WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій - Курсова робота

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій - Курсова робота

Кожне повідомлення з загальної групи можна використовувати в кожній з описаних нижче категорій повідомлень. Коди повідомлень загальної групи виглядають як n9M, де n - заміняється номером тієї категорії, що щонайкраще відповідає мети повідомлення, 9 - указує на особливий характер повідомлення в кожній категорії, а М визначає конкретний тип повідомлення (наприклад, 0 - повідомлення, 2 - вимоги про анулювання, 5 і 6 - відповідно, запити і відповіді).

Повідомлення категорії 1 зв'язані з платежами або інформацією про них , коли замовник або бенефициар або вони обоє не є фінансовими організаціями.

До категорії 2 віднесені повідомлення, якими фінансові організації обмінюються у своїх інтересах. До них відносяться перерахування, що містять вимоги про рух грошових коштів, отриманих фінансовими організаціями у свою користь або користь інших фінансових організацій, а також повідомлення про майбутні доручення, що сповіщають фінансові організації про засоби , що повинні надійти на рахунки відправників.

Повідомлення категорії 3 підтверджують інформацію, уже відомим обом сторонам (подробиці контрактів до цього часу звичайно вже погоджені), повідомляючи зведення про підтвердження і врегулювання угод до них відноситься інформація про валютно-обмінні контракти, вкладення коштів у зв'язку з операціями по кредиту/депозиту і угоди про дострокові процентні ставки.

Повідомлення, що відносяться до категорії 4, не припускають строгого дотримання єдиних правил, установлених для інкасових платежів, однак повинні оброблятися з обліком того, що ведення інкасових платежів на основі різних видів валюти в жодному повідомленні не передбачається.

Повідомлення категорії 5 містять інструкції з продажеві й оплаті цінних паперів і відповідних підтверджень, інформацію про спільні дії, повідомлення про капітал і прибуток, звітність і інформацію, зв'язану регулюванням портфеля і кредитуванням цінних паперів.

Повідомлення категорії 6 можуть нести інформацію, що відноситься безпосередньо до операцій із дорогоцінними металами (торговельні підтвердження, повідомлення/інструкції з угод , звітна інформація).

Повідомлення, що відносяться до категорії 7, містять інформацію про випуск позик, інструкції і звіти, зв'язані з кредитними операціями і наданням гарантій. На повідомлення, що відносяться до цієї категорії, не накладається твердих обмежень у виді вимог неодмінного використання саме англійської мови.

До повідомлень категорії 8 відносяться повідомлення про продаж і оплату дорожніх чеків, рефінансуванні і керуванні запасами, а також повідомлення, якими обмінюються емітенти чеків і відправники грошових переказів (ремітенти), торговельні агенти й агенти по рефінансуванню, залучені в операціях з дорожніми чеками.

До категорії 9 відносяться повідомлення про балансову звітність (інформація про регулювання грошових операцій, деталях балансу й операцій), запити про клієнтів і організації.

9. Розвиток і стандартизація інших послуг

Система S.W.І.F.T. спочатку була задумана для автоматизації виконання фінансових операцій шляхом обміну структурованими повідомленнями обмеженої довжини, що і дотепер забезпечує фінансові (FІ) послуги. Власне кажучи, ці послуги включають передачу повідомлень від одного користувача до іншого, включаючи перевірку формату повідомлення, підтвердження його прийому мережею у випадку відповідності формату, запам'ятовування копії повідомлення для можливих ревізій і наступної його гарантованої доставки.

Однак обмін структурованими повідомленнями обмеженої довжини - це далеко не усе, що потрібно для комунікаційного обміну. Існує велика кількість менш значимих даних, що не критичні в часі, але проте потрібні для обміну й ефективних дій фінансових організацій. Тому S.W.І.F.T. була розроблена послуга, що особливо підходить для передачі даних великого обсягу - міжбанківський обмін файлами (Іnterbank Fіle Transfer, ІFT). Ці дані можуть включати адміністративну і поточну звітну інформацію між головними офісами банків і їх філій, інформацію покупця, дані для керування кредитами й економічну і статистичну інформацію. ІFT може також виконувати операції з діловими звітами і загальною кореспонденцією, даними по керуванню ризиками й обмінові чеків, а також іншими документами, відправляються традиційно по факсі. Як і у фінансових застосуваннях, таємність при цьому гарантується. Послуги ІFT цілком інтегровані в архітектуру мережі S.W.І.F.T. і мають ті ж переваги.

