WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

Допускається розробляти комбіновані плани розміщення обладнання та персоналу в кімнатах існуючих вузлів зв'язку, відведених для організації робочих дільниць МДЗК, як це подано на прикладі (див. рисунок). Приклад стосується розміщення станційного маршрутизотора та експлуатаційного персоналу на дільниці МДЗК у двох кімнатах опорно-транзитної станції телефонної мережі загального користування (ТМЗК).

Для МДЗК на базі технології ISDN допускається не розробляти схеми розміщення обладнання та персоналу на вузлах ТМЗК (АТС, ОпТС), обмежившись лиш переліком донарощуваного обладнання вузлів та штатним розкладом додаткового персоналу цих вузлів.

Оцінка кількості обладнання та капітальних витрат

Відповідно до результатів проектування вузлів і міжвузлових зв'язків кожного типу в МД та орієнтуючись на дані нижченаведеної табл.2, виконують розрахунки кількості обладнання для кожного типу вузла і його вартості.

В якості одиниці об'єму обладання МД у табл.2 прийнято типовий замінний блок апаратури (ТЗБ), який має такі усереднені характеристики: розміри – 250х300х30 мм; кількість електрорадіоелементів – 300; напрацювання на апаратне пошкодження – 200 тис.годин, напрацювання на один програмний збій – 20 тис. годин.

Помноживши розраховану вартість обладнання вузла кожного типу на кількість таких вузлів у МД і склавши добутки, отримують вартість обладнання усієї проектованої МД. Капітальні витрати на створення МД обчислюють, врахувавши вартість монтажно-налагоджувальних робіт, яка за усталеними нормативами становить 15-20% від вартості обладнання. Розрахунки привести у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Назва обладнання

Вартість одиниці, грн

Сума, грн

Оцінка кількості персоналу та експлуатаційних витрат

Основний персонал обслуговуваних вузлів МД розраховується з розрахунку повного забезпечення виконання таких основних експлуатаційних робіт на МД:

- усунення пошкоджень обладнанння на основних, виносних і кінцевих вузлах;

- усунення програмних збоїв обладнання;

- робота з користувачами (розрахунки за послуги, консультування по роботі мережі і кінцевого обладнання, розбір і задоволення скарг).

Трудомісткість усунення пошкоджень, у середньому, складає 1 людино-годину плюс трудомісткість прибуття та повернення бригади (інженер та технік, а за необхідності, і водій). Трудомісткість усунення збоїв, у середньому, складає 0,25 години. Трудомісткість роботи з користувачами, у середньому, складає 0,5 людино-години на одного користувача у місяць.

Крім того, слід врахувати накі нормативні положення експлуатації мереж:

а) норма місячного виробітку одного працівника без урахування хвороб та відпусток складає 174 людино-годин;

а) цілодобове трьохзмінне обслуговування вузла і підпорядкованих йому виносних вузлів та абонентів забезпечують не менше двох працівників у зміні – черговий інженер та технік;

б) в денній зміні на вузлі працюють (додатково до чергових працівників): системний програміст, інженер електронік, інженер інформаційної безпеки,

обліковець (статистик), електрик, слюсар-сантехнік, допоміжний працівник і начальник вузла;

в) на вузлах, відповідальних за оперативне відновлення дії обладнання після пошкоджень у закріпленому за вузлом сегменті мережі, зберігається потрібний комплект ЗІП і у трьохзмінному режимі чергують бригади "інженер, технік, водій";

г) на одному з центральних вузлів МД, крім звичайного обслуговуючого персоналу організується адміністративно-управлінський центр МД, до складу якого, як мінімум, входять такі працівники:

  • директор і головний інженер МД;

  • три чергові (змінні) бригади управління "інженер управління, системний програміст";

  • головний бухгалтер і бухгалтер;

  • керівник і інженер планової групи.

д) охорону обслуговуваного вузла забезпечує три бригади охоронців, кожна чисельністю у три працівники у тому числі, начальник зміни;

е) на кожні 10 основних працівників передбачається один допоміжний працівник низької кваліфікації та один керівник високої кваліфікації.

Після визначення кількості працівників для кожного типу обслуговуваних вузлів, визначають кількість працівників на усій МД, перемножуючи кількість працівників кожного типу вузла на кількість вузлів такого типу в усій МД. При цьому необхідно зберігати дані про кваліфікаційний склад працівників за трьома категоріями: висока, середня, та низька кваліфікація.

На основі даних про чисельність та кваліфікаційний склад працівників МД, розраховують місячний а потім і річний фонд оплати праці (Ф), припускаючи, що працівник високої кваліфікації отримує зарплату у 1300, середньої – 750, а низької – 300 грн на місяць. Дані заносимо у таблицю 2.

Таблиця 2

Посада

Кількість

Зарплата,

грн./міс

Зарплата, грн./міс

всього

Черговий інженер

технік

водій

Системний програміст

Інженер електрик

Інженер інф. безпеки

технік

директор

секретар

Головний інженер

Головний бухгалтер

бухгалтер

охоронець

Сума всього

грн./міс

Експлуатаційні витрати на проектовану МД (Е) розраховують за формулою

Е = Ф + Н + А,

де Н – накладні витрати (Н ≈ 0,7Ф), А – амортизаційні відрахування ( А≈0,15 К; К – капітальні витрати на створення усієї МД, що були визначені у проекті раніше).

3. Контрольні питання

3.1 Яке місце у життєвому циклі інноваційного об'єкту займає стадія РП?

3.2 Які документи для об'єктів зв'язку розробляються на стадії РП?

3.3 Які документи необхідно розробити в учбовому РП для конкретного варіанту МДЗК?

3.4 Які засоби доцільно використати для службового зв'язку між користувачами та пунктами обслуговування користувачів? Між персоналом МДЗК?

4. Домашнє завдання

4.1Вивчити основні питання тем "Експлуатація комп'ютерних мереж" та "Роботи стадії робочого проекту" за літературою [1, 2].

4.2 Підготуватися до обговорення контрольних питань.

4.3 Підготуватися до виконання лабораторної роботи переглядом і дооформленням (у разі необхідності) результатів попередніх лабораторних робіт.

5. Лабораторне завдання

5.1 На основі розроблених раніше електричної структурної схеми та схеми організаційної структури МДЗК обласного міста, скласти перелік пунктів, в яких необхідно розташовувати (або донарощувати) обладнання та персонал МДЗК.

5.2 Скласти перелік обладнання, встановлюваного на вузлах МДЗК.

5.3 Скласти штатні розклади пунктів МДЗК, необхідних для нормального функціонування МДЗК в цілому.

5.4 Розробити плани розташування обладнання та персоналу для усіх видів пунктів МДЗК.

5.3 Результати роботи оформити протоколом лабораторної роботи № 4 в робочому лабораторному зошиті з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі".

6. Зміст протоколу

6.1 Мета роботи.

6.2 Перелік обладнання та штатний розклад для кожного виду пункту МДЗК розроблюваного варіанту.

6.3 Схеми розміщення і підключення обладнання та розміщення персоналу для кожного виду вузла та пункта МДЗК.

7. Рекомендована література

7.1 Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. "Эко-Трендз", М., 2001.


 
 

Цікаве

Загрузка...