WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Призначення і принцип дії цифрового вольтметру - Курсова робота

Призначення і принцип дії цифрового вольтметру - Курсова робота

Що стосується перевірки продукції у важливих точках виробничого процесу, то перероблювані матеріали завдають особливих труднощів, що обумовлено їх природою. При цьому зростає важливість застосування методів статистичного відбору та оцінювання, а також їх запровадження для здійснення управління процесами та встановлення технічних характеристик кінцевої продукції. Він доповнює вказівки ISO 9004-1 стосовно продукції з категорії перероблюваних матеріалів.

ISO 9004-4:1994. Слід звертатися будь-якій організації, що бажає підвищити свою ефективність (незалежно від того, чи запровадила вона офіційну систему якості). Постійна мета управління всіма функціями на всіх рівнях організації повинна полягати у прагненні задовільняти споживача і постійно поліпшувати якість. Стандарт містить опис фундаментальних понять та принципів, керівних вказівок та методології (засобів і шляхів) поліпшення якості.

ISO 10011-1:1990. Слід звертатися при організації, плануванні, здійсненні та документуванні перевірки систем якості. Він містить настанови щодо перевірки наявності та реалізації елементів систем якості і перевірки здатності системи забезпечувати досягнення заданих показників якості.

ISO 10011-2:1991. Слід звертатися при потребі відбору кадрів та підготовки експертів-аудиторів систем якості. Подано настанови щодо критеріїв кваліфікації експертів-аудиторів систем якості, а також щодо освіти, підготовки, досвіду, персональних якостей та керівних здібностей, необхідних для виконання перевірки якості.

ISO 10011-3:1991. Слід звертатися при плануванні керування програмою перевірки якості. Містить настанови щодо керування програмами перевірки систем якості.

ISO 10012-1:1992. Слід звертатися, якщо якість продукції чи процесу має високу залежність від можливості проводити точні вимірювання. У ньому встановлені основні характеристики системи підтвердження, які постачальник повинен використовувати щодо своїх засобів вимірювання. Містить вимоги до засобів вимірювання постачальника щодо забезпечення якості, на основі яких доводиться, що вимірювання проводяться з належною точністю та в належному порядку. Він містить більш детальні вимоги в порівнянні з тими, що наводяться в ISO 9001, ISO 9002 та ISO 9003, і дає вказівки щодо впровадження.

Задача 1.

Для одержання сертифіката придатності наявної на міжнародній телефонній станції (МТС) вимірювальної установки для виміру робочого загасання тракту транзитних з'єднань виконувалась перевірка установки. З метою зменшення впливу випадкових похибок на результати перевірки, робоче загасання Арвимірювалася багаторазово в тих самих умовах. При цьому було проведено n равноточних вимірів api. Вважаючи, що випадкові похибки виміру розподіляються по нормальному закону, визначити:

 • середнє арифметичне значення Āрдля заданого числа n вимірів робочого загасання;

 • середнє квадратичне відхилення σ результату погрішності виміру;

 • максимальну похибку м, прийнятну для нормального закону розподілу;

 • середнє квадратичне відхилення σĀррезультату виміру (середнього арифметичного значення);

 • границі довірчого інтервалу результату виміру робочого загасання тракту для заданої довірчої імовірності Рдов;

 • систематичну складову похибки виміру с наявної на МТС вимірювальної установки, якщо в результаті наступного виміру робочого загасання більш високого класу точності було встановлено, що дійсне значення робочого загасання тракту транзитних з'єднань складає АРД децибел;

 • довірчу імовірність Рс.дов, з якою можна оцінити знайдене значення систематичної складової погрішності.

Скласти висновок про придатність вимірника робочого загасання тракту транзитних з'єднань, якщо критерієм є значення систематичної похибки, що не перевищує 0,5 дб із довірчою імовірністю не гірше 0,98.

Вихідні дані: і:=7-13; Рдов = 0,93; і:=34-39; Ар.д.=16,94 дб

Розв'язок.

Дана задача стосується робочого загасання.

Експериментально власне загасання кабеля можна визначити як різницю рівнів вхідного і вихідного сигналів у тому випадку, якщо опір джерела сигналу і навантаження рівні між собою і хвильовим опором кабеля. У процесі реальної експлуатації ця умова виконується не в усіх випадках, що звичайно супроводжується збільшенням загасання. Таке загасання називається робочим р).

