WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект камери для сушіння деревини - Дипломна робота

Проект камери для сушіння деревини - Дипломна робота

Ділянка 2,10. Поворот під кутом 900.

За площу повороту приймається площа ділянки до або після повороту, яка менша.

F2,10=F3,9=8,47м2.

Ділянка 3,9. Калорифер.

За площу калорифера приймають площу їх живого перетину.

м2.

Ділянка 4,8. Поворот під кутом 900.

За площу повороту приймаються площа ділянки до або після повороту, яка менша.

F4,8=F3,9=8,47м2.

Ділянка 5. Вхід в штабель(раптове звуження).

F5=Fж.п.шт=16,9 м2.

Ділянка 6. Штабель.

За площу штабелю беруть площу габаритного перетину штабелів.

м (2.50)

Ділянка 7. Вихід з штабеля( раптове розширення).

м2.

Розрахунок швидкості агента сушіння на кожній ділянці, визначається за формулою:

, м/с,

(2.51)

де Vц – об'єм циркулюючого агента сушіння, м3;Fi – площа ділянки, м2.

Таблиця 2.9

Розрахунок швидкості руху агента сушіння на ділянках

Номер ділянки

1

2,10

3,9

4,8

5

6

7

Fi, м2

14,5

8,47

8,47

8,47

16,9

33,8

16,9

Wі, м/с

1,7

2,9

2,9

2,9

1,5

1,75

1,5

2.3.3 Розрахунок опору ділянок

При роботі вентилятора в замкненій системі циркуляції агента сушіння його тиск витрачається на подолання опору всіх ділянок.

Місцевий опір всіх ділянок, крім калориферів і штабелів, визначають за формулою:

, Па,

(2.52)

де ρ – густина циркулюючого агента сушіння, середнє значення густини на вході і виході зі штабеля:

, кг/м3, (2.53)

ω- швидкість агента сушіння на ділянці, м/с; k0 – коефіцієнт місцевого опору, визначають за табл. 18-22 залежно від характеру ділянки або для прямолінійних ділянок:

(2.54)

де kтр – коефіцієнт тертя до стінок каналу визначають за табл. 23.; l – довжина ділянки (каналу) в напрямі руху агента сушіння, м; u – периметр перетину каналу в площині перпендикулярній до руху агента сушіння, м; F – площа поперечного перетину ділянки, м2; m – кількість однокових ділянок.

кг/м3.

Ділянка 1. Прямолінійний канал.

Ділянка 2,10. Поворот під кутом 900.

k0=1,1.

Па.

Ділянка 3,9. Опір одного ряду із ребристих чавунних труб визначають по рис. 6а в залежності від приведеної швидкості ω0.

ω0=1,9 м/с; Δh1p=4Па

Δh3,9=4·8=32 Па.

Ділянка 4,8. Поворот під кутом 900.

k0=1,1

Па.

Ділянка 5. Вхід у штабель.

Коефіцієнт опору визначається по таблиці 20 в залежності від відношення s/S.

s – живий перетин штабеля, м2; S – габаритна бокова площа штабеля, м2.

;

k0=0,18;

Па.

Ділянка 6. Штабель.

k0=11,5;

Па.

Ділянка 7. Вихід з штабеля.

k0=0,25;

Па.

Після визначення опору всіх ділянок їх підсумовують

Па.

(2.55)

Па.

2.3.4 Розрахунок ежекторної установки.

Після визначення опору всіх ділянок їх підсумовують і визначають ΣΔh. Подальший розрахунок виконують в такій послідовності.

Розрахунок кількості ежекторного повітря, тобто продуктивність вентилятора:

м3(2.56)

де nеж- кратність ежекції, беруть в межах 3...5.

8,45, м3

Розрахунок динамічного тиску швидкості виходу повітря з конічних насадок.За графіком рис.11 при вибраному значенні знаходимо допоміжні відношення А і Б:

(2.57)

(2.58)

де hд- динамічний тиск на виході з насадок, Па; Fр.к-площа поперечного перерізу рециркуляційно-змішувального каналу, м2, Σfнас-загальна площа вихідних перетинів ежекційних насадок на одній стороні нагнітального каналу камери, м2.

Розрахунок динамічного тиску при викиді агента сушіня з ежекторних насадок:

(2.59)

Швидкість руху агента сушіння з насадок:

;м/с (2.60)

; м/с

де ��- густина ежектуючого агента сушіння, кг/м3.

Розрахунок загальної площі вихідних перетинів ежекторних насадок, що працюють одночасно:

м2 (2.61)

2

Розрахунок кількості насадок , площі їх вихідного перетину і діаметра сопла. Кількість насадок на одному нагнітальному каналі:

; (2.62)

де L- довжина камери, м; l- відстань між осями ежекторних насадок, беруть 0,4-0,5м відповідно для газових і газоповітряних камер.

Плща вихідного перетину нассадки:

(2.63)

, м2

Діаметр насадки:

м (2.64)

м

Розрахунок площі перерізу і висоти циркуляційно-змішувального каналу.

Площа каналу:

Fр.к= , м2 (2.65)

Fр.к=17·0,199=3,3 м2

Висота каналу:

, м (2.66)

м

Розрахунок площі перерізу і розмірів нагнітального каналу:

, м2 (2.67)

де��наг- швидкість агента сушіння в нагнітальному каналі, м/с .

, м/с (2.68)

,м/с

м2

Розмір сторони трикутного перерізу нагнітального каналу:

(2.69)

Розрахунок опору нагнітального каналу:

, Па (2.70)

= 23,8 Па

Розрахунок опору повітропроводу від відцентрового вентилятора до нагнітального каналу:

·Σк.пов , Па (2.71)

де Vпов- швидкість агента сушіння в повітропроводі, беруть 10...15 м/с; кпов- сума коефіцієнтів місцевих опорів, беруть такою, що дорівнює 5.

Па

Розрахунок опору при повороті повітряного потоку в нагнітальному каналі до насадок. обчислюють Δhпов за формулою (2.71) при V=Vнаг, ко.пов=1,1.

Па

Обчислення опору Δhзв при звуженні потоку від площі Fнаг до площі Σfнас виконують за формулою (2.71), коефіцієнт місцевого опору визначають за табл.20.

ко=0,25

Па

Обчислення загального опору системи при відцентровому вентиляторі:

Па(2.72)

Па

Обчислення тиску вентилятора:

, Па(2.73)

Па

2.3.5 Вибір вентилятора і розрахунок потужності, яку споживає вентилятор

Якщо не змінюється конструкція камери, то тип вентилятора визначається типом камери, але можливе використання вентиляторів різних номерів. Вибираючи номер вентилятора необхідно приймати вентилятор з найбільшими ККД, найменшим номером і найбільшим числом обертів.

Для вибору вентилятора використовують аеродинамічні групові, індивідуальні або безрозмірні характеристики вентиляторів, які складені при кг/м3. Через те фактичний тиск вентилятора Рв необхідно перерахувати в тиск за цих стандартних умов.

Па,

(2.74)

де Рв - тиск вентилятора; ρ - густина агента сушіння.

Вентилятор вибирають за тиском Рхар і продуктивністю Vв.

Па.

Продуктивність вентилятора:

Vв=Vеж=8,45 , м3/с,

(2.75)

По груповій аеродинамічній характеристиці вибираємо выдцентровий вентилятор Ц4-70№12.η=0,65.

Потужність, яка споживається вентилятором визначається за формулою:

, кВт,

(2.76)

кВт.

2.3.6 Вибір електродвигуна

Визначаємо встановлену потужність електродвигуна для приводу вентилятора:


 
 

Цікаве

Загрузка...