WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Компонування комплексно-механізованих робочих місць - Реферат

Компонування комплексно-механізованих робочих місць - Реферат

Реферат на тему:

Компонування комплексно-механізованих робочих місць

В даний час у більшості діючих зварювальних цехів, особливо в умовах дрібносерійного та одиничного виробництва, операції складання під зварювання і безпосередньо зварювання здійснюються на робочих місцях з невисоким рівнем механізації. Складання, завантаження і вивантаження, міжопераційне маніпулювання виконується, в основному, за допомогою цехових транспортних засобів або безпосередньо вручну самим робітником. Значний обсяг займає ручне зварювання, відсутні сучасні засоби оснащення і наукова організація праці. Багато нестандартного устаткування, що діє зараз, створювалося для рішення конкретних задач і не завжди відповідає сучасному рівню розвитку зварювальної техніки.

Реальним шляхом підвищення продуктивності праці і якості зварних конструкцій є створення і впровадження у виробництво комплексних механізованих робочих місць і утворених на їхній базі ділянок, де механізовані цілком або здебільшого всі основні і допоміжні технологічні операції. Найкращий результат досягається при дотриманні умови обєднання механізованого устаткування з науковою організацією праці. Це забезпечує виконання трудового процесу з мінімальною витратою фізичної і психологічної енергії працюючих.

Аналіз структури випуску зварних конструкцій і аналіз досвіду передових підприємств-виробників цих конструкцій показує, що мають місце реальні передумови по створенню комплексних механізованих робочих місць для виготовлення груп металоконструкцій і скомпонованих на базі робочих місць механізованих ділянок. Такі робочі місця, які компонуються методом агрегатування з уніфікованого устаткування, і які доукомплектовані технологічними й організаційними засобами оснащення, що забезпечують застосування сучасної технології, дозволять підвищити продуктивність праці і якість зварних конструкцій, скоротити терміни проектування, підвищити технічний рівень устаткування і широко використовувати передовий досвід при проектуванні знову створюваних зварювальних цехів, або зварювальних цехів, що реконструюються .

Устаткування комплексних механізованих робочих місць, а, отже, і самі робочі місця можуть мати різні ступені і рівні механізації й автоматизації в залежності від пропонованих до них вимог при використанні в тих або інших виробничих умовах.

Кожне робоче місце повинне забезпечувати можливість виготовлення зварних конструкцій визначеної класифікаційної групи. Класифікаційні групи конструкцій можуть бути складені за наступним принципом:

  1. у залежності від виду зварного шва – прямолінійного, криволінійного, кільцевого;

  2. у залежності від довжини звареного шва – довгих (довжиною більш 5м.), середньої довжини (від 1,5 до 5 м) і коротких (довжиною менш 1,5м.)

  3. у залежності від просторового положення швів – у горизонтальній, нахиленій або вертикальній площині;

  4. у залежності від взаємного розташування швів – паралельно, перпендикулярно або під кутом друг до друга;

  5. у залежності від способу зварювання швів – ручне, механізоване або автоматичне;

  6. у залежності від технологічних особливостей швів – двосторонній, багатошаровий і т.ін.

  7. у залежності від умов кріплення виробу – консольно, у двох опорах, або ін.

Центральною ланкою механізованого робочого місця є зварювальна або складально-зварювальна установка, що забезпечує одержання якісного зварного шва за рахунок створення належних умов для взаємного переміщення виробу, що зварюється, і зварювального апарата в залежності від характеру зварного шва. Очевидно, що комплексність полягає в механізації всіх операцій технологічного процесу виготовлення конструкції.

Технологія виготовлення зварної конструкції містить у собі наступні види операцій:

Заготівельні – очищення металу, виправлення, розмітка, різання, підготовка крайок під зварювання, гнуття й ін.

Складальні – взаємне розташування деталей або вузлів у пристосуванні для постановки прихваток або для виконання зварювання;

Зварювальні – одержання нероз'ємного з'єднання за допомогою електродугового, електрошлакового процесів або зварювання опором.

Переміщення деталей або вузлів від операції до операції повинне здійснюватися за допомогою транспортних пристроїв і теж повинне бути максимально механізовано. Крім того, необхідно враховувати, що при виконанні будь-яких операцій може виникнути необхідність у зміні просторового положення деталі, вузла або конструкції – поворот навколо горизонтальної або вертикальної осі, або нахил на деякий кут і т.п.

