WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Вплив легування цинком на властивості МОН-структур - Курсова робота

Вплив легування цинком на властивості МОН-структур - Курсова робота

5.1.6. Аналіз сіткового графіка і його оптимізація .

Одним з перших кроків аналізу побудованого графіка є перегляд топології сітки. При цьому перевіряється нумерація подій, встанов-люється доцільність вибору робіт і структури сітки. Поряд із встанов-ленням зайвих робіт і перевіркою доцільності встановленого рівня їх деталізації повинно розглядатись питання про можливість паралель-ного виконання робіт, виходячи з особливостей запланованого процесу і кількості робітників.

Наступним кроком аналізу сіткового графіка проводиться його оптимізація. При цьому розв'язуються задачі щодо виявлення можливостей кращого розподілу трудових видів ресурсів.

Після досягнення необхідного терміну розробки проводиться оптимізація розподілу ресурсів. Аналіз календарного графіка та діаграми завантаження виконавців показав на доцільність подальшої оптимізації сіткового графіка. Оптимізація проведена за рахунок використання вільних резервів часу (Rвij) шляхом їх заміни на робочий час або часткової заміни (поділу резерву). Результати оптимізації діаграми завантаження виконавців наведені на рис. 2.

5.2. Визначення затрат на виконання НДР.

Затрати на виконання НДР поділяють на капітальні і поточні.

5.2.1. Капітальні затрати

Таблиця 5.

Назва основних фондів

Вартість в грн.

1

АМЦ-1515

10000

2

Самописець

8000

3

СДО 125-15/3

18000

Разом

36000

Поточні затрати на виконання НДР складаються з наступних статей калькуляції :

  • основні матеріали,

  • покупні напівфабрикати,

  • паливо і енергія зі сторони,

  • амортизаційні відрахування,

  • заробітна плата основна і додаткова,

  • відрахування на соціальні заходи,

  • накладні видатки.

5.2.2. Поточні затрати

5.2.2.1. Обчислення амортизаційних витрат

Знаючи норми амортизаціі можна визначити амортизацію обладнання за формулою:

Аоб = ЦоНаВ / F

де Цо - ціна обладнання, грн;

На - норма амортизації, %;

В - час використання, год.;

F - річний фонд часу.

Норма амортизації для одного місяця :

Аі = ЦіНа /12

де Ці - вартість,

На - норма амортизації.

Таблиця 6. Норма амортизаційних витрат

Основні фонди

Вартість, грн.

Норма аморт., %

Аморт. відрах., грн.

1

АМЦ-1515

10000

19

158.33

2

Самописець

8000

23

153.33

3

СДО 125 - 15/3

18000

15

225

Разом: 536.66 грн.

5.2.2.2. Відрахування на оренду приміщення

Вартість оренди приміщення в якому проводяться дослідження можна визначити знаючи: орендну плату за 1 м2 за місяць, площу приміщення і час роботи .

Впр = ЦарSплtрб / 30

Впр = 3(3. 54. 5)60 /30 = 94.5 грн.

5.2.2.3. Визначення затрат на матеріали

Вартість матеріалів, витрачених на виготовлення дослідних взірців, проведення дослідів визначається на основі програми дослідів, норм розходу, цінами або по кількості годин досліджень і нормативах затрат на годину досліджень.

Затрати на основні матеріали визначаються за формулою :

Мо = ( 1+ Ктз -Кво ) ЦiНi

де Ці - оптова ціна одиниці виробу;

Ні - необхідна потреба в матеріалі;

Ктз - коеф., що враховує транспортно-заготівельні витрати;

Кво - коеф., що враховує відходи, які повертаються .

Приймаємо Ктз= 0.08, Кво= 0.05 .

Таблиця 7. Затрати на матеріали.

Назва матеріалу

Один.виміру

Норма розходу

Ціна од. вим.

Сума, грн

1

Пластини Si

шт.

20

20

412

2

Кисень

балон

1

15

15.45

3

Плавикова кислота

л

2.5

3

7.73

4

Хлор

балон

1

15

15.45

5

Азот

балон

1

15

15.45

Разом:

466.08

Мо = (1+1.03-0.05)[400+15+ 2.57.5+15+15]= 466.08грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...