WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій - Курсова робота

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій - Курсова робота

4.Члени, субчлени, учасники

S.W.І.F.T. створювався банками і для банком. Тому володіти частками в капіталі компанії і мати права рішення в рамках Загальних зборів, питань, що відносяться до діяльності S.W.І.F.T. можуть тільки банки, що мають генеральну ліцензію від Центрального банку своєї країни, в особі їхніх штаб-квартир або головних контор. Банки відносяться до категорії - Члени компанії. Кожен Член має число часток у капіталі компанії, пропорційно використовуваним їм послугам компанії по передачі повідомлень, але ніякий Член не може мати менше однієї частки.

Формула розподілу часток виробляється Загальними зборами. Число часток, що розподіляються кожному членові, відповідно до Статуту визначається Радою директорів не рідше одного разу в три роки на підстави цієї формули, причому Члени повинні уступати або приймати число часток, визначене Радою директорів. Передача часток повинна виконуватися по вартості акцій, що випливає з офіційного оприлюднення фінансового звіту компанії (розділ "передана вартість"). Податки, пов'язані з розподілом часток, повинні вноситися зацікавленим Членом. Кожен Член повинний бути сповіщений у письмовому виді про розподілених йому частках принаймні за 30 днів до щорічних Загальних зборів. Член, що повідомив про рішення відмовитися від членства в компанії, не може брати участь у будь-якому наступному розподілі часток .

Будь-яка платіж, зв'язана із членством, повинна вироблятися через компанію. Рада директорів має всі повноваження по виконанню від імені Члена усіх формальностей, що відносяться до реєстрації права власності в Реєстрі компанії.

Будь-яка інша предача часток, крім передачі, зв'язаної зі злиттям або придбанням Члена іншою компанією, визнається недійсною.

Членство в компанії втрачається, якщо на думку Ради директорів, Член припинив виконувати умови членства, викладені в Статуті товариства і відповідному розділі Основних Угод і Умов, при складенні ним своїх обов'язків Члена, припиненні його діяльності, винесенні судового рішення про його банкрутство або вступ у період ліквідації, якщо тільки вона не зв'язана з реорганізацією. Кожен член може вийти з компанії за умови подачі письмової заяви в Раду директорів у першій половині поточного фінансового року. При цьому вихід здійснюється по закінченні цього року.

Член може бути виключений з компанії при невиконанні Статуту компанії і/або Основних угод і Умов або будь-яких зобов'язань перед Компанією, або будь-яка злочинно недбала дія, якою може бути нанесений збиток інтересам компанії, за умови надання Радою директорів цьому Членові обґрунтувань, що лежать в основі його рішення, у письмовому виді. Таке рішення повинне бути затверджене Загальними зборами.

У випадку втрати членства вартість часток, власником яких є Член, йому повертається.

Крім Членів, використовувати послуги S.W.І.F.T. можуть ще дві категорії користувачів: Субчлени й Учасники.

Субчлени - це самостійні юридичні особи, що здійснюють міжнародні фінансові операції і не менше, ніж на 90% належать Членам, або являються їхніми відділеннями або філіями.

Використання послуг компанії Субчленом розглядається як використання цих послуг Членом компанії Незважаючи на те, що S.W.І.F.T. довго дотримувала "чистоту рядів", боячись, що прийом небанківських фінансових організацій може нанести шкоду інтересам Членів компанії, у червні 1987 року вона допустила до використання своїх спеціальних послуг інші фінансові організації, до яких у даний час відносяться дилерські і брокерські компанії, біржі і т.п. Ці компанії відносяться до категорії - Учасники і також, як і Субчлени, не мають частки в капіталі компанії з усіма наслідками, що звідси випливають.

Для кожної категорії компаній, що претендують на вступ у S.W.І.F.T. як Учасника, Загальні збори встановлюють спеціальні критерії, на відповідність яким розглядається кожна з компаній, що подали заяву на вступ.

5. S.W.І.F.T. як міжнародна система

Діючі в даний час електронні системи обробки банківських операцій можна розділити на системи фінансових повідомлень і системи розрахунків. У рамках перших здійснюється тільки оперативне пересилання і збереження міжбанківських документів. Функції других зв'язані безпосередньо з виконанням взаємних вимог і зобов'язань. До першої групи відносяться S.W.І.F.T., Bank Wіre (приватна мережа банків США), до другого - CHІPS (США), СHAPS (Англія) і ін.

