WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит - Дипломна робота

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит - Дипломна робота

Диплом

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу "SI400N3200" для розпилу плит

1.Загальна частина

1.1.Вступ.

Автоматизація - це завершаючий етап розвитку того чи іншого виробництва: Вона являється наслідком довгого і планомірного розвитку техніки. Ширина автоматизації управління виробничими процесами характеризує загальний рівень і культуру підприємства.

Для збільшення продуктивності праці та зменшення працівників в фірмі "Виробник будівельних профелів" виникає необхідність автоматизації лінії. Ефективність здійснення автоматизації на меблевих заводах неоднакова, так як знаходиться в залежності від вихідних умов, технологічних рішень і обладнання, що використовується. Але не підлягає запереченню те, що автоматизація технологічних процесів підвищує продуктивність і зменшує розхід вихідних матеріалів, при цьому різко скорочується кількість внепланових процесів обладнання і порушення технологічного процесу. Особливо важливо, що з використанням автоматизації, якість продукції стає більш високою і стабільною. Завдяки видачі із автоматизованого агрегату продукції рівномірної якості слідуючі процеси можуть бути значно спрощені і в більшості своїй теж автоматизовані.

Слід відмітити і інші досить важливі переваги, які притаманні впровадженню автоматизації,

це нові форми управління виробництвом і звільнення людини від важкої роботи. В автоматизованому виробництві людина безпосередньо участі неприймає. Вона вільна від непереривного обслуговування машин (верстатів), може відходити від них. Автоматизація дозволяє досягти любої продуктивності праці оператора, так як в даному випадку відсутня залежність між продуктивністю машин і інтенсивністю праці людини. Це дозволяє використовувати сучасну комп'ютерну техніку, яка відкриває принципово нові можливості управління процесом виробництва.

Не мале значення для успішного розвитку автоматизації в меблевому виробництві має пошук нових матеріалів і нових конструкційних рішень, а також прогресивних технологічних процесів.

1.2 Характеристика об'єкта проектування.

Фірма "Виробник будівельних профелів" тривалий час працює в сфері постачання закладів різноманітним обладнанням: механічними засобами навчання, демонстраційним лобораторним обладнанням, меблями для навчальних закладів.

Навчальне обладнання розроблено по погодженню з Науково –методичним центром Міністерства освіти і науки України.

За результатами санітарно – гігієнічної експертизи меблі відповідають вимогам Законодавства України та є безпечним для здоров'я, придатні для використання в навчальних закладах.

На даний час матеріальна технічна база підприємства складає:

  1. Транспортний цех – дві транспортні машини Mercedes, два погружчика.

  2. Нижній склад – кран.

  3. РМD – обладнання метало різання для ремонту деревообробних верстатів.

  4. Меблеві цехи №1 і №2 – комплектація і виготовлення готової продукції.

  1. Обладнання меблевих цехів – фугувальні верстати (Ф - 4.3.Р), рейсмусові (РС-8), свердлильно пазувальні (Св ПГ-12), форматно – розділюючи (SI400N3200, SI400N3800).

Структура технологічного процесу виготовлення меблів на фірмі: "Виробник будівельних профелів"

Планування, управління процесом

Доставка і розгруження основних матеріалів.

Розкрійні операції основних матеріалів

Початкові клейно збірні операції

Обробка різанням зібраних вузлів

Кінцева збірка і обробка

Погрузка і доставка на склад

Рис 1.1

Об'єктом проектування є лінія розкрою плити, яка вимагає додаткового технічного приспосіблення. Для збільшення продуктивності праці, зменшення працівників і економії електроенергії.

1.3. Характеристика і аналіз існуючої схеми управління.

Дана схема управління процесу розрізу плити ДСП вигідна своєю зручністю у керуванні, так як автоматизувати цю схему, буде потрібна менша кількість робочого персоналу, щоб обслуговувала даний об'єкт. Існуюча схема управління розрізу плити зводиться пише до того, що людина (працівник виробнацтва) подає плиту на розріз в форматно -розділюючий верстат в ручну за допомогою штовхача, і виконує управління процесу розрізу за допомогою подачі каретки верстату з плитою, через важелі управління руху каретки по верстату.

Управління різанням і подачою матеріалу на більшій частині деревооброблюючих верстатах зводиться до включення і виключення відповідних механізмів. Швидкість різання і подача залишаються постійними і при нормальній експлуатації станків опреділяються їх кінематичною настройкою. Сила механізмів різання і подачі при цьому може змінюватися в залежності від умов обробки. Але режим змінюється в більшості випадків і ограничений тільки максимальним значенням параметра. По автоматизації ліній розпилу плити ДСП являються проекти встановлення автоматичних пневмомеханічних загружчиків з вакууприсосами (рішення Львівського політехнічного інституту, 81р). Також в даній галузі відомий проект Швецій, встановлення магазинного загружчика з штовхачами.

