WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологічний процес і системи технологій - Реферат

Технологічний процес і системи технологій - Реферат

Реферат на тему:

Технологічний процес і системи технологій

Який зміст ми вкладаємо у поняття "технологія"? З огляду на предмет дисципліни поняття "технологія" передовсім слід зв'язувати з економічною діяльністю людського суспільства, спрямованою на пристосування та змінювання предметів зовнішнього природного середовища для задоволення своїх потреб.

В економіці реалізація технологій відбувається в тріаді складових виробництва: праця, носієм якої є людина, предмети праці й засоби праці. Отже, технологічні процеси є складовою частиною загальнішого поняття — виробничого процесу, який складається з матеріального і енергетичного забезпечення, транспортних і складських операцій, ремонтних робіт і техніко-економічного управління виробництвом. Технологічний процес розміщено в центрі виробничого процесу, який формується під впливом об'єктивних факторів: соціального устрою суспільства, його економіки, відповідних сировинних ресурсів, наукового рівня і практичного досвіду керівників (менеджерів) та виконавців виробництва (рис. 40).

Технології здебільшого складні та багатостадійні. Навіть така, як виготовлення целофанової плівки для упаковки продуктів харчування чи квітів, — це ланцюг послідовних механічних і хімічних процесів. Основні з них — подрібнення деревини, термохімічна обробка її розчином Са(HSO3)2 (cульфітне варіння) для розчинення лігніну —

Рис. 40. Визначальні фактори формування сучасного технологічного й виробничого процесів

складової деревини, відфільтровування целюлози і формування її в листи. Целюлозу обробляють розчином NaOH i H2S для перетворення її на ксантогенат целюлози, з якої в слабкому розчині NaOH одержують віскозу. У ванні з розчином сірчаної кислоти з віскози регенерують целюлозу у вигляді целофанової плівки.

У наведеній технології виробництва целофану можна виділити чітко окреслені як за місцем, так і в часі послідовні стадії процесу, коли продукт, одержаний у попередній стадії, є вихідним для наступної. Таку технологію називають періодичною. Однак більшість сучасних технологічних процесів хімічної промисловості є безперервними. Наприклад, процес виробництва поліетиленової плівки є саме таким: стискання газу етилену (С2Н4) в компресорі, каталітична полімеризація етилену в реакторі під високим тиском (300 МРа), формування розплавленого полімеру в плівку методом видування на спеціальних машинах.

До основних галузей промисловості належать паливно-енергетична, металургійна, хімічна, машинобудівна галузі. Однак навіть у найбільших із них технологічні процеси виробництва галузевої продукції не завжди забезпечуються тими вихідними чи допоміжними матеріалами, які виробляються в межах самої галузі.

На прикладах технологій виробництва целофану і поліетилену видно, що окремі технологічні процеси кожного з цих виробництв об'єднано у відповідні системи технологій, які включають одержання сировини і допоміжних продуктів з різних галузей промисловості.

Складові сировини чи напівпродукту, які не входять до складу основної продукції галузі, стають матеріальною основою промислових відходів.

Кількісні та якісні характеристики матеріальних і енергетичних потоків зумовлюють економічну й екологічну ефективність системи технологій кожного виробництва.

Технологічний регламент і матеріальний баланс

Технологічний регламент — це основний технічний документ, який визначає режими і порядок проведення операцій технологічного процесу. Для кожного нового виробництва він розробляється науково-проектними організаціями галузі або підприємством безпосередньо чи за участю науково-проектних установ на основі патентів і ліцензій. До впровадження у виробництво проект технологічного регламенту розглядається на вченій раді наукового закладу чи технічній раді підприємства, після чого затверджується особисто керівниками цих установ і підприємств. На виробництво продукції розробляються державні стандарти. Будь-які корисні зміни діючого технологічного регламенту ще до їх впровадження у виробництво треба затвердити в тих самих інстанціях.

Кожний технологічний регламент починається з титульного листа, де зазначено назву технологічного процесу, назву підприємства, поставлено підпис керівника і печатку підприємства, підписи і назви посад відповідальних за розробку технологічного процесу осіб.

За титульним листом уміщують перелік розділів технологічного регламенту, зокрема:

1. Загальна характеристика виробництва.

2. Характеристика продукції, вихідної сировини і допоміжних матеріалів.

3. Рецептура і матеріально-енергетичні розрахунки.

4. Схема матеріальних потоків.

5. Опис операцій технологічного процесу.

6. Технологічна схема.

7. Норми робочого часу.

8. Можливі порушення процесу і способи їх усунення.

9. Характеристика відходів виробництва.

10. Матеріальний баланс операцій і всього технологічного процесу.

11. Метрологічне забезпечення технологічного процесу, перелік контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації.

12. Охорона праці і санітарія.

13. Засоби для додержання екологічних норм виробництва.

14. Специфікація (перелік і характеристика) технологічного устаткування.

15. Специфікація контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації технологічного процесу.

16. Перелік обов'язкових інструкцій.

Економісту чи екологу починати вивчати конкретне виробництво треба з вивчення технологічного регламенту, дані якого є основною базою для техніко-економічного й екологічного аналізу.

Як приклад наведемо фрагменти технологічного регламенту вітчизняного виробництва найпростішого продукту — солі (Слов'янський солеварний завод на Донеччині)*.

У розділі "Характеристика продукту, його призначення і сировина" подано такі дані.

Продукти виробництва — хлорид натрію (NaCl). Товарна назва продукту — кухонна сіль "Екстра".

Призначення продукту — застосовується як смакова приправа у харчовій промисловості та побуті, а також як сировина в інших виробництвах, наприклад, у виробництві кальцинованої соди, медичних препаратів та ін.

Вимоги до якості продукту визначаються державним стандартом ГОСТ 13830–84 сіль "Екстра" за такими параметрами:

Температура плавлення t = 800C.

Температура початку розтріскування за нагрівання t = 78C.

Фракційний склад часток — 0,18...0,2.

Густина кристалів — 2,16 г/см3.

Розчинність у воді за 20С — 317 г/літр (317 кг/м3).

Вихідна сировина — насичений розчин природної кам'яної солі (ропа).

Вміст складових розсолу:

кг/м3

% (за масою)

NaCl

300

25,1

CaSO4

6

0,5

MgCl2

0,6

0,005

CaCl2

0,45

0,037

домішки

0,05

Густина ропи  — 1195 кг/м3.

У розділі "Стадії технологічного процесу" названі такі операції і характеристики проміжних напівпродуктів (рис. 41).

Стадія 1. Видобування сировини. Насичений розчин NaCl одержують вилужуванням* підземних природних покладів кам'яної солі і транспортують його по свердловинах на поверхню до виробничого цеху очистки.

Стадія 2. Очистка сирої ропи методом обробки содою (Na2CO3) і вапняком (Сa(OH)2), що спричинює зв'язування іонів Са2+ та іонів Mg2+, розчинених у ропі CaSO4, MgSO4 в карбонати і випадання їх в осад за реакціями:

CaSO4 + Na2CO3  CaCO3 + Na2SO4;

MgCl2 + Ca(OH)2  Mg(OH)2 + CaCl2;

CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaCl.

Очищена ропа містить:

NaCl — 300 g/l; Na2CO3 не більше 6 g/l; Na2SO4 — 5 g/l; NaOH — 0,1 g/l. Усього — 311 грамів солей в одному літрі ропи.

Стадія 3. Концентрування (перенасичення) розчину NaCl методом вакуумного випаровування води.


 
 

Цікаве

Загрузка...