WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

9 Сировина.

Сировина – первинний предмет праці, взятий з природи, так званий матеріальний субстракт, який містить основну кількість цільового продукту. Основною характеристикою сировини є її хім склад і кількість, якість цільового продукту. Кількісна характеристика сировини визначає апаратурне оформлення виробництва, продуктивність, витрати сировини та палива, кількість відходів, рівень безпеки, вплив на довкілля.

10 Класифікація сировини: 1) за походженням – мінеральна, рослинна, тваринна. 2) за складом – органічна, неорганічна. 3) за агрегатним станом – тверда, рідка, газоподібна. Мінеральна сировина: рудна, будівельна, паливно-енергетична, хімічна. Рудна має однорідний склад і достатньо високий вміст металу. Загальною характеристикою елементів, яка відображає значення для ек є її видобуток. За цим показником елементи розбивають на 4 групи: а) елементи мільйонники (від 1 мегатони – Fe, Al, Cu, Zn, H, C, N, O, Na, Cl); б) стотисячники (від 1 кілотони – 1 мегатони – Mg, Zn, Pb, Li); в) елементи тисячники (1 – 100 кілотон – вольфрам, молібден, кобальт, ванадій); г) благородні метали.

Паливо і його характеристики: до палива відносять кам"яне вугілля, гарючі сланці, нафта, газ, торф, вуглець. Кість позначається хім складом. С до 94%; S до 5% і N до 0,5%, інше – природний газ. Хім склад палива характеризує його якість, визначає його питому теплоту згорання.

11 Вплив технологічних параметрів на вихід продуктів, продуктивність хіміко-технологічних процесів.

Класифікація хіміко-технологічних процесів. Метою є отримання високоякісних продуктів з збільшенням продуктивності і зменшенням витрат. Ця мета досягається при умовах ведення технолог процесу з оптимал параметрами.

Класифікація: за параметрами - високотемпературні і низькотемпературні; під високим тиском, під низьким тиском;

За агрегатним станом – гомогенні і гетерогенні;

В залежності від руху матеріальних і теплових потоків – прямоточні і противоточні.

За тепловим ефектом – екзотермічні і ендотермічні.

Продуктивність технолог процесів залежить від швидкості хім реакцій цих процесів. Вплив концентрацій взаємодіючих речовин на швидкість реакцій в гомогенних системах: при взаємодії газоподібних речовин швидкість реакцій визначається законом дії мас – швидкість р-цій прямо пропорційна добутку концентрації вступаючих в взаємодію речовин, возведених в степені стехіометричних коефіцієнтів.

В гетерогенних системах продуктивність залежить від концентрації газоподібних речовин або рідини та від степені подрібнення твердої речовини. Тверда речовина не змінює концентрацію, а змінює кількість речовини, тому при розрахунках швидкості р-ції концентрація компонентів не враховується.

Вплив тиску на продуктивність процесів і вихід продуктів.

Збільшення тиску в замкнених об"ємах збільшує концентрацію речовин в стільки разів, в скільки збільшується тиск. Тоді продуктивність процесів визначається за законами дії мас.

Вплив температури на продуктивність технологічних процесів.

12 Вант-Гофф визначив, що збільшення температури на 10 збільшцє швидкість р-ції в 2-4 рази.

13 Принцип Ле Шательє. Згідно з цим принципом зовнішній вплив, який виводить систему з термодинамічної рівноваги визиває у ній процес, який спрямований на послаблення результатів цього впливу.

, де К- константа рівноваги.

За принципом Ле Шательє при зміні тиску р-ція зміщається в бік утворення речовин з меншим об"ємом.

Каталізатор – речовини, які збільшують енергію активації, вступаючи в взаємодію, речовини взаємодіють з цією речовиною, а потім на каталізаторі проходять взаємодію з іншою речовиною при більш низьких температурі і тиску.

14 Матеріалознавство- це наука, яка вивчає будову, властивості та методи зміни будови і властивостей. Ця наука займається будь-якими конструкційними матеріалами.

Всі конструкційні матеріали класифікуються:

 1. Метали і сплави

 2. Полімери

 3. Кераміка і скло

 4. Цемент і мінеральні в"яжучі

 5. Деревина

Значення цих матеріалів визначається їх властивостями і обсягом використання їх у промисловості.