1.4. Актуальність і економічне обґрунтування теми проекту.

На підприємствах таких як фірма "Виробник будівельних профелів" випускаючих кілька видів виробів, наприклад гарнітури меблів, дошки і т.д., комплексна автоматизація технологічних процесів зв'язана з значними проблемами і малоефективна. На таких підприємствах виконують частичну автоматизацію, поширюючихся на окремі участки технологічного процесу або на окремі його операції. Даний проект автоматизації лінії по розрізу плити ДСП є наочним прикладом часткової автоматизації. Тобто дана автоматизація зводиться до автоматизації окремої операції – розрізу плити ДСП, вона може бути використана при любому масштабі виробництва.

Важливими перевагами такої автоматизації являється доступність проведення її майже на любому меблевому підприємстві і значна економія засобів. В більшості випадків затрати на автоматизацію шляхом модернізації існуючого обладнання в 4-5 рази менше затрат при заміні існуючого обладнання новим, автоматичним.

При автоматизації окремих операцій на модернізуючи верстатах автоматизується завантаження і розвантаження станка. В даному цеху до автоматизації працювало 4 робітника, а в результаті впровадження засобів автоматизації достатньо двох робітників. Отже досягається економія по фонду заробітної плати, по сумі відрахувань по соціальному страхуванню, що призводить до економії заробітної плати а також зменшується витрати на електроенергію.

Отже в даному проекті автоматизації буде автоматизуватися форматно – розділюючий верстат типу "SI400N3200" для розпилу дере волокнистих, деревостружечних плит, плит із клеєної фанери, а також профілів з легких сплавів (типу алюмінію).

Для цього я використаю проект встановлення завантажую чого пристрою для плит ДСП типу ПА-5, який являється екологічно і технологічно ефективним.

1.5. Огляд і аналіз відомих проектних рішень.

З відомих проектних рішень по автоматизації ліній розпилу плити ДСП являються проекти встановлення автоматичних пневмомеханічних загружчиків з вакууприсосами (рішення Львівського політехнічного інституту, 81р). Також в даній галузі відомий проект Швецій, встановлення магазинного загружчика з штовхачами.

Для даного автоматичного процесу використана схема автоживлювача ПА-5, використовується для декотрих форматних, фуговальних, рейсмусових, шліфувальних, свердлильних та інших верстатів з подаючими органами без упрів або з упорами.

Відомим проектним рішенням являється встановлення пристрою ПА-5 поза станком, тоді такі автоживлювачі використовуються як автоукладчики. (модель УА-5).

2. Розрахунково - технологічна частина.

2.1. Характеристика лінії розкрою плити.

Структурна схема відображає кількість функцій, вид і характер зв'язків окремих ланцюгів автоматичного пристрою чи системи для пояснення поведінки цілого пристрою і системи і вивчення їх статичних і динамічних характеристик.

Структурна схема автоматизації

Зворотній зв'язок

ПС

ЗС

КП

ПР

ВМ1

В

КП

ПР

ВМ2

Зворотній зв'язок

Рис.2.1

Значення символів на схемі:

ПС - прийомна секція;

ЗС - загрузочна секція;

КП - керуючі пристрої (електро магнітні реле);

ПР - пнемо реле;

ГР – гідрореле;

ВМ1, ВМ2 – виконавчі механізми (гідро і пневмо двигуни);

В – верстат;

Як видно зі схеми прийомна секція безпосередньо зв'язана із загрузочною секцією. Далі зв'язок між елементами схеми розгалужуються на керуючі пристрої "КП". Дані пристрої виконують роль при якій змінюють вхідну величину, тобто змінюють режим роботи. Керуючий пристрій складається з блоку електромагнітних реле. Далі стрілка зв'язку безпосередньо зв'язують керуючі пристрої з пневмо і гідро-реле. Які виконують функції включення і живлення виконавчих механізмів "ВМ1","ВМ2". Виконавчий механізм "ВМ2"- гідро двигун зв'язаний зворотнім зв'язком з загрузочною секцією. А виконавчий механізм "ВМ1" через верстат зв'язаний також зворотнім зв'язком з керуючим пристроєм "КП". Забезпечення зв'язків між елементами схеми відповідають датчики переміщень(кінцеві вимикачі).


 
 

Цікаве

Загрузка...