6. Стандартизація форм фінансових повідомлень

Незважаючи на те, що S.W.І.F.T. використовує існуючі стандарти, значна частина стандартів текстових повідомлень розроблена спеціально для використання в системі S.W.І.F.T. Крім їхнього вихідного призначення, стандарти на повідомлення S.W.І.F.T. одержують усе більше поширення поза цією системою і стають стандартами "де факто" для фінансових повідомлень і транзакцій, роблячи усе більший вплив на банківську справу різних країн. Наприклад, на базі стандартів S.W.І.F.T. деякі країни розробили клірингові системи (CHAPS в Англії, Sagrіtter у Франції й інші). Причому, S.W.І.F.T. не виконує клірингових функцій, а передані повідомлення враховуються на рахунках "лоро" і "ностро" точно так само, як при використанні традиційних платіжних документів.

7. Принципи побудови стандартизованих форм

Усі фінансові повідомлення повинні використовувати стандартизовані форми. Повідомлення всіх типів побудовані по загальному принципі. Вони складаються з початкової частини, у яку входять мітка початку повідомлення (Start of Message), заголовок (Header) і мітка початку тексту (Start of Text), тексту повідомлення (Text of Message) і закінчення повідомлення, у яке входить мітка кінця тексту (End of Text), параметри (Traіler) і мітка кінця повідомлення (End of Message).

Початкова частина і закінчення утворять "конверт", у якому пересилаються повідомлення і який містить інформацію, важливу для керування рухом повідомлення в мережі .

Заголовок містить одинадцятизначний код-ідентифікатор одержувача повідомлення, код термінала відправника, що поточний п'ятизначний номер, що виконує контрольну і захисну функції, і тризначний код повідомлення з двозначним кодом пріоритету. У параметрах вказуються код аутентифікації й інші повідомлення, наприклад, попередження одержувача про затримку в передачі повідомлення, попередження про можливості подвійного платежу і т.п.

З метою забезпечення правильної доставки повідомлень, усі користувачі S.W.І.F.T. забезпечуються кодами-ідентифікаторами (Bank Іdentіfіer Codes, BІ), що є адресами в мережі (BіC-коди можуть одержати не тільки користувачі мережі S.W.І.F.T.).

Коди-ідентифікатори мають наступну структуру:

- всесвітній чотирибуквений код фінансової організації;

- двобуквений код країни у відповідності зі стандартами ІSO;

- двобуквений код місця розташування фінансової організації (можливо географічний розподіл усередині країни, тобто місто, область або тимчасова зона);

- трибуквений допоміжний код (для фінансової організації, що не є користувачем S.W.І.F.T. проставляється буквений код BІ; для користувача S.W.І.F.T. трибуквений код може бути використаний для ідентифікації його конкретного місця розташування в країні).

Текст повідомлення складається з полів, позначених двозначним цифровим кодом. Наприклад, код 57 означає банк, у якому ведеться рахунок, 69 - бенефиціара, у полі 71 вказується, за чий рахунок виробляється платіж і сума комісії, а в поле 32 - сума платежу. У текст повідомлення інформація вноситься в строгій послідовності. Обов'язкові поля містять інформацію, необхідну для правильної обробки повідомлень.

8. Категорії, групи і типи фінансових повідомлень

Уся специфіка S.W.І.F.T. як міжнародної системи фінансових повідомлень відбиває в категоріях, групах і типах повідомлень, що пересилаються по мережі .

В даний час використовується 11 категорій, що охоплюють більше 130 типів повідомлень.

Повідомлення, як правило, передаються від одного користувача S.W.І.F.T. до іншого (або іншим), однак існує і категорія системних повідомлень, що дозволяють користувачеві взаємодіяти з мережею. Системні повідомлення використовуються для запиту визначених дій і одержання спеціальних звітів, пошуку повідомлень у базі даних, для навчальних і тренувальних цілей. Користувач може одержувати від мережі запити або вона може інформувати його про свій поточний стан , відновлення, нових послугах і т.д. Системні повідомлення користуються найвищим пріоритетом, оскільки містять інформацію, що стосується функціонування мережі .

Всім іншим типам повідомлень, що відноситься до категорій 1-9 і n, привласнені тризначні цифрові коди, причому перша цифра відповідає категории операції.


 
 

Цікаве

Загрузка...