WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект камери для сушіння деревини - Дипломна робота

Проект камери для сушіння деревини - Дипломна робота

де V0– питомий об'єм свіжого повітря, V0 = 0,87 м3/кг,

V2– питомий об'єм відпрацьованого повітря, V2= 1,55 м3/кг

V0=3,2·0,024·0,87=0,06 м3/с;

V2=3,2·0,24·1,55=0,11м3/с.

2.2.5.3. Площа перетину витяжного або припливно-витяжних каналів

м2,

(2.23)

де ωкан – швидкість руху агента сушіння в каналах, ωкан=5м/с.

м2;

м2.

Припливно-витяжні канали (труби) можуть бти круглої, квадратної або прямокутної форми. Знаючи Fкан , можна можна визначити розміри(розмір сторони квадрата або прямокутника).

Розмір сторони квадрата припливно-витяжних каналів визначаємо за формулою:

, м.

(2.24)

Припливний канал:

.

Витяжний канал:

2.2.6. Розрахунок витрати теплоти на сушіння

2.2.6.1. Витрата теплоти на початковий нагрів 1м3 деревини.

Для зимових умов.

, кДж/м3,

(2.25)

де ρ – фактична густина розрахункового матеріалу. Визначається по діаграмі густини. ρ =640 кг/м3.

с(+); с(-) – відповідно питома теплоємність деревини при додатній і від'ємній температурі. При визначенні питомої теплоємності деревини середню температуру деревини беруть:

для С(-), С,

для С(+) , С,

де t0 – зимова температура для місця будівництва сушильного цеху; tнаг –температура початкового нагріву, t0=-210С, tнаг.=940С.

для С(-) tсер.=,

с(-)= 2,2 кДж/кг 0С,

для С(+) tсер.=,

с(+)=2,98 кДж/ кг 0С.

γ – скрита теплота плавлення льоду, γ=335 кДж/ кг,

Wг.р.=18%,

Для середньорічних умов.

, кДж/ кг,

(2.26)

де t0 – середньорічна температура деревини, t0=7,10C.

для С(+),

,

с(+)=2,98 кДж/ кг 0С,

.

Питома витрата теплоти при початковому прогріванні на 1 кг випаровуваної вологи

Розраховується окремо для зимових і середньорічних умов:

, кДж/кг,

(2.27)

кДж/кг,

кДж/кг.

Загальна витрата теплоти на камеру при початковому прогріванні.

, кВт,

(2.28)

де τпр – тривалість прогріву, год.

Приймають орієнтовано для пиломатеріалів м'яких хвойних порід (літом 1...1,5, а зимою 1,5...2 год на кожний см товщини матеріалу для пиломатеріалів м'яких листяних порід (береза, вільха, осина, та ін.)) час прогрівання збільшується на 25%, а для твердолистяних - на 50%.

год.

год.

кВт;

кВт.

2.2.6.2 Розрахунок витрат теплоти на випаровування вологи

Питома витрата теплоти на випаровування вологи в лісосушильних камерах з багатократною циркуляцією при сушінні повітря:

, Дж/кг,

(2.29)

де І2 – тепловміст повітря на виході зі штабелю, кДж/кг; І0 – тепловміст свіжого повітря, І0=46кДж/кг при поступленні повітря з коридору керування; d0– волого вміст свіжого повітря, d0 =10...12 г/кг; Св – питома теплоємність води, Св=4,19 кДж/кг; tпр – температура нагрітої вологи в деревині, 0С. Беруть такою, що дорівнює температурі прогрівання.

кДж/кг

Загальна витрата теплоти на випаровування вологи

, кВт.

(2.30)

кВт.

2.2.6.3 Втрати теплоти через огородження камери

Втрати тепла через огороджені камери за одну секунду визначають за формулою:

, кВт,

(2.31)

де Fог – площа поверхні огородження; К – коефіцієнт теплопередачі даного огородження; tкам – температура агента сушіння в камері, 0С, визначають, як середнє значення температур на вході і виході зі штабеля

, С.

;

tрозр. – розрахункова температура зовнішнього повітря для зимових і середньорічних умов, С-коефіцієнт збільшення втрат теплоти, С=2 при нормальному режимі.

Розрахунок поверхні огороджень камери і втрат теплоти зводимо в табл.2.7.

Таблиця 2.7.

Розрахунок втрат теплоти через огородження камери

Назва огороджень

Fог

К, Вт/(м2С)

tкам, 0С

tрозр, 0С

tk- tрозр 0С

КоефіціцєнтС

Qог, кВт

Формула

Значення

Зим.

Ср.річ

Зим.

Ср.річ.

Зим.

Ср.річ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Зовнішня бокова стіна

L·H= =14,5·4,45

64,525

1,23

83

-21

7,1

104

62

2

16,5

9,8

2. Торцева стіна з боку коридору керування

В·Н= =3,12·4,45

13,884

1,53

83

+15

+15

68

68

2

2.8

2,8

3. Торцева стіна з боку тревесного шляху без врахування площі дверей

(В·Н)-Fдв= 5,0·4,45-6

7,884

1,23

83

-21

7,1

104

62

2

2,0

1,2

4. Перекриття

B·L= 3,12·4,5

45,24

0,7

83

-21

7,1

104

62

2

6,6

3,9

5. Підлога

B·L=

3,12·4,45

45,24

0,6

83

-21

7,1

104

62

2

5,7

3,4

6. Двері

b·h=2·3

6

0,6

83

-21

7,1

104

62

2

0,7

0,4

Qог. зим.=34,3

Qог. ср.річ.=21,5

Питома витрата теплоти на втрати через огородження (визначають для зимових і середньорічних умов)

,кДж/кг.

(2.32)

кДж/кг.

кДж/кг.

де Qог- сумарні втрати теплоти через огородження.

Розрахунок питомої витрати теплоти на сушіння( обчислення виконують для зимових і середньорічних умов)

, кДж/кг,

(2.33)

де с1 – коефіцієнт, який враховує додаткові втрати теплоти на початкове прогрівання камери, транспортних засобів, обладнання і ін., с1=1,1 ... 1,3.

кДж/кг,

кДж/кг.

2.2.6.4 Вибір типу і розрахунок поверхні нагріву калорифера

2.2.6.4.1 Вибір типу калорифера

В повітряно-парових камерах використовуються калорифери двох типів: збірні із чавунних ребристих труб і компактні пластинчасті. Тип використовуваних калориферів обумовлено конструкцією камери.


 
 

Цікаве

Загрузка...