WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка - Курсова робота

Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка - Курсова робота

8.0 РГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Технічна експлуатація ВОЛС здійснюється відповідно до основними діючими положеннями по організації технічної експлуатації лінійно-кабельних споруджень (ЛКС) міжміського зв'язку з урахуванням особливостей тонічного обслуговування і ремонту ЛКС ВОЛС.

Основними експлуатаційними підрозділами, що здійснюють технічну експлуатацію ЛКС ВОЛС міжміського зв'язку є підрозділи, передбачені відповідними нормативними актами Державного комітету зв'язку й інформатизації України.

На магістральних мережах ці підрозділи адміністративно об'єднані з ОРП (ОП), організуються в експлуатаційні підрозділи лінійно-технічного цеху (ЛТЦ).

У функції виробничих лабораторій зв'язку, зв'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом ВОЛС, входять виміру характеристик оптичного кабелю і виконання відповідних монтажних робіт.

З метою систематичного аналізу стану ЛКС, ефективності методів експлуатації, причин, характеру і тривалості аварій і ушкоджень в експлуатаційних підрозділах ведеться виробнича документація. Виробнича документація по експлуатації лінійно-кабельних споруджень ВОЛС поділяється на:

а) нормативно-довідкову;

б) оперативно-технічну;

в) технічну;

г) прийомоздатну;

д) організаційну.

Конкретні форми документації, порядок її виконання і збереження визначають відповідні розпорядження Державного комітету зв'язку й інформатизації України.

Технічне обслуговування ЛКС комплекс технічних і організаційних заходів, спрямованих на підтримки працездатності лінійних споруджень і забезпечення їхнього надійного функціонування в процесі технічної експлуатації.

До робіт по технічному обслуговуванню лінійно-кабельних споруджень ВОЛС, відносяться оперативний контроль технічного стану споруджень і виконання планово-профілактичних і поточних робіт.

Оперативний контроль передбачає постійний контроль параметрів оптичного кабелю і стану лінійних споруджень по сигналах телемеханіки, при необхідності терміновий виїзд на трасу для вживання необхідних заходів по попередженню чи ушкоджень аварійних ситуацій; контрольні огляди і перевірки технічного стану лінійно-кабельних споруджень на трасі.

До планово-профілактичних робіт відносяться:

а) вимір параметрів передачі оптичних кабелів;

б) 1 проведення робіт із захисту лінійно-кабельних споруджень (ЛКС) на трасі від механічних ушкоджень;

в) виготовлення й установка на трасі кабельної лінії попереджувальних знаків, замірних стовпчиків, шлагбаумів і т.д.;

г) обслуговування кабельної каналізації;

д) контроль глибини залягання кабелів і уточнення картограм;

е) обслуговування річкових кабельних переходів, підготовка ЛСК до роботи до зимових умов і в період повеней;

ж) проведення з відповідними організаціями заходів щодо забезпечення схоронності ЛКС;

з) ремонт устаткування, інструментів і засобів механізації.

При проведенні поточних робіт на ЛКС зв'язку виконується нагляд за трасами кабельних ліній і проведення робіт чи поблизу в охоронних зонах кабелю, а також усунення виявлених дефектів. Періодичність і маршрути оглядів трас кабельних ліній у залежності від призначення, конкретних умов проходження, сезону року, наявності грабарств визначаються виробничими підприємствами зв'язку. У випадку проведення грабарств в охоронній зоні кабелю виїзд на трасу здійснюється в залежності від умов і характеру вироблених робіт. З метою зменшення пробігу автотранспорту, підвищення продуктивності праці і зменшення витрат, огляд трас повинний бути:

а) максимально об'єднаний із планово-профілактичними роботами;

б) роз'яснювальна робота на підприємствах, організаціях, відомствах, що проводять земляні роботи, а також серед землекористувачів і місцевого населення;

в) виправлення що нахилилися, заміна несправних чи установка нових знаків позначення траси;

г) установка попереджувальних знаків у місцях проведення робіт на трасах кабельних ліній;

д) забезпечення захисту ЛКС від механічних ушкоджень у місцях проведення розкопок;

е) усунення наслідків ушкоджень і аварій ЛКС;

ж) підтримка в працездатному стані аварійного запасу кабелі приладів, інструментів, засобів механізації;

з) внесення змін у паспорти трас після ремонтних робіт.

