WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування - Курсова робота

NРК = 8*Nбуд. – кількість РК (8 – кількість розподільча коробка (РК) на будинок, ємність РК – 10 номерів);

Nоф.тел.рай = Nоф.тел. / NОпТС- кількість офісних телефонів на оди район;

Nоф.тел.ЦАТС = Nоф.тел.рай / NЦАТС= загальна кількість офісних телефонів на одну ЦАТС;

Nоф.ЦАТС =Nоф.тел.ЦАТС/5 - загальна кількість офісів на одну ЦАТС (на одну ЦАТС приходиться 5 РШ) ;

Nоф. РШ = Nоф.ЦАТС/3 - кількість офісів на один РШ (ЦАТС має 3 РШ для підключення офісних користувачів);

Лабораторна робота № 2

РОЗРОБКА ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

  1. Мета роботи

1.1 Ознайомлення з проблематикою ескізного проектування мереж зв'язку.

1.2 Розробка структурної і організаційної схем мережі доступу та їх короткого опису.

  1. Теоретичні положення

В ході ескізного проектування мереж зв'язку виконується розробка попередніх проектних рішень мережі та окремих її частин – вузлів, ліній зв'язку, мережних закінчень (кінцевих адаптерів мережі, які розташовуються у приміщеннях користувачів), системи експлуатації та управління. Результати розробки фіксуються у документах певного виду, склад і зміст яких регламентовано державними стандартами. Обсяг ескізної документації на мережу повинен бути достатнім для опису прийнятих на цій стадії проектних рішень, а також для виконання наступної стадії (технічний або техно-робочий проект) на основі прийнятих рішень. Результати даної стадії розглядаються і приймаються замовником саме за документацією ескізного проекту.

Мінімальний склад ескізної документації на мережу повинен включати набір схем мережі і її складових частин, а також пояснювальну записку ескізного проекту. Мережі зв'язку є складними об'єктами і тому для їх опису, як правило, використовують кілька типів схем: схема електрична структурна мережі (Е1); схема функціональної структури (Ф1); схема організаційної структури (СО). Усі три види схем для мереж зв'язку , як правило, мають складну ієрархічну будову. Перший рівень – це загальна схема, другий – схеми основних компонентів загальної схеми, третій – деталізуючі схеми для кожної компоненти схем другого рівня і т.д. Така ієрархічність деталізації схем складних об'єктів відповідає ергономіці сприйняття людиною нової інформації. Мозок людини в оперативній пам'яті оптимально маніпулює тільки декількома об'єктами (предметами, поняттями). Експериментально встановлено, що кількість об'єктів, якими людині зручно подумки маніпулювати, складає 52. З цього факту випливає, що коефіцієнт деталізації кожного наступного рівня схем мережі по відношенню до попереднього рівня повинен становити не менше трьох і не більше семи.

У пояснювальній записці, як правило, подають опис розроблених схем мережі та їх компонентів на усіх рівнях деталізації, наводять методики та результати розрахунків основних параметрів мережі і її компонентів. В заключній частині пояснювальної записки, на основі розроблених схем наводять оцінки основних техніко-економічних характеристик мережі. Такі оцінки є дуже важливими для визначення доцільності наступних стадій розробки або напрямів концентрації зусиль розробників або ресурсів розробки при проведенні наступної стадії.

  1. Контрольні питання

3.1 Яке місце у життєвому циклі інфокомунікаційного об'єкту займає стадія ескізного проекту?

3.2 Які документи розробляються на стадії ескізного проекту для мереж зв'язку?

3.3 Які види схем і за якими правилами розробляються на складні інфокомунікаційні об'єкти?

3.4 З якою метою на стадії ескізного проекту провадиться оцінка основних техніко-економічних характеристик мережі?

  1. Домашнє завдання

4.1 Вивчити основні питання тем "Мережі доступу" та "Роботи стадії ескізного проекту" за літературою [1- 4].

4.2 Підготуватися до обговорення контрольних питань.

4.3 Підготуватися до виконання лабораторної роботи переглядом літератури [4].

  1. Лабораторне завдання

5.1 Кожна з шести проектних бригад, відповідно до шести можливих технологічних видів МДЗК обласного міста та до технічного завдання на свій варіант МДЗК, користуючись відомостями з [1, 3 та 4], при консультативний допомозі викладачів складає дворівневі електричну і організаційну структурні схеми МДЗК:

 • схема електрична структурна (Е1);

 • схема організаційної структури (СО).

При розробці електричних схем повинні бути вяті до уваги технологічні схеми організації зв'язку для шести варіантів МДЗК, наведені на рис.1-6.

5.2 Для кожної схеми проектна бригада повинна скласти спрощений опис, який містить розшифровки позначень на структурних схемах, призначення та функції окремих компонентів структурних схем для свого, окремого виду МДЗК.

5.3 Результати роботи оформлюються протоколом лабораторної роботи № 2 в окремому робочому зошиті з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі".

  1. Зміст протоколу

6.1 Мета роботи.

