WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект цеху по випуску деталей для тумби туалетної - Дипломна робота

Проект цеху по випуску деталей для тумби туалетної - Дипломна робота

4.3. Розрахунок виробничої площі цеху

До виробничої площі цеху відноситися площі , що займають верстати та робочі місця ( Fр.м ) цехові склади ( Fск) та площі місця технологічних витримок ( Fвит)

Та площі переходів і проїздів ( Fпр)

Fвит = Fр.м + Fск+ Fвит+ Fпр м2 (4.1)

Площу яку займають верстати та робочі місця зводятися в таблицю

Таблиця 4.1

Назва обладнання

Марка

К-сть

Площа на одиницю устаткування

Загальна площа робочих місць, м2

1

Форматний однопильний верстат

Ф-300

2

50

100

2

Круглопильний торцювальний верстат

ЦПА-40

1

27

27

3

Круглопильний прирізний

ЦДК4-3

1

6

16

4

Фугувальний двосторонній

С2Ф4-1

1

13

13

5

Рейсмусний

СР6-9

1

15

15

6

Універсальний круглопильний

Ц-6

1

16

16

7

Крайколичкувальний односторонній

КО-48

2

52

104

8

Свердлильно-присадочний

Sigma

1

12

24

9

Свердлильно-присадочний

Б-22

1

17

32

10

Ш

іфувальний з нерухомим столом

ШЛНС 2-Д

Робоче місце

РМ

1

10

10

Всього

369

Площа на приходи і проїзди приймається в межах 40-67% від загальної площі робочих місць

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

Fпр.пр.=(0,4-0,67)Fр.м., м2

Fпр.пр.=0,5369=184,5 м2

Площа витримки та проміжкових складів обчислюємо:

, м2

де Ншт – висота штабелю, Ншт =1,5

Кшт. – коефіцієнт об'ємного заповнення штабелю, 0,7;

Кпр.– коефіцієнт заповнення площі складу, Кпр.=0,5 – 0,6

N – об'єм заготівок чи сировини, що зберігається на складі

де V – об'єм заготівок чи сировини на змінну програму;

t – час зберігання в змінах на складі (для вхідного складу 2-3 зміни, вихідного 1-2 зміни).

По машинно-личкувальному цеху розраховуємо вхідний склад та

витримку:

Fвир=369+185+119+21=721м

Приймаємо ширину цеху 18м

Приймаємо довжину цеху кратну 6 м і з коректованим розміщенням, що рівна 54м. Площа побутових приміщень приймається в межах 20% від виробничої площі.

Об'єм виробничого приміщення.

Об'єм побутових приміщень.

Об'єм по цеху.

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

4.4. Водопостачання і каналізація

Витрати води душовими обчислюється по формулі:

Ад; (4.1)

де: 500 — годинна витрата води одною душовою, л;

0,75 — тривалість дії душової, год./зміну;

N — кількість змін в році;

пд — кількість душових.

Ад м3/рік

Витрати води умивальниками обчислюється по формулі:

Ау = (4.2.)

де: 200 — годинна витрата води одним умивальником, л;

0,75 — тривалість дії умивальника, год./зміну;

N — кількість змін в році;

Пу — кількість умивальників.

Ау м3/рік

Витрати води на господарсько-побутові потреби обчислюється по формулі:

Аг.п. = ( 4.3. )

де: (25 45) — витрати води на одного робітника в зміну, л;

n — кількість працюючих в зміну;

N — кількість змін в році.

Аг.п. = м3/рік

А заг.=377+226+151+=754 м3/рік

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

4.5. Опалення і вентиляція цеху.

Для виробничих приміщень згідно з СНіП П-Г.7-62 "Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря. Норми проектування" рекомендується застосовувати наступні види опалення:

1. Повітряне, поєднане з вентиляцією.

2. Повітряне з опалювально - рециркуляційним агрегатом.

3. Водяне і парове високого і низького тиску з радіаторами, ребристими трубами, конвекторами.

Вибір системи опалення проводиться на основі рекомендації СНіП П-Г.7-62 (опалення, вентиляція і кондиціювання повітря). В приміщеннях, де передбачений штучний повітрообмін шляхом місцевих відсосів і загальнообмінної вентиляції повинно застосовуватись повітряне опалення поєднане з приточною вентиляцією. Це положення диктується необхідністю холодний період року взамін усунутого повітря подавати зовнішнє з підігрівом.

Повітря в цеху видаляється наступними установками:

а) пневмотранспортом, що забирає деревинні відходи від деревообробних верстатів;

б) місцевим відсосом від джерела випаровування вільного формальдегіду при використанні сечовино - формальдегідних смол;

в) загально обмінною вентиляцією.

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

5. ЕНЕРГЕТИЧНА ЧАСТИНА.

5.1. Розрахунок витрати силової електроенергії.

Силова електроенергія це енергія, що споживається електродвигуном, обслуговує технологічне і транспортне обладнання і обладнання допоміжних ділянок, витрати якої залежать від:

Рвст. — встановлена потужність електродвигуна в кВт. (' по технічній характеристиці обладнання).

Трозр. — розрахунковий час роботи обладнання в рік в годинах.

Річна витрата силової електроенергії, кВт., розраховується за формулою:

Рпотр.сил.= (5.1.)

де: п з.е. — коефіцієнт завантаження електродвигуна приймається в межах 0,6...0.7.

по. — коефіцієнт одночасної роботи обладнання. Величина цього коефіцієнта при умові широкого застосування поточності виробництва близька до 1.

п дв. — коефіцієнт втрати потужності електродвигунів. Величина цього коефіцієнта приймається в межах 0,75...0,9 і залежить від ступеня використання потужності обладнання. ККД двигуна досягає максимуму при повному використанні його потужності.

п м. — коефіцієнт корисної дії мережі (втрати мережі). Величина коефіцієнта приймається в межах 0,95... 0,97.

Весь розрахунок силової електроенергії зводиться в таблиці 5.1.

41КП.5.092002.01.181.ПЗ

Арк

Зм

Арк

№ Документ

Підпис

Дата

Таблиця 5.1

Розрахунок річної витрати силової електроенергії.

Назва споживача електроенергії (верстати, інше обладнання)

Встановлена потужність електро двигуна одиниці обладнання, кВт. Рвст.

Коефіцієнти

Потрібна потужність з врахуван-ням коефіцієн-тів,

кВт.

Рпотр.

Розрахунковий час роботи в рік,

год

Трозр.

Річна не обхід-ність в електро-енергії кожним спожива-чем, кВт.год

Рпотр.сил

Заван-таження електро-двигуна

п з.е

Одно-часної роботи обладнан-ня

no.

Втрати потуж-ності в двигуні

nдв

Втрати в мережі

nм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ф-300

6,6

0,6

1

0,8

0,95

5,21

3938

20517

К0-48

8,6

0,6

1

0,8

0,95

6,79

3349

22740

С2Ф4-1

3,0

0,6

1

0,8

0,95

2,37

666

1578

СР6-9

14

0,6

1

0,8

0,95

11,05

752

8310

ШЛНС-2Д

3,0

0,6

1

0,8

0,95

2,37

3984

9442

ЦПА-40

4

0,6

1

0,8

0,95

3,16

219

692

ЦДК4-3

15,58

0,6

1

0,8

0,95

12,3

415

5104

Ц6

4

0,6

1

0,8

0,95

3,16

1358

4860

Sigma

10,92

0,6

1

0,8

0,95

8,62

2628

22653

Б-22

1,5

0,6

1

0,8

0,95

1,18

1734

2046

Всього

97942


 
 

Цікаве

Загрузка...