметра і з відповідними входами групи входів вирішального пристрою, управляючий вхід якого через елемент затримки підключений до виходу блоку управління, який сполучений з входом елементу не, вихід якого сполучений з другими входами додаткових елементів І, виходи вирішального пристрою сполучені з входами відповідних індикаторів стану об'єкту.

2. Пристрій відмінне тим, що вирішальний пристрій виконаний у вигляді дешифратора, інформаційні входи якого є групою входів вирішального пристрою, стробуючий вхід дешифратора є управляючим входом вирішального пристрою, а виходи — виходами вирішального пристрою.


 
 

Цікаве

Загрузка...