WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Системи документального електрозв’язку - Курсова робота

Системи документального електрозв’язку - Курсова робота

Середня швидкість передачі повідомлень по прямому каналу в системі з ВЗЗ менше, ніж в системі з ІЗЗ, оскільки в перших з корисним блоком довжиною К додатково передається n-k перевірочних символів.

Якщо завадостійкість ЗК вище, ніж прямого, то вірність передавання в системах з ІЗЗ також вище, ніж в системах з ВЗЗ.

Порівняння систем передачі по швидкості. порівняння СПД із використанням завадостійких коригуючих кодів (ЗКК) і систем з вирішальним зворотним зв'язком (ВЗЗ) здійснюється по відношенню до раніше розглянутого циклічного коду (з довжиною базових кодових слів n та довжиною іх інформаційної частки mk чи m).

1. Для систем, що використовують завадостійкий коригуючий код (ЗКК), швидкість передачі визначається відносною швидкістю коду Rk, тобто

Rk, = mk/n,

де n — загальне, а mk— число інформаційних символів у базовому кодовому слові (БКС).

Дане співвідношення справедливе, поки тривалість і інтенсивність завад s такі, що виникаюча при цьому в інформації помилка не перевищує коригувальних можливостей обраного коду, для умов, коли коригуючий код обраний з умови виправлення однієї групової помилки (пакета помилок) заданої довжини в межах одного БКС. Це можливо поки граничне значення інтенсивності завад:

sг ≤ 1/tc,

де: tc — час, необхідний для передачі БКС;

sг — граничне значення інтенсивності завад, що приводять до пакетів помилок, число яких не перевищує одного пакета на БКС.

Час tc, необхідний для передачі БКС, визначається з виразу:

tc = n/В,

де: В — швидкість передачі даних.

2. Для ВЗЗ з очікуванням

Rоч = (m/n)∙ (1 – (s/∙ tс)∙ (tс + tоч)2.

Граничне значення інтенсивності завад

sгоч = tс/∙ (tс + tоч)2.

В цих виразах tоч — час очікування, який знаходиться з виразу:

tоч = 2 tр + tп + tq + tас,

де tр —час поширення сигналу від передавача до приймача tр = Д/Vс, Д — максимальна відстань передачі (довжина лінії передачі сигналу), Vс— швидкість передачі сигналу в середовищі поширення;

tq — час декодування (пошуку наявності помилки) прийнятого повідомлення (прийняти таким, що дорівнює 0,2tр);

tп — час формування і видачі сигналів квитанцій про правільне чи неправільне приймання повідомлення (прийняти таким, що дорівнює 0,1tр);

tас — час прийому й аналізу сигналів квитанцій (прийняти таким, що дорівнює 0,1tр).

 1. Для ВЗЗ з обміном блоками по q = λ Rнк = (m/n)∙ (1 – (s/∙ tб)∙ (tб + tоч)2,

де tб =N/B.

Граничне значення інтенсивності завад sгнк = tб/∙ (tб + tоч)2.

5. Для ВЗЗ з поcлідовним (потоковим) методом передачі

Rпп = m∙ (Nп.max — s∙ t∙ γ) /(n∙ Nп.max) = (m/n)∙ (1 - s∙ t∙ (1 + tоч/tс)∙ tс /t) = =(m/n)∙ (1 - s∙ (tс + tоч)).

Граничне значення інтенсивності завад sгоч = tс/∙ (tс + tоч).

6. Для ВЗЗ з адресним перезапитом комбінацій (вибірковою передачею) RАПБ = (m/n)∙ (1 — s∙ tс).

Граничне значення інтенсивності завад sгапб = 1/ tс .

приклад таких залежностей наведено на рис. 4.

Порівняння систем передачі по вірності передачі інформації. Вірність (цілісність) передачі інформації можна оцінити імовірністю одержання користувачем неспотвореної (скорегованої на прийомному боці) інформації. Очевидно така подія буде мати місце, якщо:

1. Порушення цілісності інформації (викривлення) виявлено. Імовірність Робн такої події: Робн = 1 — 2—(n — m), Робнk = 1 — 2—(n — mk).

Для систем з ВЗЗ і з коригуючим кодом відповідно.

Порушення цілісності інформації (викривлення) відповідає коригуючим здібностям використовуваної системи. Для СПД із ВЗЗ за рахунок перезапитів імовірність Рск цієї події дорівнює одиниці. Для СПД із коригуючим кодом ця імовірність дорівнює імовірності того, що БКС викривлено не більш ніж однією груповою помилкою заданого класу. Якщо прийняти потік помилок (викривлень) пуассоновским, для якого імовірність настання рівно k подій на інтервалі часу tc

Рk (tc) = (s∙ tc)k∙ exp (— s∙ tc)/(k!),

тоді Рск = Р0 (tc) + Р1 (tc) = (1 + s∙ tc)∙ exp (— s∙ tc)

2. Виявлене викривлення виправлене. Очевидно, що як для систем з ВЗЗ, так і для СПД із коригуючим кодом ця імовірність дорівнює одиниці (при дотриманні відзначеного вище умови, що коригуючі можливості коду відповідають характеру порушення цілісності).

