WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка

1 Менеджмент – уміння, володіння мистецтвом керування будь-яким соціал об"єктом, високий професіоналізм, який об"єднує в одній особі господаря, організаторя виробництва. Менеджер повинен бути освіченим в галузі загальнотехнолог., техніко-економічної, пром-еколог. Діяльності підприємства.

2 Технологія – (майстерність, наука) наука про мистецтво, сукупність методів обробки, виготовлення, зміни ствну, властивостей, форми сировини, матеріалів або напів-фабрикатів, яка здійсн у процесі виробництва продуктів. Технологія як наука виявляє фізичні, хім., механічні та інші закономірності з метою визначення і застосування на практиці найбільш ефективних виробничих процесів.

Рівень технологічного процесу визначає ек. ефективність і економію конверсії природ. ресурсу, срожиану вартість. Він визначається законами природи, розвитку суспільства, досвідом спеціалістів.

3 Система технологгій – сукуп технологій різних галузей промисловості, об"єднаних для виробництва цільового продукту. Сучасна технологія передбачає переміщення предметів труда в просторі, зміну форми або хім стану, складу, структури, властивостей.

Класифікація технолог процесів:

1) Від ступеня переробки вихідної сировини і виду:

- механічні процеси

- хімічні

- комбіновані

2) За способом організації технологічного процесу:

- безперервні

- приривні

- дискретні

- комбіновані

3) За основними ознаками:

- високотемпературні

- низькотемпературні

- електрохімічні

- електрофізичні

- плазмові

- лазерні

- електронно-променеві

Озаками сучасн технолог процесу є: низька енрго- і матеріалоємність, еколог безпека, висока продуктивність, низька собівартість, високий вихід продуктів з високою якістю. Рівень технолог процесу обумовлює високу якість продукції, високу ефективність, що впливає на ефективність економічного розвитку суспільства, його добробуту. Добробут визначається кількістю товарів і його ціною. (А.Сміт).

4 Поняття про виробн процес.

Виробн процес – сукуп технолог процесів матеріал і енергетичного забезпечення, транспорт і складських операцій, ремонт робіт, техніко-ек керівництва підприємством, яка спрямована на задоволення попиту сусп. В залежності від обсягу виробн розрізн: індивідуальне виробництво( Кс>20), масове(Кс<=2), великосерійне(2

Індивідуал виробн потребує високої кваліфікації працівників, універсал обладнання, має низьку прдуктив, високу собівартість. Масове виробн – потреб низьку кваліфікацію працівників, спец обладнання, пристрої, має постійні параметри технолог процесу, високу продуктивність, якість, низьку собівартість.

Ентропія системи ресурсів більше ентропії спожив вартості, а ентропія відходів більше суми ентропій. Ентропія характеризує енергет порядок і безпорядок.

Метрологія.

5 Сучасн рівень техніки, технології та ек вимагає від менеджерів та маркетологів, ек та технолог працівниківчіткого взаєморозуміння. Однією з найважливіших галузей, де таке взаєморозуміння має визначал значення є кількісні та якісні характеристики ефективності технолог процесів продукції та ек аспекту виробництва. Це потребує наявності узгоджених систем вимірювання і номенклатури речовин. Проблемою вимірювання займається метрологія. Існує 3 розділи: законодавча метрологія, фундаментальна та практична. Законодавча займається встановленням обов"язкових технолог і юридичних вимог по використанню одиниць фізичних величин, еталонів, методів та засобів вимір з метою забезпечення єдності вимір та необхід точності. Фундаментал метрологія займається розробкою, вдосконаленням одиниць фіз величин, методів, засобів з тією самою метою. Практична займається практичним втіленням в ек практичних методів, засобів з тією ж метою.

Фізична величина – одна з властивостей об"єкта, явища загальне в якісному відношені до багатьох об"єктів і індивідуальне в кількісному відношенідля кожного з них. Система фіз величин – сукуп, утворена відповідно з прийнятими принципами, коли одні Ф В прийняті за незалежні, а інші – їх ф-ції. Основні Ф В умовно прийняті в якості незалежних від інших величин цієї системи. Похідна Ф В – Ф В, яка входить в систему і визначається через основні величини цієї системи. Важливою характеристикою кожної Ф В, яка поєднує їх у систему є розмірність. Розмірність – вираз із основних одиниць у формі їх математичного співвідношення, яка відображає зв'язок осн Ф В при коеф пропорційності = 1.

