WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Класифікація, техніко-економічні та екологічні характеристики сировини - Реферат

Класифікація, техніко-економічні та екологічні характеристики сировини - Реферат

Таблиця 24

Граничний можливий вміст хімічнихелементів у питній воді

Елементи

Вміст, mg/l

Елементи

Вміст, mg/l

Алюміній (Аl3+)

0,5

Фтор (F–) для різних кліматичних районів

0,7–1,5

Берилій (Ве2+)

0,0002

Залізо (Fe2+, Fe3+)

0,3

Молібден (Мо2+)

0,25

Марганець (Mn2+)

0,1

Миш'як (As3+, As5+)

0,05

Мідь (Cu2+)

1,0

Нітрати

45,0

Поліфосфати

3,5

Свинець (Pb2+)

0,03

Сульфати

500,0

Селен (Se6+)

0,001

Хлориди (Cl–)

350,0

Стронцій (Sr2+)

7,0

Цинк (Zn2+)

5,0

Основні параметри артезіанських свердловин, що використовуються для живлення павільйонів бюветного водозабезпечення м. Києва

Горизонт

Глибина свердловини, метрів

Дебіт, м3 за годину

Юрський

від 256 до 337

25–75

Сеноманський

від 90 до 193

2–147

Основні якісні показники води з артезіанських свердловин

Горизонт

Жорсткість, мг. екв./л

Лужність, мг/л

Хлориди, мг/л

Сульфати, мг/л

Залізо, мг/л

Фтор, мг/л

Нітрати, мг/л

Нітрити, мг/л

Юрський

3,9–5,3

4–5,8

21–250

12,4–45

0,03–0,3

0,21–0,54

0

0

Сеноманський

4,2–6,6

5,2–7,6

5–50

2,6–35

0,1–0,29

0,14–0,47

0

0

В Україні, як і в інших країнах Європи, найбільшими споживачами води є хімічна (35—40 %) і металургійна (30—35 %) промисловості.

Слід зазначити, що нині витрати води у промисловості значно менші, ніж у сільському господарстві (майже вдвічі). Але найнебезпечніше забруднення токсичними відходами річок триває всупереч впровадженню у виробництво так званих "безвідходних технологій замкнутого циклу". Накопичені у відстійниках і "нейтралізаторах" токсичні відходи з часом у висококонцентрованих стоках однаково виходять у навколишнє середовище, завдаючи ще більшої шкоди.

Так, промислові регіони Німеччини в кінці 80-х рр. щорічно скидали в Рейн близько 250 тонн свинцю і 15 тонн кадмію, а в Ельбу — майже 4 тонни ртуті.

Поряд з природною водою повітря атмосфери широко використовується в різних технологічних процесах. Передовсім повітря витрачається в енергетичних агрегатах під час спалювання органічних носіїв (вугілля, газу, мазуту, бензину) — на теплових електростанціях і двигунах внутрішнього згоряння. Великі об'єми повітря використовують у металургії: для виготовлення 1 t сталі його потрібно понад 15 103 m3, 1 tміді — близько 60 103 m3. Повітря широко використовується для транспортування матеріалів (пневмотранспорт), за теплопередачі й охолодження технологічних об'єктів, як робоче тіло у пневматичних системах.

Фізичні характеристики атмосферного повітря було наведено в табл. 15.

За температури нижчої від –192С і тиску 760 mmHg повітря зріджується в блакитну легкорухому рідину зі щільністю 960 kg/m3.

Оскільки температура кипіння кисню –183С вища, ніж температура кипіння азоту –196С, то кисень легше перетворюється на рідину, ніж азот, унаслідок чого рідке повітря збагачується киснем. Рідке повітря можна досить довго зберігати в спеціальних термосах — посудинах Дьюара. Під час зберігання рідкого повітря вміст кисню в ньому додатково підвищується внаслідок випаровування азоту. Рідке повітря використовують у великих кількостях для добування з нього газів: кисню, азоту, аргону та ін. методом ректифікації — перегонки. Горіння у чистому кисні відбувається швидше, ніж у повітрі, і теплота не витрачається на нагрівання азоту повітря. Цей ефект використовують для одержання високих температур (до 3200С) за спалювання ацетилену чи водню у зварювальних апаратах.

Кисень інтенсифікує хімічні процеси багатьох виробництв. У доменному процесі з допомогою кисневого дуття збільшують продуктивність плавки. У виробництві сірчаної і азотної кислот, у процесі полімеризації етилену кисень застосовують як каталізатор (0,5 % у суміші з етиленом), що підвищує швидкість процесу і вихід поліетилену. Суміш зрідженого кисню з органічною речовиною (вугіллям, деревиною) має сильні вибухові властивості й застосовується в гірничо-добувній технології для підривних робіт. На протилежність кисню, другий компонент повітря — молекулярний азот, є хімічно малоактивним газом. Атмосферний азот у великій кількості застосовують як вихідну речовину для синтезу аміаку і деяких інших сполук, а також як інертне середовище.

Аргон широко застосовується як інертний газ у спецметалургії, зварюванні, як робоче тіло у плазмотронах. Важливе значення у процесах нової технології мають інші інертні гази. Наприклад гелій, вміст якого в атмосфері Землі становить частки процента і котрий є найбільш стійким з інертних газів, знов привертає до себе увагу.

Нині відновлюється інтерес до дирижаблебудування. Випробовуються дирижаблі, які можуть легко транспортувати великогабаритні конструкції (металеві опори електропередач, труби газонафтопроводів та ін.). Заповнення дирижаблів сумішшю 85 % гелію і 15 % водню є вогнебезпечним, а підйомна сила такої суміші менша, ніж у чистого водню лише на 7 %. Експлуатація дирижаблів буде економічною, водночас, екологічно безпечною для навколишнього середовища. У контейнерах з гелієм зберігають і транспортують елементи ядерних реакторів, що виділяють тепло. Це підвищує екологічну безпеку.

У майбутньому, коли буде реалізовано в енергетиці реакцію ядерного синтезу гелію (основа енергетики сонця і зірок), гелій як побічний продукт, буде широко доступний і іншим галузям промисловості. Зрозуміло, що це водночас вирішить і екологічні проблеми енергогенеруючих технологій.

Література

  1. Колотило Д. М. К 61 Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

* За правилом "N".

* 1 млн т.


 
 

Цікаве

Загрузка...