WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - Дипломна робота

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої - Дипломна робота

1.1.3.Характеристика споживчих і виробничих вимог до визначеного виду одягу.

Одяг створює навколо тіла певний мікроклімат, який забезпечує оптимальні умови для підтримки теплового балансу і постійної температури, що є необхідною умовою нормальної життєдіяльності людини, збереження її здоров"я і працездатності на високому рівні. Тому до одягу висувають ряд відповідних вимог.

До споживчих вимог можна віднести захисну, інформаційну функції тому, що одяг в цей час виконує роль соціальної належності чи професійної діяльності.

Третьою функцією, яка не менш важлива,є естетична. Оскільки несе в собі риси історичної епохи, національного характеру і розглядається не тільки як предмет повсякденного вжитку, але і як витвір прикладного мистецтва. Так як більшість з нас веде активний спосіб життя, це відображається і на його одязі. В процесі експлуатації одяг підлягає різноманітній деформації, зношуванню. При русі людини, особливо при його ходьбі, відбувається багатократне розтягування в різних напрямках. Тому великого значення для сучасного одягу набувають такі показники як : міцність виробу, термін служби, що відображає експлуатаційні вимоги.

До виробничих вимог можемо віднести економічні оскільки на економічність виробу впливають затрати часу на його виготовлення, технологічність конструкцій, розхід матеріалів. При проектуванні одягу слід враховувати всі вимоги, як споживчі так і виробничі.

1.1.3.2 Формування матрицi морфологiчних ознак сукні вечірньої

Проектування одягу методом промислового виробництва базується на даних маркетингових дослiджень. Вивчаються всi пропозицiї, якi iснують в даний час на ринку. Як джерело iнформацiї використовують журнали мод, статті перiодичних видань, iнтернет. Вивчають i дослiджують iснуючi товари на ринку їх попит i перспективнiсть, визначають напрямок моди.На основi зiбраних даних при вивченнi ринку i вимог споживачiв, а також згiдно напрямку моди сформувалась матриця морфологiчних ознак виробiв,яка представлена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Формування матрицi морфологiчних ознак сукні жіночої

Шифр ознак

Назва ознаки

Варіанти ознак

1

Стильове рішення

а спортивне, б класичне,в романтичне, г етнічне, д авангардне , е фентезі

2

Силует

а прямий, б прилеглий, в напівприлеглий.

3

Ступінь об"ємності

а велика,б середня, в вмала.

4

Конструкторсько - декоративні елементи

а оздоблюючи строчки, б пояс, в складки, г зборки.

5

Рівень довжини виробу

адо лінії коліна, б нижче лінії коліна, в вище лінії коліна

6

Характер конструктивних ліній

а Горизонтальні,б вертикальні

7

Місце розташування застібки

азбоку, б з заду, в з переду

8

Композиційний центр

Закон композиційного центру зберігається.

Дана матриця містить характеристику властивостей одягу які є найважливіші для обраної групи споживачів.

1.1.3.3. Формування номенклатури показників якості для проектування сукні жіночої

В бiльшостi проектних розробок кiнцевим варiантом є проект виробу, який повинен вiдповiдати певнiй номенклатурi показникiв якостi. Номенклатура показникiв якостi швейних виробiв наведена у ГОСТ 4,45-86. За кожним показником номенклатури, який забезпечується пiд час проектування, в таблиці 1.4 подається iнформацiя про вимоги, якi необхiдно врахувати та забезпечити пiд час вирiшення проектної задачi.

Таблиця 1.3

Номенклатура показникiв якостi сукні жіночої

Назва показників якості

Назва властивості, яка характеризується

Пояснення

1. Показники призначення

1.1. Відповідність виробу основному функціональному призначенню, бал

Функціональність

Відповідність виробу для урочистих подій

1.2. Відповідність виробу сезону, сфері використання, умовам експлуатації, бал

Функціональність

Матеріали використовуються два сезони.

2. Показники стійкості до зовнішних дій

2.Показники стійкості до зовнішніх дій

2.1.Можливість хімічної чистки,б

Стійкість до дії хімічних препаратів, тепла та вологи

Під час хімічної чистки потрібна деяка обережність залежно від застосованого розчинника, механічної дії та t при сушінні.

2.2 .Стійкість з"єднання деталей

Стійкість до механічних дій

Тканина недостатньо

стійка до механічних навантажень

3. Ергономічні показники

3.1. Антропометричні показники

-

-

Продовження таблиці 3.1.

3.1.1. Статична відповідність, бал

Співрозмірність та баланс

Відповідність конструкції виробу розмірам та формі тіла людини

3.1.2. Динамічна відповідність, бал

Зручність в динаміці

Ергономічна відповідність при виконанні типових рухів у процесі експлуатації

3.2. Зручність користування

Комфортність

Зручність вдягання та знімання виробу, зручність користуванням поясом

3.3. Гігієнічні показники

3.3.1.Повітропроникність

Комфортність

Вентиляція виробу за

рахунок матеріалів,

конструкції виробу

3

4. Естетичні показники

4.1. Відповідність виробу сусучасному напрямку моди, бал

Сучасність

Середня величина,

маса незначна,

симетричність,

чорний колір.

1.1.4. Дослідження асортименту виробів у сфері торгівлі. Складання несистематизованого асортиментного ряду.

Несистематизований асортиментний ряд (НАР) виробів являє собою сукупність виробів, підібраних за певними ознаками. Використовуючи матрицю морфологічних ознак було складено НАР виробів певного виду одягу визначеного для проектування. НАР утворюють вироби, які користуються попитом у споживачів, які відповідають напрямку розвитку моди, а також перспективні вироби.

Основним джерелом інформації про існуючі вироби були: ярмарки, спеціалізовані фірмові магазини, ринок, виставки, де були представлені вироби різних підприємств, що дало змогу виконати аналіз продукції конкурентів і дослідити реакцію споживачів на вироби.

Оскільки для проектування обрано сукню вечірню в романтичному стилі, тому увага акцентувалась саме на дослідженні вечірньої сукні. Романтичий стиль завжди займав і буде займати досить значне місце в сучасному одязі.


 
 

Цікаве

Загрузка...