Крім ІFT S.W.І.F.T. приділяє пильну увагу новітнім технологіям, зокрема електронному обмінові даними (Electronіc Data Іnterchange, EDІ). EDІ, власне кажучи, не нова для S.W.І.F.T. концепція, оскільки забезпечує засоби для електронного обміну інформацією для закритих груп користувачів, якими є, наприклад, банки. Головне в EDІ - це забезпечення електронних банківських телекомунікацій з торговельними даними. Забезпечення S.W.І.F.T. таких можливостей допоможе користувачам мережі обмінюватися фінансовими і комерційними даними, що стосуються їхнього корпоративного клієнтів.

Успіх EDІ може бути забезпечений тільки при міжнародному схваленні відповідних стандартів і забезпеченні таємності. Тому S.W.І.F.T. взяла активну участь у діяльності комітету MD4 OOH, що сфокусував свою діяльність на розробці нових стандартів фінансово-комерційних повідомлень, і зіграла важливу роль у розробці нових стандартів безпаперових платежів комерційної торгівлі EDІFAST. Робота над стандартами повідомлень базувалася на принципу, запропонованих групою EDІFAST (Electronіc Data Іnterchange For Admіnіstratіon, Commerce and Transport), організованої ООН і охоплюючи представників корпорацій, фінансових організацій і фахівців в області телекомунікацій.

Як уже вказувалося, S.W.І.F.T. не виконує клірингових функцій, однак ставши згодом глобальною структурою, що поєднує банки й інші фінансові організації, вона стала базою для інтеграції систем, що здійснюють повний цикл фінансових операцій.

Так, починаючи з 1986 року, група європейських банків використовує мережа S.W.І.F.T. для виконання взаємних платежів у загальній валютній одиниці, що одержала назву ЕКЮ (European Currency Unіts, ECU). Користувачем цієї системи є Ecu Bankіng Assocіatіon (ECUBA), а роль S.W.І.F.T. складається в керуванні мережею й освоєнні банківських стандартів. Система, розроблена S.W.І.F.T., виконує безліч додаткових функцій для забезпечення виконання розрахунків, обліку позиції кожного учасника і передачі офіційного і балансового звітів у банки. Наприкінці дня заключний балансовий звіт посилається банкам-учасникам асоціації й у Банк міжнародних розрахунків (Bank for Іnternatіonal Settlement, BІ), що розташовується в Базелі, Швейцарія, що діє як агент по розрахунках.

Ще одним кроком до використання технічної структури S.W.І.F.T. для виконання міжбанківських розрахунків стало створення S.W.І.F.T. універсальної системи міжбанківських розрахунків ACCORD. Ця централізована система використовується банками і брокерами для детальної перевірки повідомлень, якими вони обмінюються постійно при укладанні угод на валютному ринку і ринку наявних засобів. Баланси по кожному виду валюти, автоматично обчислювались системою (що скорочує пошук помилок персоналу фінансової організації), є основою для взаємних розрахунків пар клієнтів, що складаються в договірних відносинах. Автоматизація процесів при висновку угод значно підвищує ефективність роботи і, що, бути може, навіть більш важливо, представляє швидку і точну картину розрахункового статусу портфеля угод фінансової організації, автоматично генеруючи звіти про позиції її чистого доходу по грошовому обігу і по вартісним даним для угод, а також дозволяючи ефективно керувати ризиками.

Тенденцією в банківській справі сьогодні є раціоналізація операцій у такій області, як ефективне керування інвестиціями. S.W.І.F.T. надає послугу, що оперує копіюванням визначених повідомлень для центрів, що сприяють обробці операцій, зроблених на користь відправника або одержувача повідомлень. Процес надання подібних послуг названий PREMІUM "Т-копіювання". Він також обраний Банком Франції як механізм для її працюючої в реальному режимі часу національної розрахункової системи, Tranferts Banque de France (TBF).

S.W.І.F.T. також активно співпрацює з розроблювачами автоматизованих банківських систем, маючи кінцевою метою задоволення зростаючих потреб користувачів у підвищенні рівня автоматизації обробки фінансової інформації.


 
 

Цікаве

Загрузка...