Отже, імовірність забезпечення цілісності оцінюється імовірностями перших двох подій. Оскільки ці події незалежні, те

Роц = Робн∙ Рск

і для систем з ВЗЗ

Роц = 1 — 2—(n — m),

а для систем з коригуючим кодом

Роцк = (1 — 2—(n — mk))∙ (1 + s∙ tc)∙ exp (— s∙ tc).

Приклад залежностей імовірності забезпечення цілісності від стану каналу представлено на рис. 5.

Системи з ВЗЗ використовують в тих випадках, коли ЗК може бути без збитку для інших задач використаний для передачі квитанцій.

Використовується при передачі кадрів канального рівня ланцюга передачі даних в мережі X.25 (HDLC).

В мережі FRAME RELAY захист від помилок здійснюється прикінцевим обладнанням користувача.

Тема розділу: Організація існуючих ДЕЗ

Лекція 3. Організація існуючих ДЕЗ

Документальний електрозв'язок забезпечує передачу засобами електрозв'язку текстової і графічної інформації, а також двійкових файлів. Сукупність мереж і служб ДЕЗ різної приналежності на території України утворює систему ДЕЗ України, якою надаються послуги по передачі телеграм (служба ТГ-3К), абонентському телеграфуванню (служба Телекс), передачі факсимільних повідомлень (служби Телефакс і Бюро факс), передачі даних (ПД), електронній пошті (ЕП), забезпечується доступ до інформаційно-довідкових служб (ІДС) і здійснюється передача газет.

Склад існуючої системи ДЕЗ відображено на рис.3.1, а принцип її побудови на рис.3.2.

ТС – технологічні служби постійні служби та зв'язки

ІС – інформаційні служби імовірні служби та зв'язки

ІДС – інформаційно-довідкові служби

Рис.3.1. Склад системи ДЕЗ

Національна мережа передачі даних УкрПак (міжнародний код ОМС2550) базується на технології frame-relay. Мережа побудована з використанням обладнання Hughes Network System (США) і працює 24 години на добу, 7 діб на тиждень.

Мережа УкрПак безпосередньо взаємодіє з мережами DАТЕХ-Р (Німеччина), Global Опе (Deutscher Теlecom, Sprint, France Теlесоm), РОLРАК (Польща), ROSРАК (Росія), ВЕLРАСК (Білорусь) та забезпечує транзитні зв'язки більш як з 100 мережами світу.

Підрозділи УкрПак працюють в усіх областях України.

Підключення до мережі забезпечує:

 • безпосереднє підключення синхронних або асинхронних терміналів виділеними каналами

 • шлюзи в більш як 100 мереж світу

 • широкий спектр протоколів (ТСР/ІР, Х.25, Frame relay, SDLC тощо)

 • роботу абонентського терміналу на швидкості до 2 Мбіт/с

 • повний спектр послуг протоколу передачі електронної пошти Х.400

Можливості:

 • надання абонентам постійних і комутованих віртуальних каналів

 • встановлення місцевих вихідних/вхідних сполучень в Україні, а також міжнародних сполучень

 • захист інформації

 • передача даних між користувачами в діалоговому режимі, обміну файлів та в режимі телеконференцій

 • Іможливість обміну інформацією між терміналами, що працюють на різних швидкостях, режимах та з різними кодами

 • пріорітетне надання повідомлень

 • багатоадресна передача інформації

 • доступ до інформаційно-довідкових служб.

СОП (Система обміну повідомленнями). Функціональна структура СОП приведена на рис.3.3. У цій моделі користувач вважається або відправником повідомлення (при передачі), або одержувачем (при прийомі).

Система обміну повідомленнями Х.400 складається з наступних складових:

1) агент користувача (АК) - це прикладний процес, що забезпечує зручний інтерфейс користувача із системою управління повідомленнями. АК допомагає, зокрема, складати, відправляти, приймати й архивувати повідомлення. АК і, отже, користувач, ідентифікується своєю адресою, називаною адресою відправника/одержувача (В/О);

2) система передачі повідомлень (СПП) - забезпечує транспортування повідомлень усіх видів від АК відправника до АК одержувача. СПП містить ресурси для проміжного збереження повідомлень;

3) агент передачі повідомлень (АПП) - це прикладний процес, що переправляє повідомлення, які йому надходять, адресатам - агентам чи користувачам інших АПП;

4) сховище повідомлень (СП). Універсальна можливість СОП, що діє як посередник між АК і АПП. Основне призначення - зберігати доставлені повідомлення і допускати можливість їхнього пошуку. Крім того, СП дозволяє здійснювати надання повідомлень з боку АК і видавати в АК сигнали повідомлення;


 
 

Цікаве

Загрузка...