WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

Способами реалізації міжвузлових зв'язків може бути: або оренда трактів потрібної пропускної здатності (в "Укртелекомі" чи в іншому підприємстві, що має надлишок пропускної здатності у своїх лінійно-кабельних спорудах) або побудова окремої (для даної МД) ВОЛЗ. Слід оцінити, який спосіб буде дешевшим для кожного типу міжвузлових зв'язків в МД конкретної технології і розміру. Для оцінок використати такі дані: вартість оренди первинного цифрового тракту зі швидкістю V1 = 2,048 Мбіт/с, довжиною l1 = 3 км становить С1 = 2,5 тис.грн/місяць. Вартість трактів більш високої пропускної здатності та протяжності пропорційна їх швидкості та довжині у степені , тобто ______________

Сх = С1 √( lх / l1)( Vх / V1 ) .

Вартість побудови окремої ВОЛЗ (з мінімальною кількістю волокон у кабелі – 4) становить близько 15 тис. грн/км у готових кабельних каналах та 25 тис. грн/км при розритті ґрунту і прокладанні нових кабельних каналів. Вартість 4-волоконного оптичного кабелю становить близько 8 тис. грн/км, а 32-волоконного – близько 15 тис. грн/км.

Вартість мідних однопарних кабелів ТРП (телефонний, розподільчий, однопарний у поліетиленовій ізоляції) для абонентських уводів приймати рівною 20 коп/м, а вартість мідної пари в багато парних розподільчих і магістральних телефонних кабелях – 5 коп/м. Вартість прокладання багатопарних кабелів приблизно дорівнює 150% їх вартості.

Вартість чотирьохпарного кабелю UTP-5 для внутрішньобудинкової розводки мережі Ethernet приймати рівною 1,5 грн/м, а вартість його прокладання – 1 грн/м.

Результатом виконання етапу повинен стати опис кожного типу міжвузлових зв'язків МД з коротким числовим обґрунтуванням оптимального способу реалізації цих зв'язків, тобто числовим порівнянням орендного і будівельного способів реалізації даного типу зв'язку.

3. Контрольні питання

3.1 Які види робіт виконуються на стадії технічного проектування для мереж зв'язку?

3.2 На підставі яких даних починається технічне проектування мережі?

3.3 Чим вимірюється абонентське навантаження в мережах з комутацією каналів?

3.4 Які особливості абонентського навантаження на МДЗК в пакетних мережах (мережах передачі даних)?

3.5 Які існують обмеження для величини абонентського навантаження?

4. Домашнє завдання

4.1 Вивчити основні питання тем "Мережне навантаження" та "Роботи стадії технічного проекту" за літературою [1, 2, 3].

4.2 Підготуватися до обговорення контрольних питань.

4.3 Підготуватися до виконання лабораторної роботи переглядом літератури [4].

5. Лабораторне завдання

5.1 На основі розробленої електричної схеми МДЗК складається схема основних інформаційних потоків в МДЗК.

5.2 Провадяться оцінки величин навантаження на окремих ділянках схеми потоків МДЗК.

5.3 За електричною схемою мережі, за схемою її основних потоків з визначеними на ній величинами навантаження (середнім і максимальним) та за каталогами (проспектами) постачальників телекомунікаційного обладнання обираються конкретні типи обладнання для окремих вузлів МДЗК.

5.4 За схемою потоків з визначеними величинами навантаження на окремих її ділянках визначаються пропускні спроможності окремих ділянок МДЗК (в одиницях пропускної здатності первинного цифрового тракту Е1), вважаючи, що чим більше потоків індивідуальних користувачів передається ділянкою, тим менше відношення пропускної здатності ділянки до інтенсивності інформаційного потоку ділянки. Для групових потоків з числом індивідуальних складових до 10 це правило не застосовують і пропускну спроможність ділянки обчислюють як суму максимальних швидкостей індивідуальних складових. Для групових потоків з кількістю індивідуальних складових від 10 до 100 це відношення (коефіцієнт запасу) брати 5, для потоків з кількістю складових від 100 до 1000 – 3, а для потоків з кількістю складових більше 1000 – 1,5.