6.2 Структурна та організаційна схеми фрагменту мережі доступу до вузлів провайдерів (згідно технологічного варіанту мережі для кожної проектної бригади студентів).

6.3 Короткий опис розроблених схем.

  1. Рекомендована література

7.1 Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. "Эко-Трендз", М., 2001.

7.2 Хиленко В.В., Михайлов В.Ф. Сети доступа: тенденції, технологии. "Зв'язок", № 5,6, 2001.

7.3 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.601- 90.

7.4 Проспектні матеріали фірм-виробників обладнання та статті в періодичній літературі зі схемами побудови мереж доступу за останні два роки.

Додаток 1

Таблиця 1. Характеристики навантаження від користувачів мережі доступу (у годину найбільшого навантаження – ГНН)

Види послуг

Мінімальний набір послуг

Максимальний набір послуг

Максимальна швидкість, кбіт/с

Інтенсивність навантаження Ерланг

Максимальна швидкість, кбіт/с

Інтенсивність навантаження Ерланг

А. Квартирний користувач

Електронна пошта

Пересилання файлів

Web-сеанси

Телефон

Відеотелефон

Аудіо-програми

Відео-програми звичайної чіткості

Відео-програми високої чіткості

Б. Виробничий користувач

Електронна пошта

Пересилання файлів

Web-сеанси

Телефон

Відеотелефон

Аудіо-програми

Відео-програми звичайної чіткості

Відео-програми високої чіткості

9,6

19,2

19,2

19,2

-

-

-

-

19,2

64

128

19,2

128

-

-

-

0,01

0,01

0,2

0,1

-

-

-

-

0,1

0,2

5х0,2

10х0,1

2х0,1

-

-

-

128

512

512

32

2048

512

2048

8448

512

2048

1024

32

2048

512

2048

8448

0,01

0,01

2х0,2

2х0,1

0,05

2х0,2

2х0,3

0,1

0,1

0,2

10х0,2

20х0,1

5х0,1

2х0,2

2х0,2

0,1

Додаток 2

Схеми доступу на базі технологій

Додаток 3

Таблиця 2. Основні техно-економічні характеристики обладнання, наведеного на рис.1-6 Додатку 2

Техно-логія

МД

Вид обладнання

Основні техно-економічні характеристики обладнання

Об'єм,

ТЗБ

Максимальна швидкість, Мбіт/с

Вартість,

грн.

1

2

3

4

5

ISDN

МЗ

НР

РК

РМРШ

ЦАТС

ОПТС

1

0,1

0,5

1

1/100АЛ

0,1/В-порт

1/Р-порт

0,128

-

-

-

-

0,128/В-порт

2,048/Р-порт

600

5

50

400

2500+5NАЛ

1000/В-порт

12500/Р-порт

B-ISDN

МЗ

НР

РК

РМ

РШ

ВРМ

ЦАТС

ОПТС

2

Див. ISDN ...

Див. ISDN ...

Див. ISDN ...

Див. ISDN ...

0,2/порт

0,2/порт

3/порт

51

...

...

...

...

51/порт

2500/порт

10000/порт

1000

...

...

...

...

500/порт

40000/порт

80000/порт

Ethernet

МЛМ

НР

МР

МБ

МГБ

РШ

МС

МТ

0,5

Див. ISDN ...

0,25

2

0,5

0,1

0,5/порт

1/порт

100

...

100/порт

1000

1000/порт

-

1000/порт

10000/порт

500

...

10/порт

10000

5000/порт

2000+80Nопт.порт

5000/порт

30000/порт

LMDS+

+ Ethernet

МЛМ

РБ

АМО

АК

БС

КБС

МТ

0,5

3

0,5

2

50

3/БС

1/порт

100

34

-

-

2500

2500/порт

10000/порт

750

1000

200

4000

250000

10000/порт

30000/порт

ICATV+

+ Ethernet

МКТ

НР

Р

БП

МП

ГП

ОЗК

МТ

1

0,05

0,1

1

2

5

2/порт ГП

1/порт

5

-

-

100

100

100/порт

100/порт ГП

10000/порт

500

5

2,5/порт

2000

1000/порт

2000/порт

3000/порт ГП і ОЗК

30000/порт

DSL+

+ Ethernet

МЦАЛ

НР

РК

РМ

РШ

МпД

СД

МТ

1

Див. ISDN ...

Див. ISDN ...

Див. ISDN ...

Див. ISDN ...

0,5/порт

1,5/порт

1/порт

2

...

...

...

...

2/порт

1000

10000/порт

500

...

...

...

...

300/порт

5000/порт

30000/порт

Для усіх

техноло-гій

ЗІП

Система

безпереб.

електрож.

Сервер

управлін.

Робоча

станція

Комп'ю-тер інжен.

Автомоб.

Стіл

Крісло

Шафа

Телефон

10% від кільк.ТЗБ

100 ... 1000

(залежно від потужн.)

20

10

5

-

-

-

-

-

-

1 ... 10 кВт

2х1000

1000

750

-

-

-

-

-

1000/ТЗБ

20000 ... 80000

3000

1500

2000

17000

100

50

200

30


 
 

Цікаве

Загрузка...