WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Міжнародна система фізичних величин (si) - Реферат

Міжнародна система фізичних величин (si) - Реферат

Методичні вказівки до застосування одиниць SI

За часів СРСР постановою Держстандарту від 19 березня 1981 р. (ГОСТ 8.417-81) дозволялось застосовувати в друкованих виданнях або міжнародні, або тільки російські позначення. Але практично застосовувалися виключно російські позначення, що не сприяло засвоюванню міжнародних. Виправляючи колишню помилку, далі в тексті застосовуватимемо переважно міжнародні позначення одиниць. Розглянемо деякі правила їхнього вживання.

У літерних виразах рекомендується знак ділення позначати косою рискою і літери проставляти в один рядок, наприклад: , , . Дозволяється позначати одиниці також одним рядком у формі добутку одиниць, піднесених до степеня, наприклад: , , або як дріб з горизонтальною рискою: ; ; .

В назвах похідних одиниць (табл. 6) у знаменнику треба писати і читати з прийменником "на", за винятком одиниць величин, які залежать від часу в першому степені і характеризують швидкість процесу. У цьому разі застосовують прийменник "за", наприклад: — метр за секунду, але — метр на секунду.

Величину, яка дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму, слід завжди називати густиною і не плутати з іншою величиною — відношенням ваги тіла до його об'єму, котра має назву "питома вага" і одиниця якої . Пам'ятаймо! Густина — величина скалярна, а об'ємна вага — векторна (сила має напрям дії, який визначається вектором прискорення).

Слід розрізняти дві величини — продуктивність і подачу. Перша використовується як показник виробництва — відношення кількості виробів до робочогочасу, а друга застосовується для характеристики устаткування для транспортування

Таблиця 6

ПОХІДНІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ SI В СИСТЕМІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУЇХНІХ ВИЗНАЧАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, РОЗМІРНОСТЕЙ І ОДИНИЦЬ

Фізичні величини

Одиниці величин

Назва іпозначення

Визначальне рівняння

Розмірність (dim)

Назва

Міжнародне позначення

Українське позна-чення

ПОХІДНІ ВЕЛИЧИНИ ПРОСТОРУ І ЧАСУ

ПЛОЩА, S

L2

метр квадратний

m2

м2

ОБ'ЄМ, V

L3

метр кубічний

m3

м3

ШВИДКІСТЬ, υ

υ

LT–1

метр за секунду

ms–1

мс–1

ПРИСКОРЕННЯ, а

LT–2

метр на секундуу квадраті

ms–2

мс–2

ПОХІДНІ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

ГУСТИНА, ρ

кілограм на метр кубічний

кг м–3

СИЛА, F

F = ma

Ньютон

N

Н

РОБОТА, А(Е) (енергія, теплота)

A = F l

джоуль

J

Дж

Потужність, N (W)

N = A/t

ватт

W

Вт

Тиск, Р

P = F/S

паскаль

Pa

Па

ПОХІДНІ ТЕПЛОВІ ВЕЛИЧИНИ

Кількість теплоти, Q

джоуль

J

Дж

Питома теплота, q

джоуль на кілограм

J kg–1

Дж кг –1

Температура за Цельсієм, t

Один градусЦельсія

Теплоємність питома, С

Джоуль на кілограм-Кельвін

ПОХІДНІ ВЕЛИЧИНИ ФІЗИКИ І ХІМІЇ

Молярна маса, М

кілограм на моль

кг моль–1

Молярний об'єм, Vm

кубічний метрна моль

м3 моль–1

Молярний тепловий ефект, Qm

джоуль на моль

Дж моль–1

Молярна концентрація, Сm

моль на метркубічний

моль м–3

Швидкість хім. реакції, <υ>

<υ>

моль за секунду на кубічний метр

моль с–1 м–3

Ентальпія і ентропія (див. розділ 1.3)

рідин, газів та інших видів матеріалів, тобто транспортерів, конвеєрів, вентиляторів, компресорів, насосів. Наприклад: подача (об'ємна) насоса дорівнює 30

(30 літрів за секунду).

