WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект цеху по випуску деталей для тумби туалетної - Дипломна робота

Проект цеху по випуску деталей для тумби туалетної - Дипломна робота

З врахуванням витрат електроенергії на вентиляційні потреби в межах 30% загальні витрати силової електроенергії становитимуть:

Σ=97942*1,3= 127325 кВт.

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

5.2. Розрахунок втрати електроенергії на освітлення.

Витрати електроенергії на освітлення, кВт., залежать від встановленої потужності, одночасного використання джерел світла, ККД мережної сітки і визначається за формулою: Рпотр. = (5,2.)

(5.3)

де: Рвст. — встановлена потужність всіх світильників в кВт; вона залежить від норм питомої витрати електроенергії.

Питомі норми витрат електроенергії в ватах на 1 м.кв. освітлювального приміщення по даних проф.Песоцкого, приймаємо:

для виробничих цехів — 15

для побутових приміщень — 15

K — коефщіеент одночасного використання світильників для виробничих приміщень — 0,5...1,0; для побутових приміщень — 0,9

п мережі — ККД мережі приймаємо рівним 0,95... 0,97.

Розрахунок витрат зводимо в таблицю 5.2.

Таблиця 5.2.

5.2. Розрахунок втрати електроенергії на освітленняв цеху

Назва відділення, дільниці приміщення

Питомі витрати електро-енергії в Вт./м.кв.

Освіт-люва-льна площа

в м.кв

Встано

-влена

потуж

ність

в кВт.

Рвст.

Коефіціент одночасного використання світла К

Втрати в мережі

п мережі

Потрібна потужність в кВт.

Рпотр

Число год горіння лампи в рік

Річна

потреба в електроенергії кВт.год.

Рпотр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виробничий цех

15

972

14,6

0,9

0,95

13,8

800

11040

Побутові приміщення

15

194

2,9

0,9

0,95

2,75

800

2200

Всього по цеху

13240

5.3. Розрахунок витрати пари на технологічні потреби.

В технологічний процес личкувального цеху входить личкування, яке потребує витрат пари.

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

6. ОХОРОНА ПРАЦІ І ДОВКІЛЛЯ.

6.1. Аналіз виробничого травматизму ( за 3-5 років ),

В наш час поставлені завдання впровадження на всіх підприємствах сучасних засобів техніки безпеки, які сприятимуть ліквідації виробничого травматизму.

На підприємстві адміністрація зобов'язана створити такі умови праці, які б виключили можливість виникнення травм і сприяли підвищенню продуктивності праці. Не залежно від ступеня небезпеки виробництва на всіх підприємствах і в організаціях проводиться навчання з правил техніки безпеки прийнятих на роботу працівників, які не мають професії або її міняють, а також інструктажі при підвищенні кваліфікації робітників.

Загальне керівництво і організація навчання на підприємстві покладається на керівника підприємства, а в підрозділах ( цехах ) — на керівників підрозділів (начальників цехів). Контроль за своєчасним і якісним навчанням працюючих в підрозділах підприємства здійснює відділ (інженер) охорони праці (техніки безпеки) або інженерно-технічний працівник, на якого покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства.

Виробничою травмою вважається ушкодження організму робітника при виконанні трудового процесу на виробництві. Сукупність обставин і причин, які викликали цю травму, називають нещасним випадком.

Щоб запобігти виникненню нещасних випадків на виробництві, ведеться розслідування, облік та їх аналіз. Згідно положення всі підприємства повинні розслідувати нещасні випадки, які сталися на їхній території або за її межами при виконанні роботи за завданням адміністрації, а також при доставці робітників або службовців на місце роботи на транспорті підприємства.

Розслідуванню підлягають і нещасні випадки, які сталися перед початком роботи або після неї, в позаробочий час, у святкові і вихідні дні. Розслідуванню підлягають і гострі отруєння, теплові удари та обмороження.

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

Згідно положення про розслідування І облік нещасних випадків на виробництві, потерпілий або очевидиць зобов'язані терміново повідомити про випадок майстра, начальника цеху або безпосередньо керівника робіт, які зобов'язані відразу організувати першу долікарську допомогу потерпілому. Про розслідування нещасних випадків, які спричиняють ^втрату працездатності не менш, як на один повний робочий день, складають акти за формою Н-1. Акт складається начальником цеху в чотирьох примірниках, підписується ним, старшим громадським інспектором І працівником служби техніки безпеки підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...