Охоронно-попереджувальна робота проводиться з метою інформування керівників підприємств, організацій, установ і населення про:

а) наявності в районах їхнього проживання і виробничої діяльності підземних кабельних ліній зв'язку;

б) вимоги "Правил охорони ліній зв'язку" і "Умов проведення робіт у межах охоронних зон і просік на трасах ліній зв'язку";

в) порядок узгодження проведення робіт в охоронній золі кабельної лінії;

г) відповідальність за порушення вимог "Правил охорони ліній зв'язку" згідно діючого законодавства.

Ремонт лінійно-кабельних споруджень проводити з метою підтримки і поновлення їхніх первинних експлуатаційних характеристик. Відповідно до призначення, характером і обсягами робіт ремонт розділяється на поточний і капітальний.

Поточний ремонт лінійно-кабельних споруджень ВОЛС проводиться технічним персоналом експлуатуючого підрозділу щорічно. До складу робіт поточного ремонту лінійно-кабельних споруджень ВОЛС входять:

а) вирівнювання і підсипання ґрунту в місцях підняття кабелю на трасі;

б) зміцнення верхнього покриву ґрунту;

в) обстеження кабельних переходів, частковий винос і заглиблення підводних кабелів без використання водолазів спеціальної землерийної техніки;

г) ремонт і устаткування переїздів через кабельну трасу;

д) зміцнення і заміна опор інформаційних знаків, сигнальних ліхтарів і інші роботи на переходах через водяні перешкоди;

е) розчищення траси від кущів і поростили;

ж) монтажні роботи зі зменшення кількості муфт на лінії, як наслідків аварійно-відбудовних робіт і приведення до норми оптичних характеристик кабелю;

з) заміна будівельної довжини кабелю, не відповідним установленим нормам;

и) ремонт устаткування захисту кабелів від електромагнітного впливу і корозії.

Капітальний ремонт проводиться періодично, у залежності від технічного стану лінійно-кабельних споруджень і планується в кожнім конкретному випадку на основі контрольних технічних оглядів періодичних перевірок і дефектних відомостей на лінійно-кабельні спорудження. До складу робіт капітального ремонту входять:

а) заміна будівельних довжин кабелю (більш 25% довжини лінії), що не відповідають технічним вимогам і нормам;

б) значні обсяги робіт підсипання ґрунту в місцях підняття кабелю, вимагають використання землерийної техніки і механізації;

в) підводні берегозакріплюючі і земляні роботи на річкових переходах;

г) підводно-технічні роботи але обслуговуванню і ремонту кабельних річкових переходів:

д) під час проведення капітального ремонту одночасно виконуються всі роботи поточного ремонту.

Аварійно-відбудовний ремонт здійснюється при повному припиненні роботи лінійного тракту однієї і більш системи зв'язку. Аварійно-відновлювальні ремонти здійснюються в терміни й в обсягах, згідно основних положень по організації аварійно-відбудовних робіт і інструкцій Комітету зв'язку й інформатизації України.

9.ВИМІРУ ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОГО ТРАКТУ ВОЛС

Основними параметрами підметами виміру під час прийомо-здавальних іспитів і експлуатації ВОЛС є загасання оптичного випромінювання в оптичних трактах, коефіцієнт помилок ЦСП, а також середня потужність випромінювання.

Перелік вимірювальних приладів і технологічного устаткування, що рекомендуються до використання при технічній експлуатації ВОЛС:

1. Тестер оптичний OTS Loss Test Sets (Wаvеtек)

Призначений для виміру величини загасання оптичного випромінювання в оптичних трактах ВОЛС (метод внесених утрат), а також для виміру середньої потужності випромінювання в трактах оптичних систем. Прилад дозволяє здійснення двостороннього зв'язку по досліджуваних волокнах.

2. Генератор оптичних і електричних імпульсів комбінований ОГ5-87 Призначений для забезпечення вимірів параметрів оптичних систем зв'язку і ЦСП. Прилад забезпечує установку як трьох фіксованих значень тактової частоти – 2,048; 8,448 і 34,3б8 Мгц, так і дискретно регулюється при внутрішньому запуску в діапазоні частот 0.01...50Мгц.

3. Вимірник коефіцієнта помилок ИКО-832

Призначений для виміру коефіцієнта помилок ЦСП, виявлення несправностей у ЦСП при експлуатації, пусконалагоджувальних, ремонтних, іспитових роботах. Прилад забезпечує вимір коефіцієнта помилок у діапазоні від 3,9-10-12 до 9,9-10-3, проводить рахунок кількості помилок за дискретний інтервал часу 1; 10; 100; 1000 с, і за довільний час.


 
 

Цікаве

Загрузка...