WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технології конверсії отруйних відходів виробництва в нейтральні природні речовини - Реферат

Технології конверсії отруйних відходів виробництва в нейтральні природні речовини - Реферат

На рис. 66 показано схему конверсії (відновлення) оксидів азоту (NO, NO2) в молекулярний (атмосферний) азот (N2) і воду в реакціях з аміаком (NH3), які спрощено можна записати так:

У реакторах використовують спеціальні каталізатори з благородних металів на діоксидтитановому (ТіО2) носії.

Рис. 66. Схема знешкодження оксиду азоту каталітичнимперетворенням на азот:

1 — резервуар з рідким аміаком; 2 — випаровувач аміаку; 3 — конвертер NO  N2 + H2O

За схемою рідкий аміак з баку 1 надходить до випарювача 2 і далі, змішуючись з повітрям і потоком газів у реакторі 3, реагує з оксидами азоту, перетворюючи їх на нейтральні природні речовини атмосфери N2 і H2O.

На базі вищенаведених схем фірма розробила комплексну технологію конверсії SO2 i NO газів (диму), що утворюються від спалювання вугілля зі вмістом сірки близько 2%. У процесі конверсії вміст SO2 i NO2 в газах зменшується в 20 разів і не перевищує для SO2 80 ‰, а NO2 — 30 ‰, що значно нижче існуючих норм.

На багатьох підприємствах технологічні вихідні гази містять у небезпечних для навколишнього середовища концентраціях токсичні органічні речовини, часто з неприємним запахом.

Типову технологічну схему фірми "Топсе" для очистки газів зі вмістом органічних речовин (Сm Hn), які надходять із сушильних камер установок для фарбування автомашин чи інших виробів, показано на рис. 67.

Рис. 67. Схема знешкодження органічних токсичних речовинкаталітичною конверсією на діоксид і воду:

1 — повітродувка; 2 — теплообмінник; 3 — пусковий нагрівач; 4 — конвертер.

За такою схемою гази попередньо нагріваються до 150С і додатково — в теплообміннику 2 перед реактором 4, в якому вони каталітично окиснюються до CO2 і води. Реакція екзотермічна, і виділене тепло використовується для нагрівання газу перед реактором у теплообміннику 2.

Показаний на схемі пусковий нагрівач газу 3 використовуєть-ся тільки на стадії пуску і розігрівання системи. Отже, ця технологія повністю енергетично автономна, більше того, очищене гаряче повітря (> 200С) може використовуватись повторно як теплоносій.

Висока техноекономічна ефективність цих технологій забезпечує їх використання в багатьох країнах світу. У США компанія "Огайо Едисон К" використовує конверсію SO2 і NO за схемами фірми "Топсе" на електростанції (35 MW) за згаданою вже програмою "Чиста технологія" Міністерства енергетики США. В Європі такі установки потужністю 10000 m3 за годину працюють у Данії (ТЕС 300 MW), Італії (ТЕС 30 MW), Чеській Республіці (газифікація бурого вугілля), Швеції і Бельгії (газифікація важких фракцій нафти і очищення газів обпалювання MOS), ФРН і Нідерландах (коксові батареї).

В Індонезії фірма "П. Т. Саус Пасифік Віскос" за такою схемою знешкоджує діоксид сульфіду у газах, що утворюються в процесі виробництва віскозного волокна.

Будемо сподіватись, що в економіці ноосфери ХХІ ст. використання таких технологій буде беззаперечним обов'язком країн усього світу і розроблятимуться нові технології, що взагалі виключатимуть надходження в природне середовище відходів з токсичними речовинами у концентраціях вищих, ніж ГДК (табл. 30).

Таблиця 30

Граничні концентрації (ГДК) токсичних (шкідливих) речовин у повітрі

Речовина

Формула

ГДК

mg/m3

mol/m3

Хлор

Cl2

1

10 –5

Соляна кислота

HCl

5

1,3 10 –4

Сірка

S

2

6 10 –5

Сірководень

H2S

1

2 10 –5

Діоксид сірки (сірчистий ангідрид)

SO2

10

1,5 10 –4

Сірчана кислота

H2SO3

1

1,02 10 –5

Аміак

NH3

20(18)

1,18 10 –3

Діоксид азоту

NO2

9

2 10 –5

Азотна кислота

HNO3

5

1,5 10 –5

Пентаоксиддифосфору

Р2О5

1

7 10 –4

Ортофосфорна кислота

H3PO4

1

1,02 10 –5

Оксид вуглецю

CO

20

7 10 –4

Діоксид вуглецю

CO2

9000

200

Фосген

COCl2

0,65

10 –6

Ціаністий водень

HCN

0,3

1,1 10 –5

Ціанід калію

KCN

0,3

1,5 10 –6

Кремній

Si

4

1,3 10 –3

Діоксид кремнію

SiO2

1

1,6 10 –5

Скляне і мінеральне волокно

4

Гідрооксид натрію

NaOH

0,5

1,2 10 –5

Берилій

Be

0,001

10 –7

Стронцій

Sr

1

10 –5

Ртуть

Hg

0,01

10 –8

Олово

Sn

2

1,6 10 –5

Фенол

C6H5OH

0,3

3 10 –6

Література

  1. Колотило Д. М. К 61 Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.


 
 

Цікаве

Загрузка...