Складаємо таблицю проміжних обчислень:

№п/п

№ вимірів і

Значення арі,дб

рі - Āр), дб

рі - Āр)2, дб2

1

7

16,64

-0,3092

0,095605

2

8

16,81

-0,1392

0,019377

3

9

16,93

-0,0192

0,000369

4

10

16,26

-0,6892

0,474997

5

11

16,76

-0,1892

0,035797

6

12

16,85

-0,0992

0,00984064

7

13

17,10

0,1508

0,02274064

8

34

16,97

0,0208

0,00043264

9

35

17,12

0,1708

0,029173

10

36

17,23

0,2808

0,078849

11

37

17,34

0,3908

0,152725

12

38

17,10

0,1508

0,22741

13

39

17,23

0,2808

0,078849

n=13

арі = 220,34дб

(арі - Āр)= =0,0004дб

(арі - Āр)2= =1,31473 дб2

 1. Розрахуємо середнє арифметичне значення Āрдля n=13 вимірів робочого загасання за формулою:

Āр= ==16,949231

 1. Знайдемо середнє квадратичне відхилення похибки виміру:

σ = = =0,330999748 ≈ 0,331

 1. Визначимо максимальну похибку ∆m, прийняту для нормального закону розподілу. Згідно табл. 1.5 методичних вказівок та при умові Pn (t)=0,93, n=13, визначаємо: t = 1,989.

Тепер розрахуємо ∆m за формулою:

mах= t • σ = 1,989 • 0,331=0,658359 ≈ 0,658

 1. Визначимо середнє квадратичне відхилення результату виміру:

σĀр = = ≈ 0,0918 дб

 1. Границі довірчого інтервалу результату виміру робочого загасання тракту для заданої довірчої імовірності Рдов:

А = Āрλ

λ = t • σĀр= 1,989 • 0,0918 = 0,1825902 ≈ 0,18

Āр є величиною випадковою, унаслідок чого вона має розкид і тому дає тільки наближену оцінку вимірюваної величини. Для Рдов=0,93 можна більш повно охарактеризувати вимірювану величину, застосувавши інтервальну оцінку у виді довірчого інтервалу результату виміру: Āрλ ≤ Āр ≤ Āр +λ

Āрλ =16,949231 - 0,18 =16,769231 ≈ 16,77 дб

Āр+λ =16,949231 + 0,18 = 17,129231 ≈ 17,13 дб

Звідси: 16,77 ≤ Āр ≤ 17,13

 1. Систематичну похибку виміру можна визначити як відхилення результату виміру від дійсного значення вимірювальної фізичної величини, якщо остання відома з високою точністю, тобто як їхня різниця:

с = Āр - Ар.д.= 16,949231 - 16,94=0,009231 дб

У зв'язку з тим, що результату виміру Āр присуща випадкова похибка, систематична похибка ∆с може бути визначена тільки приблизно з точністю до випадкової похибки середнього арифметичного значення. У результаті в нашому випадку ׀∆с׀ =0,009231 ‹ ׀λ׀=0,18, отже варто вважати, що систематична похибка переходить у категорію випадкової похибки, тому що її наявність не може бути доведено.

Висновок: Під точністю засобу вимірювань розуміють якість засобу вимірювань, що відбиває близькість до нуля його похибок. При цьому близькість до нуля систематичних похибок визначає правильність засобу вимірювань. В нашому випадку значення систематичної похибки ׀∆с׀ =0,009231 близьке до нуля і не перевищує 0,5 дб ,як вимагається в умові задачі. Отже вимірювальна установка придатна для виміру робочого загасання тракту транзитних з'єднань.

Задача2.

При проведенні акредитації лабараторії перевірялася методика визначення внесеного загасання лінії зв'язку ( чотириполюсника) і здійснювався непрямий вимір напруги Uні потужність Pн, виділюваних на опорі навантаження Rн, підключеному безпосередньо до виходу генератора низьких частот (мал.1), що має ЕРС Еr і внутрішній опір Rr . Поряд з цим вимірялася повна потужність P, що розвивається генератором; потужність Pr, що втрачається на його внутрішньому опорі Rr , а також спадання напруги Ur на цьому опорі.


 
 

Цікаве

Загрузка...