WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація сушіння деревини та ТзОВ на базі камер СПЛК-2 - Дипломна робота

Організація сушіння деревини та ТзОВ на базі камер СПЛК-2 - Дипломна робота

4.3 Розрахунок витрати електроенергії на вентиляцію. Сумарна витрата електроенергії

В зв'язку з тим, що робітники, які обслуговують сушильні камери працюють при високих температурах та високій вологості повітря, необхідна припливно-витяжна вентиляція сушильних цехів. Кратність повітрообміну має бути не менше як 1,5. В середньому можна брати потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції Р= 2...З кВт на 1000 м3 цеху.

Витрата електроенергії на вентиляцію:

кВт/год,

(4.8)

де Р — питома потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції, кВт/м3; V — сумарний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; Троб — час роботи вентиляційної системи за рік, год. Значення Троб визначають при тризмінній роботі сушильного цеху за формулою:

год.

V=2793,42-443,52=2349,9м3.

кВт год.

Загальна витрата електроенергії:

Wзаг=239234+12953+51462,8=303649,8 кВт год.

4.4 Витрати теплоти (пари) на технологічні потреби

Річну потребу в парі на технологічні потреби визначається за формулою:

т/рік.

(4.9)

т/рік.

4.5 Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію

Витрати пари на опалення і вентиляцію обчислюється за формулою:

,

(4.10)

де q – питома витрата теплоти на опалення і вентиляцію 1 м3 при різниці температури в 1оС, кВт/(м3град). Середнє значення цієї величини можна брати:

  • для опалення: 0,45 10-3;

  • для вентиляції: 0,09 10-3.

V – загальний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; tприм – температура в приміщенні, беруть 20оС; tрозр – розрахункова температура для опалення і вентиляції, визначається за табл. Д.22.; tріч – тривалість опалюваного сезону, год.

τоп – тривалість опалюваного сезону в днях, визначається за табл. Д.22.

Результати розрахунку зводимо до табл. 4.3

Таблиця 4.3

Розрахунок витрати теплоти на опалення і вентиляцію

Назва споживача

Питома витрата

Об'єм примі-щення

Різниця темпера-тур

Тривалість опалюва-льного сезону

Річна витрата теплоти

Опалення сушильного цеху

0,4510-3

2349,9

45

4920

234,1103

Вентиляція

0,0910-3

2349,9

34

4920

35,3103

Разом:

269,4103

Розрахунок річної потреби пари на опалення і вентиляцію:

,

(4.11)

де Q – загальна витрата теплоти на опалення і вентиляцію, кВт; 0,58 – кількість теплоти, що виділяється одним кг пари за год, кВт.

.

4.6 Розрахунок витрати пари на побутові потреби

Обчислення виконують за формулою:

,

(4.12)

де q – витрата пари на одну людину за зміну, беремо 2,5 кг; m – кількість людей, що працюють у найбільш завантаженій зміні; і – кількість змін роботи цеху за добу; п – кількість днів роботи цеху в році.

.

4.7 Розрахунок загальної витрати пари на технологічні, побутові потреби, опалення і вентиляцію

(4.13)

Рзаг=2723,7+464,5+13,4=3201,6 т/рік.

5 Охорона праці і протипожежний захист

5.1 Виробнича санітарія

Згідно з діючими санітарними нормами і правилами проектування промислових підприємств у всіх приміщеннях треба передбачити дотримання відносної вологості повітря 36...75%; температури повітря: літом не більше ніж 25°С, зимою — не менше ніж 18°С; швидкості руху повітря при примусовій циркуляції — не більше за 0,1 м/с; освітленість приміщення цеху з врахуванням норм мінімальної освітленості підприємств деревообробної промисловості. Для забезпечення відповідних норм освітленості в цеху треба передбачити систему освітлення. Для забезпечення необхідних температурно-вологісних умов використовують припливно-витяжну вентиляцію з нагріванням повітря, кратність повітрообміну має бути не менше ніж 1,5.

Кількість повітря, яке забирається з приміщення:

м3/год,

(5.1)

де V — загальний об'єм приміщень сушильного цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; n — кратність повітрообміну за годину.

L=2349,91,5=3524,8 м3/год.

Для створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов мають бути запроектовані необхідні побутові приміщення: гардеробні, умивальники, туалети, душові тощо.

Витрати води на господарські і побутові потреби визначають залежно від кількості робітників у цеху згідно з нормами витрати: для господарської потреби — 25...35 л на робітника за зміну, для душових — 40 л на робітника за зміну. Річна потреба у воді:

м3/рік,

(5.2)

де в — загальна витрата води за зміну на одного працюючого, л; m — кількість людей, що працюють в найбільш завантажену зміну, беруть з економічної частини; і — змінність роботи цеху, беруть 2; n — кількість днів роботи цеху за рік.

214,4 м3/рік.

5.2 Техніка безпеки

При роботі в сушильних цехах необхідно дотримуватись наступних правил техніки безпеки:

  1. До роботи щодо обслуговування сушильних камер та іншого обладнання допускаються особи, які мають 18 років і знають будову сушильного обладнання, правила технічної експлуатації і способи безпечного виконання операцій.

  2. Паропроводи із зовнішньою температурою, що перевищує 60°С, теплоізолюють; фланці з'єднань трубопроводів і калориферів мають бути захищені екранами.

  3. Завантаження-розвантаження сушильних камер, а також переміщення вагонеток (треків) з штабелями в цеху необхідно механізувати.

  4. На рейкових шляхах передбачити тупики, щоб вагонетки не сходили з рейок. Зазори в стиках рейок не повинні перевищу вати 10 мм. Висота рейок на дільниці формування і розформування штабелів, траверсного візка, складу сирих штабелів, сушильних камер і охолоджувального приміщення мають бути на одному рівні.

Траверсний візок повинен мати пристрій, який фіксує положення треків на ньому. Відстань від траверсного візка, який знаходиться в крайньому положенні до будівельних конструкцій, має бути не менше як 0,8 м.

  1. Всі рухомі деталі обладнання сушильних камер закривають огородженнями.

  2. Штабелі пиломатеріалів укладають на треки або вагонетки вручну на висоту, що не перебільшує 1,5 м. Штабелі для камерного сушіння висотою 2,6 м і більше формують і розформовують лише за допомогою механізмів і пристроїв.

7. Сушильні камери обладнують системою дистанційного контролю і керування процесом сушіння (або системою автоматичного регулювання).


 
 

Цікаве

Загрузка...