5.5 Результати роботи оформлюються протоколом лабораторної роботи № 3 в робочому зошиті з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі".

6. Зміст протоколу

6.1 Мета роботи.

6.2 Схема основних інформаційних потоків в МДЗК.

6.3 Оціночні розрахунки інтенсивності навантаження на окремих ділянках схеми потоків МДЗК (а отже, і на ділянках МДЗК).

6.4 Перелік типових ділянок МДЗК і їх пропускні здатності.

6.5 Перелік типових вузлів МДЗК і обладнання у них.

7. Рекомендована література

7.1 Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. "Эко-Трендз", М., 2001.

7.2 Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. "Машиностроение", М., 1979. (або будь-який інший підручник з теорії масового обслуговування або теорії телетрафіка).

7.3 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.601- 90.

7.4. Бесслер Р., Дойч А. Проектирование сетей связи. Пер с нем. "Радио и связь", М., 1988.

Лабораторна робота № 4

РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

1. Мета роботи

1.1 Ознайомлення зі складом робіт стадії робочого проекту інноваційного об'єкту (мережі зв'язку).

1.2 Розміщення та підключення обладнання на типових вузлах проектованого варіанту МДЗК.

1.3 Оцінки кількості, кваліфікації та розміщення експлуатаційного персоналу для всіх пунктів (вузлів, центрів, бюро) МДЗК.

2. Теоретичні положення

Метою стадії робочого проекту (РП) є підготовка усього необхідного комплексу документів для наступного створення інноваційного об'єкту, а також для його експлуатації та супроводу.

До складу цього комплексу документів входять комплекти документів на технічні засоби (апаратуру, технологічне обладнання) об'єкта, а також на усі види забезпечення об'єкта (програмне, інформаційне, організаційне, методичне, лінгвістичне, тощо).

Обов'язковими є комплекти відомостей (специфікацій) на поставку технічних засобів та усіх видів їх забезпечення.

У доповнення до електричних схем та схем організаційної структури об'єкту, розроблених на попередніх стадіях проектування, складаються схеми (плани) розміщення обладнання в усіх мережевих вузлах створюваного (або реконструйовуваного) об'єкту зв'язку, а також схеми іх з'єднання між собою та з обладнанням місця впровадження нового об'єкту.

В ході РП розробляються технологічні схеми виконання будівельних і монтажно-налагоджувальних робіт, а також експлуатаційних та супроводжувальних робіт. На основі таких схем, переліків технологічних операцій на окремих робочих місцях та оцінки інтенсивностей таких операцій, визначаються склад і кваліфікація персоналу, необхідного для створення, експлуатації та супроводу об'єкту.

За результатами деталізації проектних рішень РП складаються місцеві (для кожного окремого пункту інноваційного об'єкта) та загальний кошториси. Саме вони визначають загальну суму витрат на інноваційний об'єкт, та її розшифровку за окремими статтями витрат. Після стадії РП не повинно залишатися "білих плям" в уявленнях про новостворюваний об'єкт, у визначенні його очікуваних техніко-економічних характеристик як для стадії створення (введення в дію), так і для стадії експлуатації об'єкта.

Комплект документації РП на об'єкт зв'язку, після експертиз у незалежних організаціях та затвердження замовником, стає головним юридичним, організаційним та технічним керівництвом для даного об'єкту як на стадії створення, так і на стадіях експлуатації та утилізації об'єкта. Він надійно зберігається, мінімум у двох екземплярах (в проектній організації та на самому об'єкті), упродовж всього життєвого циклу об'єкта.

В учбовому робочому проекті МДЗК на стадії РП розробляються:

  • плани розміщення і підключення обладнання на вузлах МДЗК кожного окремого виду;

  • плани розміщення експлуатаційного персоналу на цих же вузлах та в інших експлуатаційних пунктах МДЗК;

  • перелік обладнання для кожного виду вузла МДЗК з зазначенням його кількості або ємності;

  • перелік персоналу для кожного виду пунктів МДЗК з зазначенням кваліфікації та кількості цього персоналу.


 
 

Цікаве

Загрузка...