WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект камери для сушіння деревини - Дипломна робота

Проект камери для сушіння деревини - Дипломна робота

4.3 Розрахунок витрати електроенергії на вентиляцію. Сумарна витрата електроенергії

В зв'язку з тим, що робітники, які обслуговують сушильні камери працюють при високих температурах та високій вологості повітря, необхідна припливно-витяжна вентиляція сушильних цехів. Кратність повітрообміну має бути не менше як 1,5. В середньому можна брати потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції Р= 2...З кВт на 1000 м3 цеху.

Витрата електроенергії на вентиляцію:

кВт/год,

(4.8)

де Р — питома потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції, кВт/м3; V — сумарний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; Троб — час роботи вентиляційної системи за рік, год. Значення Троб визначають при тризмінній роботі сушильного цеху за формулою(2.84):

год.

V=3352,7-542,9=2809,8м3.

кВт год.

Загальна витрата електроенергії:

Wзаг=570079,7+14769,9+ 61534,6=646384,4 кВт год.

4.4 Витрати теплоти (пари) на технологічні потреби

Річну потребу в парі на технологічні потреби визначається за формулою:

т/рік.

(4.9)

т/рік.

4.5 Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію

Витрати пари на опалення і вентиляцію обчислюється за формулою:

,

(4.10)

де q – питома витрата теплоти на опалення і вентиляцію 1 м3 при різниці температури в 1оС, кВт/(м3град). Середнє значення цієї величини можна брати:

  • для опалення: 0,45 10-3;

  • для вентиляції: 0,09 10-3.

V – загальний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; tприм – температура в приміщенні, беруть 20оС; tрозр – розрахункова температура для опалення і вентиляції, визначається за табл. Д.22.; tріч – тривалість опалюваного сезону, год.

τоп – тривалість опалюваного сезону в днях, визначається за табл. Д.22.

Результати розрахунку зводимо до табл. 4.3

Таблиця 4.3

Розрахунок витрати теплоти на опалення і вентиляцію

Назва споживача

Питома витрата

Об'єм примі-щення

Різниця темпера-тур

Тривалість опалюва-льного сезону

Річна витрата теплоти

Опалення сушильного цеху

0,4510-3

2809,8

45

4920

279,9103

Вентиляція

0,0910-3

2809,8

34

4920

42,3103

Разом:

322,2103

Розрахунок річної потреби пари на опалення і вентиляцію:

,

(4.11)

де Q – загальна витрата теплоти на опалення і вентиляцію, кВт; 0,58 – кількість теплоти, що виділяється одним кг пари за год, кВт.

.

4.6 Розрахунок витрати пари на побутові потреби

Обчислення виконують за формулою:

,

(4.12)

де q – витрата пари на одну людину за зміну, беремо 2,5 кг; m – кількість людей, що працюють у найбільш завантаженій зміні; і – кількість змін роботи цеху за добу; п – кількість днів роботи цеху в році.

.

4.7 Розрахунок загальної витрати пари на технологічні, побутові потреби, опалення і вентиляцію

(4.13)

Рзаг=2116,8+555,5+13,4=2685,7 т/рік.

5. Охорона праці і протипожежний захист

5.1 Виробнича санітарія

Згідно з діючими санітарними нормами і правилами проектування промислових підприємств у всіх приміщеннях треба передбачити дотримання відносної вологості повітря 36...75%; температури повітря: літом не більше ніж 25°С, зимою — не менше ніж 18°С; швидкості руху повітря при примусовій циркуляції — не більше за 0,1 м/с; освітленість приміщення цеху з врахуванням норм мінімальної освітленості підприємств деревообробної промисловості. Для забезпечення відповідних норм освітленості в цеху треба передбачити систему освітлення. Для забезпечення необхідних температурно-вологісних умов використовують припливно-витяжну вентиляцію з нагріванням повітря, кратність повітрообміну має бути не менше ніж 1,5.

Кількість повітря, яке забирається з приміщення:

м3/год,

(5.1)

де V — загальний об'єм приміщень сушильного цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; n — кратність повітрообміну за годину.

L=2809,81,5=4214,7 м3/год.

Для створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов мають бути запроектовані необхідні побутові приміщення: гардеробні, умивальники, туалети, душові тощо.

Витрати води на господарські і побутові потреби визначають залежно від кількості робітників у цеху згідно з нормами витрати: для господарської потреби — 25...35 л на робітника за зміну, для душових — 40 л на робітника за зміну. Річна потреба у воді:

м3/рік,

(5.2)

де в — загальна витрата води за зміну на одного працюючого, л; m — кількість людей, що працюють в найбільш завантажену зміну, беруть з економічної частини; і — змінність роботи цеху, беруть 2; n — кількість днів роботи цеху за рік.

м3/рік.

5.2 Техніка безпеки

При роботі в сушильних цехах необхідно дотримуватись наступних правил техніки безпеки:

  1. До роботи щодо обслуговування сушильних камер та іншого обладнання допускаються особи, які мають 18 років і знають будову сушильного обладнання, правила технічної експлуатації і способи безпечного виконання операцій.

  2. Паропроводи із зовнішньою температурою, що перевищує 60°С, теплоізолюють; фланці з'єднань трубопроводів і калориферів мають бути захищені екранами.

  3. Завантаження-розвантаження сушильних камер, а також переміщення вагонеток (треків) з штабелями в цеху необхідно механізувати.

  4. На рейкових шляхах передбачити тупики, щоб вагонетки не сходили з рейок. Зазори в стиках рейок не повинні перевищу вати 10 мм. Висота рейок на дільниці формування і розформування штабелів, траверсного візка, складу сирих штабелів, сушильних камер і охолоджувального приміщення мають бути на одному рівні.


 
 

Цікаве

Загрузка...