Після операцій складання вузли, підвузли або конструкції в цілому за допомогою відповідних транспортних засобів і транспортного устаткування надходять на комплексно-механізовані робочі місця для їхнього зварювання.

Незалежно від способу зварювання (ручне, механізоване або автоматичне) виріб необхідно подати на місце складання і зварювання, розмістити в просторі таким чином, щоб забезпечити якісне формування зварного шва з урахуванням необхідності формування і захисту його зворотної сторони, забезпечити закріплення та зручне розташування зварювального устаткування.

Таким чином, компонування робочого місця для зварювання повинно включати:

- устаткування для встановлення виробу, що зварюється, у зручне просторове положення, що забезпечує найбільш сприятливі умови для формування зварного шва,

- зварювальне устаткування (автомати, напівавтомати, джерела живлення зварювальної дуги й ін.);

- устаткування для встановлення та закріплення зварювальних апаратів (автоматів або напівавтоматів) і їхнього переміщення ( при необхідності);

- устаткування для переміщення зварювальників для розміщення їх в найбільш зручному положенні відносно зварювального виробу під час виконання процесу зварювання (при необхідності);

- устаткування для забезпечення захисту зварного шва в процесі зварювання (флюсоподаючі і флюсозбиральні апарати), пристрої для забезпечення подачі захисного газу (централізованим способом або за допомогою балонних рамп або окремих балонів із захисним газом);

- устаткування для виконання просторових переміщень виробу до, під час і після зварювання.

Розглянемо, як приклад, варіант компонування комплексно-механізованого робочого місця для зварювання виробу, зображеного на рис. 1. Для простоти відвернемося від конкретизації типів устаткування, що обираються.

Рис. 1. Зварний виріб.

Конструктивно-технологічний аналіз виробу показує, що зварюванню на робочому місці, що проектується, підлягають наступні шви:

1. Кільцевий шов діаметром 100 мм. З'єднання таврове. Довжина шва 314 мм.

2. Прямолінійний шов довжиною 50 мм. при зварюванні ребра з фланцем діаметром 300 мм. З'єднання таврове. Кількість швів – 8.

3. Прямолінійний шов довжиною 120 мм. при зварюванні ребра з циліндром діаметром 200 мм. Шов нестандартний. Кількість швів – 8.

Приймаючи до уваги незначну довжину зварних швів, як спосіб зварювання вибираємо механізоване зварювання у вуглекислому газі. Проводимо вибір напівавтомата для зварювання.

Складені на прихватках вироби доставляються на робоче місце цеховим транспортом у спеціальній тарі. Разом з тим, необхідна доставка виробу з тари до планшайби універсального обертача, а також переміщення вже звареного виробу в тару готової продукції. Тому обираємо консольно-обертовий кран (рис.2.).

Рис. 2. Кран консольно-обертовий.

Для збільшення зони обслуговування і зручності доступу до виробу зварювальний напівавтомат закріпимо на спеціальній консольній підвісці, (рис. 5.3.) що встановлюється на консольно-обертовому крані.

Рис.3. Підвіска зварювального напівавтомата

Підвіска являє собою консоль у виді "ламкої" стріли з механізмом підйому.

Передбачаємо спосіб подачі захисного газу – централізовано або з балона. Зупинимося на використанні балонів із захисним газом. Отже, необхідно застосовувати спеціальні стійки для кріплення балонів (рис. 4.).

Рис. 4. Стійка для закріплення балонів із захисним газом

У процесі зварювання виріб необхідно обертати зі швидкістю зварювання при виконанні кільцевого шва, а також повертати в просторі для зручного розташування виробу при зварюванні прямолінійних швів у процесі приварки ребер. При цьому варто врахувати, що для забезпечення найкращих умов для формування звареного шва, зварювання рекомендується виконувати в положення "у човник". Таким чином, потрібно забезпечити різні кути нахилу виробу стосовно горизонту. Цим вимогам відповідає універсальний обертач. Для кріплення виробу до планшайби універсального обертача використовуємо затискний пристрій, розглянутий раніше (рис. 5, б).


 
 

Цікаве

Загрузка...