WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Міжнародна система фізичних величин (si) - Реферат

Міжнародна система фізичних величин (si) - Реферат

У колонці ліворуч стоять одиниці, які ми переводимо в одиниці, що містяться в горизонтальному рядку вгорі таблиці: відповідь знаходимо на перетині рядків. Наприклад, ми хочемо перевести кіловат-годину у калорії. У лівій колонці табл. 7 знаходимо і, просуваючись праворуч до перетину з колонкою (cal), читаємо відповідь: 8,6 105 cal.

Кратні і частков одиниці можуть бути утворені від основних збільшенням або зменшенням таких у ціле число раз.

Наприклад, кілометр (1000 m), хвилина (60 s), мегапаскаль (106 Ра), доба (86 400 s).

Часткові одиниці — назва одиниць, які утворені зменшенням одиниць у ціле число раз. Наприклад, міліметр (10–3 m), ангстрем (10–10 m), дюйм (1/12 фута).

Пам'ятайте, що кратні і часткові одиниці не є самостійними одиницями будь-якої системи фізичних величин, а тільки похідними від таких. Так, мегават (106 W), мікросекунда (10–6 s) чи кілоджоуль (103 J) не є одиницями SI. Кратні та частков одиниці SI утворюють тільки за допомогою відповідних префіксів (табл. 9).

Зверніть увагу, що для позначення десяткових кратних префіксів більших від 103 використовують великі латинські літери, а для позначення часткових — тільки малі (латинські чи грецькі). При цьому префікси "гекто", "дека" і "санти" вживають тільки для одиниць, які набули широкого вжитку з такими префіксами, наприклад: дециметр, сантиметр, декалітр, гектолітр. З деякими одиницями SI і позасистемними одиницями префіксів не вживають зовсім. Це стосується, наприклад, радіана, стерадіана, кандели, морської милі, карата, атомної одиниці маси, градуса Цельсія.

Префікс пишуть разом з найменуванням одиниці (міліметр, кіловат, мегом).

До найменувань і позначень одиниць не можна приєднувати два чи більше префіксів. Відтак у зв'язку з тим, що найменування основної одиниці маси SI "кіло-

Таблиця 9

НАЗВИ Й ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕФІКСІВ SI ДЛЯ УТВОРЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ КРАТНИХ І ЧАСТКОВИХ ОДИНИЦЬ ТА ЇХНІХ МНОЖНИКІВ

Назва

Позначення

Множник

Приклад

міжнародне

українське

Екса

Е

E

1018

ексабеккерель

Пета

Р

П

1015

петаджоуль

Тера

Т

Т

1012

теракалорія

Гіга

G

Г

109

гігават

Мега

M

М

106

мегапаскаль

Кіло

k

к

103

кіловат-година

Гекто

h

г

102

гектолітр

Дека

da

да

101

декалітр

Деці

d

д

10–1

дециметр

Мілі

m

м

10–3

міліметр

Санти

c

с

10–2

сантиметр

Мікро

мк

10–6

мікроампер

Нано

n

н

10–9

наносекунда

Піко

p

п

10–12

пікофарада

Фемто

f

ф

10–15

фемтокулон

Атто

a

а

10–18

аттограм

грам" уже містить префікс (кіло), то для утворення десяткових кратних і часткових одиниць маси SI використовують не кілограм, а грам (10–3 kg) і до нього приєднують префікс, наприклад міліграм (mg), мікрограм (mkg) тощо.

Правила найменування великих чисел. Зараз у світовій практиці не існує єдиних правил найменувань багатозначних (великих) чисел, що ускладнює міжнародну систему інформації, а інколи призводить до прикрих і серйозних непорозумінь. Особливо це стосується пострадянських країн, у тім числі України.

Ми наведемо два найпоширеніші правила, які ще 1948 року розглядалися на ІХ Генеральній конференції мір і ваги (ГКМВ): правило "n-1" і правило "N".

