WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит - Дипломна робота

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит - Дипломна робота

Оператор має знаходитися поза зоною можливого вильоту осколків з-під ріжучого інструмента. Якшо в зоні можливого вильоту осколків знаходиться інше робоче місце чи прохід для людей, обов'язково встановити захисні барєри.

5.2. Протипожежний захист.

При виникненні пожежі потрібно швидко обезструмити верстат і використовувати відповідні вогнегасники, направляючи струю в центр полум'я. Навіть якщо наперший раз станок не постраждав від пожару, перед початком роботи його повинен оглянути спеціаліст.

Робоча зона біля станка неповинна бути загромаджена по сторонніми предметами для швидкої евакуації людей в випадку небезпеки.

Даний станок не може працювати в вариво небезпечних підприємствах.

4. Енергетична частина.

4.1. Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації.

В цеху, де знаходиться форматно - розділюючий верстат немає витрат силової енергії. Та після автоматизації появляється 2 елемента, які споживають силову енергію – це гідронасос РШн-5 та електродвигун ІМ2/120. Крім того є датчики переміщень (кінцеві вимикачі) ВК-100, які теж споживають енергію хоч і не в значній кількості.

Потужність насоса складає 1120Вт=1,12кВт

Потужність електродвигуна 0,58 кВт

Потужність датчиків вираховується з їх електричних характеристик і складає: Р=І U = = 0,24Вт=0,00024кВт (4.1)

Отже в загальному засоби автоматизації будуть споживати потужність:

Р=1,12+0,58+0,00024=1,7кВт (4.2)

Зазначимо що лінія працює 8 год/добу тоді лінія споживатиме в добу:

1,7кВт 8год=13,6кВт/добу

Визначивши добову витрату електроенергії, можна визначити річну:

- враховуючи те що в році є 251 робочих днів отримуємо:

3413,6кВт/рік (4.3)

Отже витрата електроенергії для даних засобів автоматизації в рік становитиме:

3413,6кВт

6. Економічна частина

6.1. Розрахунок економічної ефективності від впровадження автоматизації.

В даному розділі економічної частини дипломного проекту необхідно вирахувати вартість усіх витрат, пов'язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму автоматизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування а також визначити економічний ефект.

1.1 Розрахунок вартості засобів автоматизації.

Назва обладнання

Марка

Один.

Вимір.

Кіль-

кість.

Ціна

грн

Вартість

грн

1

Кінцевий вимикач

ВК-100

шт

5

43

215

2

Електромагніт

КМП

шт

3

125

375

3

Гідродвигун

ПшГц-50

шт

1

1545

1545

4

Гідрозолотник

Рх06574А1

шт

1

256,8

256,8

5

Пневмодвигун

ППш30к

шт

1

654

654

6

Пневмозолотник

БВ-64-1

шт

1

145,5

145.5

7

Насос

РШн-5

шт

1

745

745

8

Електродвигун

ІМ2/120

шт

1

1256

1256

Разом

5192,3

1.2. Розрахунок вартості монтажних матеріалів

Назва матеріалів

Один вим.

кількість

ціна

грн

вартість

грн

1

Кабель електр.

м

15

18

270

2

Пневмо кабель

м

10

25

250

3

Гідрокабель Бр5/7

м

23

20,5

471,5

4

Кріплення(навісне)

шт

50

0,9

45

1.3. Розрахунок амортизації і витрат на поточний ремонт.

Назва

Вартість

грн

Амортизація

Поточ.ремонт

%

Сума

грн

%

Сума

грн

1

Вартість засобів автоматизації.

5192,3

10

5192,3

30

155,77

1.4. Розрахунок вартості електроенергії.

Назва

Один.

вимір.

кількість

Ціна

грн

Вартість

грн

1

Електроенергія силова

кВт/год

3413,6

0,16

546,18

1.5 Розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих встановленням засобів автоматизації.

Нараховую заробітню плату 5 робітникам(бригаді):

   • Зварювальник ІV розряду;

   • Два слюсара V розряду;

   • Електрик ІV розряду;

   • Налагоджувальник VІ розряду;

Середня тарифна ставка становить:

ТСсер=

Бригада затратила на роботу 60люд/год згідно сіткового графіка.

Заробітня плата нараховується згідно формули:

З=

З=

1.6 Розрахунок відрахувань на соціальне страхування.

Сума відрахувань на соцстрах слід вираховувати виходячи з ставки 37,6% від фонду оплати праці.

В=

1.7 Розрахунок загальновиробничих витрат.

Загальновиробничі витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва, по даних підприємства приймаються в розмірі 40% від фонду оплати праці. 3ВВ= грн.

1.8 Розрахунок суми витрат на автоматизацію

Назва витрат

Сума. грн

1

Вартість засобів автом.

5192,3

2

Вартість монтаж.матеріал.

1036,5

3

Амортизація засобів автом.

519,23

4

Витрати на пачатковий ремонт

155,77

5

Вартість електроенергії

546,18

6

Зарплата

88,8

7

Відрахування на соцстрах

33,3

8

Загальновиробничі витрати

35,52

Разом

7607,6

1.9. Розрахунок економії від впровадження автоматизації.

В даному цеху до автоматизації працювало 4 робітника, а в результаті впровадження засобів автоматизації достатньо двох робітників. Отже досягається економія по фонду заробітної плати, по сумі відрахувань по соціальному страхуванню.

Розраховую річний фонд оплати праці робітників до автоматизації. По даних підприємства середньомісячна зарплата одного робітника становить 275грн.

Отже 13200

Річний фонд оплати праці після автоматизації

6600грн

Відрахування на соціальне страхування до автоматизації

Після автоматизації

Економія по фонду оплати праці

13200-6600=6600грн

Економія по відрахуваннях на соціальне страхування

4950-2475=2475грн

Загальна сума економії

6600+2475=9075грн

2.1 Термін окупності витрат, пов'язаних з впровадженням автоматизації, визначають по формулі:

Ток=;

Ток=

2.2 Коефіцієнт економічної ефективності визначають по формулі:

К=

К=1,2

2.3. Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації.

В результаті автоматизації цеху було впроваджено засоби автоматизації, які позволяють автоматично керувати виробничий процес.

В результаті вивільнено 2 робітників і досягнуто економії по фонду заробітної плати.

Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 0,8 року з нормативним 6,7 кору і фактичний коефіцієнт економічної ефективності 1,2 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект автоматизації цеху є економічно вигідним.

Список використаної літератури:

 1. Сиротін А.П. Автоматичне керування електроприводами. Держтехвидав. Київ-1960. 551с

 2. Основи автоматического управления. Под редакцией В.С. Пугачева М. і Наука, 1967, 680стр.

 3. Петранов Ю.В, Мельничук П.П. Автоматизація технологічних прочесів у машинобудуванні. Навчальний посібник для ВНЗ. Житомир 2001.-194ст.


 
 

Цікаве

Загрузка...