Не слід замість назви будь-якої величини, наприклад "тиск", використовувати назву іншої величини, наприклад "напір" (лінійну величину). Правильно буде — "тиск води 0,5 МРа" і неправильно — "напір води 0,5 МРа", і, навпаки, буде правильно "напір води 10 m" і помилково — "тиск води 10 m".

Не слід також користуватися неправильним терміном "питомий тиск" замість "тиск", оскільки останній саме і є питомою величиною, яка дорівнює відношенню сили до площі.

Не слід використовувати застарілий термін "калорійність" чи "теплотворність" для характеристики палива або харчових продуктів замість правильного терміна "питома теплота згоряння" чи "об'ємна теплота згоряння". Наприклад: питома теплота згоряння природного газу 45 , а об'ємна — 30 .

Найменування одиниць, які утворені добутком двох множників, у написанні українською мовою слід розділяти дефісом, наприклад: кілограм-сила (kgf), електрон-вольт (eV), вольт-ампер .

Називайте похідні одиниці і пишіть їхні назви за найменуванням основних, використовуючи прикметник "квадратний" чи "кубічний", якщо це стосується одиниці площі чи об'єму, але у разі коли другий чи третій степінь довжини не виражає собою площу чи об'єм, застосовуйте вираз "у квадраті", "у кубі" або "у другому" чи "у третьому степені". Не забувайте правило використання прийменників "на" і "за" у назвах чи написанні похідних одиниць перед одиницями, що стоять у знаменнику. У кінці позначення одиниць не ставте крапку як знак скорочення. Позначення одиниць записуйте в один рядок із числовим значенням, не відриваючи більше ніж на один знак і не переносячи в новий рядок.

Якщо в записі відношення одиниць використано косу риску, а у знаменнику стоїть добуток, то обов'язково беріть його у дужки, наприклад: . Рекомендований порядок запису було вже наведено в табл. 6.

Таблиця 7

СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ ОДИНИЦЬ ЕНЕРГІЇ (РОБОТИ І ТЕПЛОТИ)

Одиниця фізичноївеличини

J(Дж)

cal(кал)

kW h(кВт г)

Btu

erg(ерг)

eV(еВ)

Позначення

Назва

J

Джоуль

1

0,24

2,78 10–7

9,5 10–4

107

6,2 1018

cal

Калорія

4,19

1

1,16 10–6

4 103

4,19 107

2,6 1019

kW h

Кіловат-година

3,6 106

8,6 105

1

3,4 103

3,6 1013

2,3 1025

Btu

Британська од. теплоти

1,06 103

252

2,93 10–4

1

1,06 1010

6,57 1021

erg

Ерг

10–7

2,4 10–8

2,78 10–14

9,5 10–11

1

6,2 1011

eV

Електрон-вольт

1,6 10–19

3,8 10–20

5,75 10–27

10–23

1,6 10–12

1

Розв'язуючи практичні задачі економічного, екологічного й технологічного змісту, ми постійно натрапляємо на необхідність перерахунку одиниць енергії (тепла і роботи) і потужності, виражених в одиницях різних систем. Найпростіше користуватись їх зведеними співвідношеннями (табл. 7, 8)*.

Таблиця 8

СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ ОДИНИЦЬ ПОТУЖНОСТІ

Одиниця фізичної величини

W(Вт)

h f/s(к. с.)

cal/s(кал/с)

erg/s(ерг/с)

eV/S(еВ/c)

Позначення

Назва

W

Ват

1

1,36 10–3

0,24

107

6,2 1018

h f

Кінська сила

736

1

175

7,36 109

8,4 1021

cal/s

Калорія за секунду

4,19

5,69 10–3

1

4,19 107

2,6 1019

erg/s

Ерг за секунду

10–7

1, 36 10–10

2,4 10–8

1

0,6 1012

еV/s

Електрон- вольт за секунду

1,6 10–19

1,18 10–22

3,8 10–20

1,6 10–12

1


 
 

Цікаве

Загрузка...