Основними характеристиками будь-яких матеріалів є його атомний склад і міжатомні сили зв"язку.

Властивості в залежності від положення елементів в ПСЕ збільшується по діагоналі з верху в низ за таблицею Менделеєва.

Властивості металів і сплавів та ін. Також залежать від структурної будови, тобто залежать від кількості дефектів кристалічної решітки.

15 Щільність дислокації – кількість дефектів кристалічної решітки.

Залежність міцності металів і сплавів від щільності дислокації.

16 Кристалічна решітка буває:

 • об"ємноцентрована кубічна кристалічна решітка ОЦК;

 • гранєцентрована ГЦК;

 • тетрагональна.

Для збільшення... реальних сплавів,економічно доцільно збільш. Щільність дислокаціі

При збільш.щільності дислок. Равної А міцність катастрофічно знижуеться, а при більше А, міцність росте. Збільшення міцності за рахунок збільшення щільності дислокації наз НАКЛЕП.

Збільшення міцності на практиці проводять наступупними методама:

1. Для чистих металів і однофазних складів використовують методи пластичної деформації – кування, штампування, прокатування.

2. Для багатофазних сплавів, які неможна нагріванням перевести а однофазний стан використовують метод модифікування, тобто ввод модифікаторів елементів Магній, Кальцій, або комплексних модифікаторів, що містять магній, кальцій. За рахунок модифікування зменшується розмір зерен.

3. Ввод лігуючих компонентів в десятих частках % і більше.

4. Термічна обробка – підвищує міцність і твердість сплавів.

17 Класифікація залізо-вуглецевих сплавів.

Всі залізо-вуглецеві сплави класифікуються на: сталі, чавуни.

Сталі містять С від 0.01 до 2.14 відсотків; чавуни містять С більше 2.14 і до 6.67 відсотків.

Сталі: Чавуни:

Si-до 0.8% Si>3.5%

Mn-до 0.8% Mn>3.5%

P,S-до 0.015% P,S>0.045%

За позначенням:

Сталі:

-конструкційні

-інструментальні

-спеціальні

За якістю:

Сталі:

-конструкційні звичайної якості

-конструкційні якісні

-інструментальні

Звичайної якості класифікують на групи: А – механічні властивості, Б – хім властивості, В – механічні властивості і хім склад. Ці сталі випускають киплячі, спокійні, полуспокійні.

Сталі конструкційні якісні випускають киплячі, спокійні і полуспокійні.

Інструментальні сталі випускають якісні і високоякісні.

Леговані сталі – введення в вуглецеву сталь інших компонентів в десятих частках відсотків і більше. Ці сталі маркують літерами і цифрами. Літери – початкові літери назв легуючого компонента Cu – Д, Mn – Г, N2 – A,

Mo – M, Al – Ю, W – В, V – Ф, Si – C. Якщо немає цифр, то вважають, що вміст вуглицю і кожного легуючого компоненту складає не більше 1.5%. Якщо попереду марки є цифри, то вони показують вміст вуглицю в сотих частках відсотку.

Сплави на основі міді поділяють на латуні і бронзи. Латуні – сплави міді з цинком, бувають деформовані і ливарні(багатокомпонентні).

Бронзи – деформовані, ливарні.

Алюмінії – деформовані і ливарні.

Дюралюміній – алюмінієві сплави леговані марганцем і міддю.

 1. Менеджмент

 2. Технологія

 3. Система технологгій

 4. Поняття про виробн процес.

 5. Виробн процес Розмірність

Вимірювання

 1. IUPAC.

 2. Закон збереження енергії як основа розрахунків енергетичного балансу.

 3. Сировина.

 4. Класифікація сировини:

 5. Вплив технологічних параметрів на вихід продуктів, продуктивність хіміко-технологічних процесів.Класифікація хіміко-технологічних процесів.

 6. Вант-Гофф

 7. Принцип Ле Шательє.

 8. Матеріалознавство

 9. Щільність дислокації

 10. Кристалічна решітка буває:

 11. Класифікація залізо-вуглецевих сплавів.


 
 

Цікаве

Загрузка...