WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Вплив легування цинком на властивості МОН-структур - Курсова робота

Вплив легування цинком на властивості МОН-структур - Курсова робота

5.2.2.4. Розрахунок вартості палива та енергії

Затрати на електроенергію розраховуються за формулою:

Ес = МдFдЦеКн

де:

МДН-встановлена потужність енергетичних струмоприймачів, кВт;

Fд- дійсний фонд часу роботи даного виду обладнання, год.;

Це- ціна 1 кВт/год електроенергіі, грн;

Кн-коєф. використання енергетичних установок по потужності і часу ( Кн = 0. 8 ).

Таблиця 8.

N

Прилад

Час роботи,

год.

Споживана

потужність

Ціна за

1 кВт, грн

Вартість,

грн.

1

АМЦ-1515

150

0.23

41.4

2

Самописець

150

1.5 кВт

0.23

41.4

3

СДО 125-5/3

200

60 кВт

0.23

2208

Разом: 2290.8

5.2.2.5. Визначення фонду заробітної плати

Таблиця 9.

Посада

Місячний оклад, грн.

Денна ставка, грн.

Трудоємність, людино-дні

Витрати на З/П, грн.

1

Науковий керівник

300

12.50

33

412,50

2

Студент-дипломник

40

1,67

66

110

3

Консультант з ЕЧ

360

15

3

45

4

Консультант з ОП

360

15

3

45

Разом: 612,50

Відрахування на соціальні заходи

1

Відрахування на соцстрах ( 1,5% )

612,500,025=15,31 грн

2

Відрахування в фонд зайнятості (4%)

612,500. 025=15,31 грн.

3

Відрахування в пенсійний фонд (32%)

612,500,32=196 грн.

Разом : 234,58 грн.

Фонд заробітної плати : 612,50+234,58 = 847,08 грн.

Накладні видатки : 612,501.5 = 918,75 грн.

5.2.3. Кошторис витрат на виконання НДР.

Таблиця 10.

N

Назва елементів витрат

Сума витрат, грн.

1

Амортизаційні витрати

536,66

2

Оренда приміщення

94.5

3

Витрати на матеріали

466.08

4

Витрати на енергоресурси

2290.8

5

Заробітна плата

847,08

6

Накладні видатки

918,75

7

Відрахування на соціальні заходи

234,58

Всього

5388,45

5.3. Оцінка техніко-економічної ефективності.

В даній роботі для оцінки науково-технічної і економічної ефективності використовується метод бальних оцінок.

Щоб мати можливість оперувати з любою кількістю ознак та показників при визначенні науково-технічного ефекту НДР, необхідно використовувати при визначенні цього ефекту певну оцінку. Критерій науково-технічної ефективності НДР (Кнте) визначається за формулою:

де sjk - середнє значення балу, присвоєне експертами певній якості n-ї ознаки;

gj - нормована величина валового коефіцієнту властивості n-ї ознаки;

sjkmax - максимально можлива величина балу.

Для оцінки науково-технічної ефективності окремих НДР найбільш доцільно прийняти чотири важливіших ознаки : науково-технічний рівень, перспективність, можливий масштаб впровадження, степінь ймовірності успіху.


Tаблиця 11. Нормована величина вагового коефіцієнту важливості ознаки

Ознаки g

gi

Науково-технічний рівень g1

Перспективність g2

Можливий масштаб впровадження g3

Степінь ймовірності успіху g4

0.3

0.3

0.2

0.1

Кожна названа ознака володіє деяким набором якостей. На основі ряду експертних досліджень, кожне з яких проводиться в кілька турів з ціллю забезпечення високої узгодженості думки експертів, були отримані округлені величини великих оцінок кожної якості j-ї ознаки.

Таблиця 12

Ознака

Якість ознаки

Бали

Науково-технічний рівень передбачених результатів

Перевищує світові досягнення

На рівні світових досягнень

Наближається до світових досягнень

Тривіальний

10

7

5

1

Ознака

Якість ознаки

Бали

Перспективність

Дуже важливі

Важливі

Корисні

10

7

3

Можливий масштаб

Використання

В декількох галузях господарства, науки

Галузевий

В межах підприємства

10

1

1

Ймовірність успіху

Велика

Помірна

Низька

10

6

3

Результати експертних досліджень приведені в таблиці 13.

Таблиця 13.

Ознака

Мах Оцінка

Оцінка експертів

s jk

1

2

3

Науково-технічний рівень

Перспективність

Можливий масштаб використання

Ймовірність успіху

10

10

10

10

8

8

10

9

9

9

9

9

9

10

10

7

8.7

9

9.7

8

Кнте = (0.38.7+0.49+0.29.7+0.18)/(3+4+2+1)

Кнте = 0.895

Ефективність даної дипломної роботи полягає в тому, що з її виконанням вдалось визначити залежність характеристик МДН - структур від легування цинком, а також домогтися покращення цих характеристик. Це дало можливість покращити роботу структур і їх електрофізичні параметри.

Величину економічного ефекту визначають методом порівняльної економічної ефективності з використання результатів проведених розробок за наведеними витратами.

Абсолютна величина економічного ефекту.

Еп = [ (С1+ЕнК1)-(С2+ЕнК2) ]Ап

де Еп- середньорічна сума економічного ефекту, що очікується від реалізації НДР.

С1 і С2 - собівартість одиниці продукції відповідно по базовому і новому варіантах в тому ж році.

К1 і К2- питомі капітальні вкладення відповідно по базовому і новому варіантах.

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Ап - очікуваний річний об'єм виробництва продукції в натуральному або грошовому виразі.

Співставлення абсолютної величини економічного ефекту із витратами на проведення НДР.

Ез = Еп/Зп

де Ез - коефіцієнт ефективності робіт з розрахунку на 1 грн. витрат.

Зп - передвиробничі витрати організації на проведення НДР.

Співставлення абсолютної величини економічного ефекту з витратами праці виконавців робіт.

Ен = Еп/R

де Ен - коефіцієнт ефективності робіт по перерахунку на одного виконавця.


 
 

Цікаве

Загрузка...