WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит - Дипломна робота

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит - Дипломна робота

Д=; Д= (2.4)

Звідси діаметр штока буде визначатись:

d=D; (2.5)

d=9,02=6,9см

Товщина стінки циліндра із сталі( . )=200мПа

. ст.≥==4,9см

Товщина плоского дна циліндра буде складати:

Δдна≥0,4Д; (2.6)

Δдна== 1,02см.

Необхідна витрата рідини складає:

Q=An V1= (2.7)

Потужність гідроциліндра при статичному навантаженні буде:

N=

Отже гідроциліндр типу Пш Гц/50 нам повністю підходить.

Розрахунок гідро насоса зводиться до визначення його характеристик при тому щоб його робочі параметри відповідали Q=30л/хв. Номінальний тиск Р=2МПа, частота обертання n=1000об/хв., z=10, hv=0,94, hмех=0,95

При цьому теоретична подача має бути:

Qm= (2.8)

Робочий об'єм насоса має відповідати:

; (2,9)

По ДСТУ 13824-68 приймаємо V0 = 32см3 при Z=10, l=4m визначаємо модуль щеплення:

m=0,5см

По ДСТУ 9563-60 приймаємо m=5мм, тоді і діаметр ділильного кола:

Д0=m z=mm (2.10)

Ширину шестерні визначаємо по формулі для робочого об'єму

b=; (2.11)

b=

Корисна потужність насоса буде:

Привідна потужність насоса:

Nn= Nn = Вт (2.12)

За даними характеристиками нам підходить шестеренний насос типу РШн-5.

При виборі і розрахунку гідро золотника вираховуємо робочий тиск в системі, витрату рідини, режим роботи гідроциліндрів, необхідну кількість позицій. Приймаємо для даної гідросистеми золотниковий гідророзподільник Рх06574А1.

Необхідна витрата рідини складає Q=1,28л/с

Номінальний тиск Р=2мПа

1-корпус;

2-золотник;

3-шток;

4-пожок;

5-проточка;

6,7-кромка и плечики;

Початковими величинами при розрахунку пневматичного циліндра являється зусилля 5, проходячи штоком і перепади тиску δрn=р1 – р2 поршня:

F=; (2.13)

Якщо відпрацьоване повітря з циліндра виходить в атмосферу, можна рахувати що Р2=0, тоді F≈;

Так як коефіцієнт тертя манжету циліндра коливається в великих приділах, а діаметр циліндра невідомий, тоді його ефективна площа для пересилення тертя і загублення площі за рахунок штока мають бути на 50% більше теоретичної.

; (2.14)

Де D-діаметр поршня,см. Тоді:

D=≈cм (2.15)

Але діаметр поршня відповідає меншому тиску при експлуатації пневматичного циліндра. Тиск в цеховій повітряній магістралі знаходиться в приділах 3-4кгс/см

Тоді при р=3кгс/см підраховуємо діаметр поршня:

D≈0,8==6,34≈6,4см

Розхід стиснутого повітря у циліндрів одностороннього руху вираховують по формулі:

Q=, Дцм (2.16)

Q=

При розрахунку електромагніту вираховують тягову характеристику даного електромагніта.

F=5,1(I) , де (2.17)

I- сила тока в оборотах;

- число витків в обмотках;

GB- магнітна провідність в зазорі;

Δ- зазір між сердечником і якорем;

При збільшенні зазору δ зменшується тягове зусилля F.

F=5,1=0,46Н

З такою тяговою характеристикою підходить електромагніт КМП.

2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання.

Дана схема керування по розрізу плити ДСП відноситься до шляхової системи керування автоматичним процесом.

Шляховою називають схему керування, забезпечуючи виникнення, закінчення або зміну процесу в функції шляху. Особливістю цієї системи керування – залежність подачі команд від положення виконавчого механізму або, деталі коли вони займають задане настройкою положення.

Структурна схема системи шляхового управління приведена на рис 1.

Позначення символів на схемі:

ЕД- електродвигун;

Т1,Т2- транспортери;

ВМ1- виконавчий механізм(гідроциліндр);

ВМ2- виконавчий механізм(пневмоциліндр);

К- першочерговий керуючий пристрій;

К1,К2- керуючі пристрої виконавчих механізмів;

КП1,КП2,КП3,КП4,КП5- командні пристрої(датчики переміщень);

Коли щити (плита ДСП) буде знаходитися на транспортері Т1, при переміщенні на транспортер Т2, вони займуть потрібне положення і натиснуть на командний пристрій КП4 (шляховий електричний перемикач). Врезультаті цього будуть видані 2 команди: одна на відключення електродвигуна ЕД шляхом дії на керуючий пристрій К (знак мінус) і друга на виключення виконавчого механізму ВМ1- дія на керуючий пристрій К1(знак плюс). По закінченню робочого ходу виконавчого механізму ВМ1( підйом платформи), плита доторкається, до командного пристрою КП2, в результаті цього будуть видані дві команди: одна на відключення виконавчого механізму ВМ1- дія на керуючий пристрій К1 (знак мінус), друга на включення

виконавчого механізму ВМ2 (загрузка плити в станок) – дія на керуючий пристрій К2(знак плюс). В кінці робочого ходу виконавчого механізму ВМ2, він нажме на командний пристрій КПЗ, внаслідок цього піде команда на керуючий пристрій к2(знак Р), це презведе до реверсування ВМ2. Коли верхній щит мине командний пристрій КП1, подасться команда на пристрій К1(знак плюс), що визве включення виконавчого механізму і платформа почне підніматися знову, доки верхня плита не доторкнеться до командного пристрою КП2. Цикл загрузки станка повториться. Після загрузки в верстат послідньої плити звільняється кінцевий пристрій КП4, який включить гідро золотник на протилежний хід і виконавчий пристрій ВМ1 почне опускати платформу. Коли платформа опуститься спрацює командний пристрій КП5- будуть видані 2 команди: одна на виключення ВМ1- дія на пристрій К1(знак мінус), друга на включення електродвигуна ЕД(знак плюс)на пристрої К. Відбудеться нова загрузка плити ДСП на розкрій.

