WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

7.2 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.601- 90.

GSR- GigaSwitchRouter – станційний маршрутизатор

EthS – комутатор локальної комп'ютерної мережі Ethernet

Рисунок. Приклад розміщення обладнання і персоналу на дільниці

МДЗК в ОПТС (РАТС)

Лабораторна робота № 5

ОЦІНКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

1. Мета роботи

Визначення основних економічних і технічних показників МДЗК кожного технологічного варіанту, а саме:

а) для економічних показників:

• капітальні витрати (загальна вартість створення);

• експлуатаційні витрати;

• собівартість послуги доступу;

• тариф на послугу доступу;

• термін окупності (повернення) інвестицій (капітальних витрат);

б) для технічних показників:

• максимальна швидкість доступу;

• середня швидкість доступу;

• час встановлення сеансу доступу;

• затримки інформації у сеансі доступу:

- мінімальна;

- середня;

- максимальна.

2.Теоретичні положення

Основні техніко-економічні показники (ТЕП) проектованого об'єкту визначаються на основі раніше прийнятих проектних рішень на стадіях ЕП, ТП і РП. Етап ЕП є завершальним етапом для стадії РП. Детальний опис проектованого об'єкту і розрахунки, виконані перед цим етапом, стають базою і початковими даними для визначення основних ТЕП об'єкту. Кожен показник є специфічним і визначається (або розраховується) за своєю методикою – норматизованою або спеціальною, яку проектувальник обирає самостійно. Досить часто, для отримання більш-менш точних оцінок ТЕП об'єкта проектувальнику доводиться застосовувати інженерний (винахідницький) підхід до розробки методики оцінки ТЕП та для отримання допоміжних даних для проведення таких оцінок. Варто зазначити, що від точності оцінок ТЕП проектованого об'єкту залежить правильність прийняття рішення про початок будівництва об'єкта, технічний і комерційний успіх його функціонування.

Економічні показники проектованого об'єкта є основними для стадії РП, для прийняття рішення замовником про затвердження РП та початок будівництва. Їх оцінка здійснюється наступним чином.

Капітальні витрати (К)на створення об'єкту визначають на основі оцінок вартості і кількості різних видів обладнання МДЗК (ВОi, КОi), додаючи до загальної вартості обладнання МДЗК (ВО) вартість будівельно монтажних робіт (ВБМР):

К = ВО+ ВБМР = Σi ВОi' КОi + ВБМР

Для сучасного (високофункціонального, дорогого і невеликого за габаритами) технологічного обладнання мереж зв'язку вартість будівельно-монтажних робіт можна прийняти у 20% від суми вартості технологічного обладнання мережі доступу.

Експлуатаційні витрати (Е) визначають за чисельністю штату МДЗК (ЧШ – на основі штатних розкладів усіх пунктів МДЗК), середньої місячної заробітної плати (ЗП), додаючи до цього нарахування на заробітну плату (57%), накладні витрати (50%) та амортизаційні відрахування (15% від ВО):

Е = 12 • ЧШ • ЗП (1 + 0,57 + 0,5) + 0,15 • ВО

Середню місячну заробітну плату в даній роботі приймати рівною 1300 грн – для керівних (адміністративних) і системних працівників, 750 грн – для основного експлуатаційного персоналу, 400 грн – для допоміжних працівників.

Собівартість послуги доступу (СПД) визначають як вартість одиниці часу доступу (наприклад, однієї години) для одного середнього користувача МДЗК за виразом:

СПД = Е / ОПД1К • NК ,

де Е – річні експлуатаційні витрати МДЗК,

ОПД1К – річний обсяг послуг для одного користувача,

NК – кількість користувачів МДЗК.

Тариф на послугу доступу (ТПД) визначається на основі собівартості послуги доступу збільшенням її на середньостатистичну величину прибутку у інфокомунікаційній галузі України (30%):

ТПД = 1,3 СПД .

Термін окупності капітальних витрат (tок) визначається відношенням капітальних витрат МДЗК (К) до середньої річної суми прибутку від експлуатації МДЗК (Псер.р.):

tок = К / Псер.р.

