WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація роботи машини Інтертех-2.5-1Пл, яка призначена для розкрою листового металу - Дипломна робота

Автоматизація роботи машини Інтертех-2.5-1Пл, яка призначена для розкрою листового металу - Дипломна робота

На підприємствах різних галузей промисловості широко застосовуються системи, що працюють під тиском. До таких систем належать: парові та водогрійні котли; компресори та повітрозбірники (ресивери); трубопроводи для стисненого повітря, газу та пари; балони та цистерни для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів, а також інші посудини, що працюють під тиском.

Використання енергії стисненого повітря, водяної пари, а також різних газів та рідин дозволяє вдосконалити технологію, механізувати та автоматизувати

 • розміщення будівель та споруд на території об'єкта із дотриманнямпротипожежних розривів та інших вимог пожежної безпеки;

 • дотримання обмежень стосовно кількості поверхів будівель та площіповерху;

 • правильне планування та розміщення виробничих цехів, приміщень,дільниць у межах будівлі;

 • розміщення пожежонебезпечних процесів та устаткування в ізольованихприміщеннях, відсіках, камерах;

 • вибір будівельних конструкцій необхідних ступенів вогнестійкості;

 • встановлювання протипожежних перешкод у будівлях, системах вентиляції,паливних та кабельних комунікаціях;

38ДП.5.092503.01.234.ПЗ

Арк

Зм

Арк

документа

Підпис

Дата

 • обмеження витікання та розтікання легкозаймистих та горючих рідин припожежі;

 • влаштування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

2. Обмеження розвитку пожежі:

 • обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться вприміщенні;

 • використання оздоблювальних будівельних та конструкційних матеріалів знормативними показниками вибухопожежонебезпечності;

 • аварійне стравлювання горючих рідин та газів;

 • своєчасне звільнення приміщень від залишків горючих матеріалів;

 • застосування для пожежонебезпечних речовин спеціального устаткування ізпосиленим захистом від пошкоджень.

3. Забезпечення безпечної евакуації людей та майна:

— вибір такого об'ємно-планувального та конструктивного виконання будівлі,щоб евакуація людей була завершена до настання граничне допустимих рівнівчинників пожежі;

 • застосування будівельних конструкцій будівель та споруд відповіднихступенів вогнестійкості, щоб вони зберігали несучі та огороджувальні функціїпротягом всього часу евакуації;

 • вибір відповідних засобів колективного та індивідуального захисту;

 • застосування аварійного вимкнення устаткування та комунікацій;

 • влаштування систем протидимового захисту, які запобігають задимленнюшляхів евакуації;

 • влаштування необхідних шляхів евакуації (коридорів, сходових кліток,зовнішніх пожежних драбин), раціональне їх розміщення та належне утримання.

4. Створення умов для успішного гасіння пожежі:

 • встановлення у будівлях та приміщеннях установок пожежної автоматики;

 • забезпечення приміщень нормованою кількістю первинних засобівпожежогасіння;

 • влаштування та утримання в належному стані території підприємства,під'їздів до будівельних споруд, пожежних водоймищ, гідрантів.

38ДП.5.092503.01.234.ПЗ

Арк

Зм

Арк

документа

Підпис

Дата

Запобігання утворення горючого середовища досягається: застосуванням герметичного виробничого устаткування; максимально можливою заміною в технологічних процесах горючих речовин та матеріалів негорючими; обмеженням кількості пожежо та вибухонебезпечних речовин при використанні та зберіганні, а також правильним їх розміщенням; ізоляцією горючого та вибухонебезпечного середовища; організацією контролю за складом повітря в приміщенні та контролю за станом середовища в апаратах; застосуванням робочої та аварійної вентиляції; відведенням горючого середовища в спеціальні пристрої та безпечні місця; застосуванням в установках з горючими речовинами пристроїв захисту від пошкоджень та аварій та інше.

Є чотири основні способи припинення процесу горіння:

а) охолодження горючих речовин або зони горіння:

 • суцільними струменями води;

 • розпиленими струменями води;

— перемішуванням горючих речовин

б) ізоляції горючих речовин або окисника (повітря) від зони горіння:

 • шаром піни;

 • шаром продуктів вибуху вибухових речовин;

 • утворенням розривів у горючій речовині;

 • шаром вогнегасного порошку;

 • вогнегасними смугами

в) розбавлення повітря чи горючих речовин:

 • тонкорозпиленими струменями води;

 • газоводяними струменями;

 • негорючими газами чи водяною парою;

 • водою (для горючих та легкозаймистих гідрофільних рідин)

г) хімічного гальмування (інгібування) реакції горіння:

 • вогнегасними порошками;

 • галогеновуглеводнями.

Зазвичай механізм гасіння пожежі має комбінований характер, при якому мають місце одночасно кілька способів припинення процесу горіння.

38ДП.5.092503.01.234.ПЗ

Арк

Зм

Арк

документа

Підпис

Дата

Речовини, що мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють створити умови для припинення горіння називаються вогнегасними речовинами. Вони повинні володіти високим ефектом гасіння при відносно малій їх витраті, бути дешевими, безпечними при застосуванні, не заподіювати шкоди матеріалам, предметам та навколишньому середовищу. Речовини, що найбільш повно відповідають вищезазначеним вимогам, а відтак належать до основних вогнегасних речовин є: вода (в різних видах), піна, інертні та негорючі гази, галогенопохідні вуглеводнів, спеціальні порошки, пісок. Ці речовини здійснюють, зазвичай, комбіновану дію на процес горіння. Так, вода охолоджує та ізолює (або розбавляє) джерело горіння; піна здійснює ізолювальну та охолоджувальну дію; порошки можуть інгібувати процес горіння та ізолювати тверді горючі речовини від зони полум'я. Однак для будь-якої вогнегасної речовини характерна основна (домінуюча) дія.

5.3 Аналіз виробничого травматизму

Для позитивної боротьби з виробничим травматизмом під час роботи на конденсаторних установках і створенні безпечних умов праці слід користуватися даними з даного типу в виробництва. Слід проводити систематичний аналіз причин нещасних випадків на виробництві та можливих випадків створення небезпечних факторів. Для вивчення травматизму на виробництві застосовують дані методи: топографічний, монографічний і статичний. Суть топографічного методу аналізу полягає в тому, що на плані виробничого об'єкту, де відзначені всі робочі місця і робочі механізми, умовними знаками систематично позначають всі нещасні випадки. Аналіз місць і кількості травм на конкретних місцях дозволить розробити заходи по їх попередженню. При статичному методі для кількісної характеристики стану виробничого травматизму використовують відносні величини – коефіцієнти частоти і важкості травматизму. Монографічний метод проводить детальне слідство нещасних випадків з аналізом причин кожного окремого взятого нещасного випадку.

38ДП.5.092503.01.234.ПЗ

Арк

Зм

Арк

документа

Підпис

Дата

6.Економічна частина

Розрахунок витрат на проведення автоматизації виробництва. В даному розділі необхідно врахувати вартість усіх витрат, пов'язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, а також визначити економічний ефект .


 
 

Цікаве

Загрузка...