Правило "N" застосовують переважно європейські країни — Великобританія, Німеччина, Франція. Це правило Міжнародний комітет мір і ваги (МКМВ) рекомендує для вживання в усіх країнах Європи.

Хоч країни Східної Європи (колишньої Ради економічної взаємодопомоги) і прийняли рекомендації МКМВ (стандарт РС-2625-71), однак у пострадянських країнах більш поширеним є правило "n-1". За цим правилом найменування багатозначного числа, вираженого як 103n, де 3n степінь з постійним множником 3, а n — змінне ціле додатне число, що більше двох або дорівнює двом (), складається з двох частин: перша — від французької чи латинської назви числа, яке на одиницю менше, ніж число "n", та друга — льйон. Наприклад, назва числа , де , а буде складатися з назви числа 3 (від лат. tres — три) і льйон — трильйон. Число , де , а матиме назву секстильйон (від франц. sekt і льйон). Якщо число є більшим або меншим від найближчих, котрі можуть бути виражені за формулою , тобто (за ), але (за ), то його треба виразити як добуток (за ) і назвати сто трильйонів.

Слід зазначити, що за правилом "" числу 109 відповідає назва "більйон", але в Європі уживають також назву "мільярд".

Найменування багатозначних чисел за правилом N простіше.

Наведемо кілька прикладів застосування правила "N", яке відоме ще під назвою "правило шістьох". За цим правилом число подається як . Числа 106 і 109 (як виняток) відповідно мають назви "мільйон" і "мільярд". Далі найменування чисел утворюються за аналогією з попереднім правилом "", але вже від назви числа N. Число 1012 відповідно до правила "N" запишемо як , де . Отже, назва числа 1012 буде більйон (порівняйте з більйоном за правилом ""). Наступні числа, що в них показник степеня збільшуватиметься на одиницю, аж до 1017, одержать відповідні назви в десять, сто, тисячу, десять тисяч і сто тисяч більйонів. Число 1018 відповідно до правила "N" запишемо як , де , а його назва — трильйон (за правилом "" цій назві відповідає число 1012). Наступні числа, показник степеня яких кратний числу 6, це , і 1036, мають відповідні назви квадрильйон (від франц. quadre — чотири), квінтильйон (від латинського quinta — п'ять) і секстильйон (від франц. sext — шість). За правилом "" цій назві відповідало б число 1021.

Отже, треба бути уважними, щоб уникнути грубих помилок. У табл. 10 наведено найменування багатозначних чисел за правилом "N" та "".

Таблиця 10

ПРИКЛАДИ НАЙМЕНУВАНЬ БАГАТОЗНАЧНИХ ЧИСЕЛ

Число

Найменування числа

за правилом "N"

за правилом (n – 1)

106

мільйон

мільйон

109

мільярд

більйон чи мільярд

1012

більйон

трильйон

1013

десять більйонів

десять трильйонів

1014

сто більйонів

сто трильйонів

1015

тисяча більйонів

квадрильйон

1016

десять тисяч більйонів

десять квадрильйонів

1017

сто тисяч більйонів

сто квадрильйонів

1018

трильйон

квінтильйон

1021

тисяча трильйонів

секстильйон

1024

квадрильйон

сентильйон

Поряд з метричними одиницями і одиницями SI у світовій практиці (переважно в англомовних країнах) широко використовуються традиційні позасистемні одиниці. Особливо вони поширені в торгівлі, побуті і традиційних галузях гуманітарних знань, а також у біології та екології. З огляду на тенденцію інтернаціоналізації економічних і екологічних проблем кожній освіченій людині необхідно знати співвідношення їх з одиницями SI (див. дод. 2).

Література

  1. Колотило Д. М. К 61 Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

* Абревіатуру SI слід читати "eс, i".

* Позначення одиниць в табл. 7, 8 міжнародні (у дужках — українські).


 
 

Цікаве

Загрузка...