Оскільки розгортання МДЗК до повної ємності займає значний проміжок часу (tр), то середньорічний прибуток від експлуатації МДЗК на протязі терміну окупності слід оцінювати за виразом:

Псер.р. = 0,3 СПД • ОПД1К • (tок – tр).

Технічні показники відіграють на цій стадії допоміжну роль – роль оцінок якості прийнятих проектних рішень, ступеню відповідності проекту вимогам технічного завдання. Вони визначаються згідно нижченаведених положень.

Максимальна швидкість доступу (Vmax) – визначається можливостями застосовуваної технології і переноситься у перелік основних ТЕП МДЗК їз даних технічного проекту (лабораторної роботи № 3).

Середня швидкість доступу (Vсер) – визначається як можливостями застосовуваної технології, так і характером інтерактивної взаємодії користувача з джерелами інформації. Береться згідно розрахункових даних лабораторноъ роботи № 3.

Час встановлення сеансу доступу – визначається як сума затримок у встановлення фізичного та логічного з'днань с сервером доступу провайдера Інтернет, а також затримки аутентифікації користувача на сервері доступу (відповідно, tф, tл, ta).

Для МДЗК за технологією ISDN прийняти tф = 2 с, tл =0,3 с, tа = 1 с.

Для інших технологій МДЗК прийняти tф = 0,2 с, tл =0,3 с, tа = 1 с.

Затримки інформації у сеансі доступу (τ) визначаються так:

- мінімальназатримка (τmin)– як сума затримок на лініях, каналах і трактах зв'язку між пунктами МДЗК на трасі логічного з'єднання терміналу користувача з сервером доступу провайдера із розрахунку 5 мкс/км, а також мінімальних затримок на мультиплексорах, маршрутизаторах та комутаторах МДЗК із розрахунку 1 мс на один вузол;

- середня затримка (τсер) – як сума мінімальної затримки в МДЗК та додаткових робочих затримок на маршрутизаторах і комутаторах по трасі логічного з'єднання із розрахунку 5 мс на периферійні маршрутизатори і 1 мс на транзитні маршрутизатори і комутатори;

- максимальна затримка (τmax) – як сума середньої затримки в МДЗК та максимальних (обмежувальних) затримок на маршрутизаторах і комутаторах МДЗК по трасі логічного з'єднання із розрахунку 15 мс на периферійні маршрутизатори і 2 мс на транзитні маршрутизатори і комутатори.

3. Контрольні питання

3.1 З якою метою виконується етап ТЕП при проектуванні об'єкту?

3.2 Яке призначення економічних показників проектованого об'єкту?, Кожного з економічних показників МДЗК?

3.3 Яке призначення технічних показників проектованого об'єкту?, Кожного з технічних показників МДЗК?

4. Домашнє завдання

4.1 Вивчити основні питання тем "Економічні показники мереж зв'язку" та "Бізнес план підприємства" за літературою [1, 2].

4.2 Підготуватися до обговорення контрольних питань.

4.3 Підготуватися до виконання лабораторної роботи переглядом результатів попередніх лабораторних робіт.

5. Лабораторне завдання

5.1 На основі розроблених раніше електричної структурної схеми, схеми організаційної структури МДЗК, переліків обладнання і шлтатних розкладів в усіх пунктах МДЗК провести, згідно теоретичного розділу даного методичного керівництва, розрахунки оцінок основних ТЕП для проектованого технологічного варіанту МДЗК.

5.2 Результати роботи оформити протоколом лабораторної роботи № 5 в робочому лабораторному зошиті з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі".

5.3 На окремому листку зробити копію основних ТЕП свого варіанту МДЗК.

6. Зміст протоколу

6.1 Мета роботи.

6.2 Розрахунки оцінок кожного показника за переліком, поданим в п.1.1.

6.3 Перелік основних ТЕП з величинами оцінок кожного показника для свого варіанту МДЗК.

7. Рекомендована література

7.1 Економіка галузі зв'язку. Підр. для ВУЗів та фах.зв'язку. т.2 Проектування, ефективність, показники. УДАЗ, Одеса, 1999.

7.2 Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия? "Прометей", Киев, 1994.


 
 

Цікаве

Загрузка...