Не дивлячись на те, що дана схема управління потребує багато командної апаратури, вона являється найбільш поширена в системах автоматики. Великим плюсом шляхової системи являється можливість широкого примінення технологічних блокувань, забезпечують синхронізацію руху і скасовують аварії механізмів.

5.Охорона праці.

5.1 Заходи по техніці безпеки.

1.Аналіз виробничого травматизму.

Небезпечний виробничий фактор – виробнича травма це травма, яка отримана робітником на виробництві, викликана недотриманням вимог безпеки праці.

Виробнича безпека це – можливість дії на робітників небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Безпека праці – стан умови праці при якому відсутня виробнича небезпека зниження або усунення травми, сприяє автоматизації виробничих процесів і керування обладнанням, яке включає необхідність участі людини в роботі окремих частин обладнання, машин, механізмів, а значить виключає причини нещасних випадків, які пов'язані з обслуговуванням машин підчас роботи.

Небезпечні виробничі фактори являються небезпечні зони: це простір в якому постійно, періодично, діють небезпечні виробничі фактори, які небезпечні для життя і здоров'я робітників. Небезпечні зони можуть виникнути в ріжучих інструментах, обертових інструментах, рухомих частинах обладнання.

Небезпечні зони бувають: постійні і періодичні.

Постійні небезпечні зони виникають у провідних пристроях (клинописові передачі, ланцюгові,пасові, кардинальні та муфтові з'єднання), у ріжучих інструментах(пили, ножі,фрези).

Періодичні небезпечні зони можуть виникнути при точінні, сверлінні при завантаженні і розвантажуючи роботах.

Огороджувальні пристрої призначені для ізоляції небезпечних зон, тобто випадкового проникнення людини в небезпечну зону. Огороджувальні пристрої бувають відкідні, знімаючі, розсувні. Для збирання відлітаючих частинок встановлюють спеціальні стружко збірники. Огороджуючі пристрої одночасно можуть виконувати роль огорожі від пили і газу, а також запобігати запиленості і загазованості робочих місць, включаючи дію теплових та електровипромінюваних на робочих місцях, а також понижувати шум.

Заходи по охороні праці.

1)По облегшенню праці:

- на участку рекомендується заміна старого обладнання на нове, більш автоматизоване;

2) по зниженню травматизму

- своєчасно проводити інструктаж по охороні праці;

- кожний верстат обладнати тормозом;

- обертаючі частини забезпечити зупинкою на протязі 6 сек з моменту виключення електродвигуна;

- допуск до рухомих частин повинен бути надійно огорожений автоматичними явищами забезпечення виключення лінії при нарушенні огородження.

3) по зниженню загазованості і запиленню:

- наявність справних порохоприйомних агрегатів;

- пристрій проточно – витяжної вентиляції, компенсуючи витрати повітря в усіх системах вентиляції;

- регулярна очистка цеклонів від опилок і пороху

4)для поліпшення санітарно побутових умов:

- розширити гардероби, збільшити кількість умивальників.

2. Заходи по техніці безпеки.

Техніка безпека – це система організаційних і технічних міроприємств, засобів запобігаючи дій на робітників небезпечних виробничих факторів.

Міра безпека при розпилі плити ДСП на форматнорозділюючому верстаті:

  1. Недозволено включати верстат при неправильно закритих захисних кожухах в зоні заміни пил і ременів.

  2. Перед тим як включати верстат подивитись чи на робочому столі нема непотрібних предметів.

  3. Перед монтажем пил треба переконатись, що робочі поверхні кожної фаски очищені від бруду і немають дефектів і відповідно рівні.

  4. Монтаж і регулювання захисних приспосіблень і вимірюючи лінійок мають відбуватися при непрацюючому станку.

  5. Приступати до роботи на верстаті можна тільки після виходу ріжучих інструментів на робочий рижим

  6. При обробці довгих виробів рекомендується використовувати додаткові столи

  7. Потрібно приєднати до витяжної системи всі пристрої для виведення пилу.

  8. Недозволено прибирати відходи виробництва з робочої зони підчас роботи верстату.

  9. Подача обробляємої деталі можна виконувати тільки з допомогою штовхача.

10. Періодично прибирати стружку і порох щоб не виник пожар.

Безпека в робочій зоні

Робоча зона має бути добре освітлена, бути достатньо просторою, щоб забезпечити оператору вигоду роботи і обслуговування: оператор повинен обов'язково перебувати поза зоною небезпека. Підлога повинна бути рівною і не забруднюватися відходами і стружками.


 
 

Цікаве

Загрузка...