6 Вимірювання – основа наукa знань, обліку матеріал ресурсів, удосконалення технолог проц, розробки законів по охороні праці та БЖД. Одним із завдань вимірювання є забеспечення єдності вимірювань. Організаційне керівництво забеспеч єдності вимірювань покладено на держ стандарт.

Система SI була прийнята на 11 генерал конференції по мірам і вагам в 1960 р в Парижі. Переваги SI: 1) уніфікація одиниць Ф В для всіх вимірювань 2) має тільки 7 основних ФВ 3) когерентна система (всі коеф = 1) Розмір не залежить від одиниці вимірювання.

Найменування багатозначних чисел.

Правило n-1(використ в США). Багатозначне число представляють як: 109=103n, де n>= 2 більйон.

Правило N. Число представляють як 1012=106N більйон.

7 IUPAC. Прийнято в 1960 р на міжнарод конференції в Женеві. В номенклатура речовин покладено за основу хім склад речовин як найбільш стала характеристика речовин. Номенклатура склад з хім формул і назв. Формула – відображення складу речовини символами хім елементів. Назва – зображення складу речовини словом або групою слів. За правилами IUPAC всі прості речовини називають так, як вказано в табл Менделеєва. В складних речовинах треба вказувати грецькими числовими приставками. Прості речовини, які склад з 2 окремих слів на першому місті стоїть електронегативна складова вназивному відмінку, а на 2 – електропозитивна в родовому. Якщо електронегативна складова одноелементна, то вона має назву з суфіксом –ід. Кількість атомів перераховується грецькими числовими приставками. Якщо електронегативна складова має декілька простих елементів, то їх перераховують з суфіксом –ід. Якщо електронегативна складова має кисень,то їх читають з право на ліво з перерахуванням кількості атомів.

Загальне поняття про стехіометрію.

Стехіометрія – наука про кількісне співвідношення між масами речовин, вступаючих в хім р-цію і включає правило складання хім формул і рівнянь. Вона базується на законах Гей-Люсака, Авагадро, збереження мас, енергії, кратних відношень. Авагадро: маси усіх ідеал газів при однаковій температурі і тиску мають однакові об"єми. При нормальних умовах 1 моль ідеал газу займає 22,4*10-3 м3(22,4 л).

Закон Гей-Люсака: при постійному тиску і температурі об"єми реагуючих газів і газоподібних продуктів р-цій відносяться як прості цілі числа.

Закон збереження мас: маси вступаючих в взаємодію речовин = масі продуктів р-ції. Ці закони є основою кількісного визначення теоритичних і фактичних норм витрат, сировини, виходу продукту, оцінювання еколог стану технолог процесу або виробн. Стехіометричне співвідношення компонентів в хім формулі речовини використ для визначення концентрації цільового продукту в них.

8 Закон збереження енергії як основа розрахунків енергетичного балансу.

Для замкнутих систем: сума усіх видів енергій залишається постійною. Для відкритих систем: якщо будь-який об"єкт або система отримує ззовні енергію або теплоту за рахунок хім або ядерних р-цій, вона завжди буде = сумі зміни внутріш енергії+робота, яка здійснюється системою.

Qфактичне+Qекзотерм р-ції +Qзовнішнє= Qфактичне+Qвтрачене. Тепло екзотерм р-цій підраховується за законом Гессе. Розрахунки проводять за теплотами утворення речовин або за теплотами згорання речовин. Всі теплоти стандартні. За теплотами утворення речовин:

H=(Hk*n+H0*f) – (HA*n+HB*m).

За теплотами згорання:

Hреакції=(HA+HB*m)*( HC*k+HB*f).

Q=A=mgh; A=nqmgh.

Р-ція енергетичного балансу реального технолог процесу записується як: Е корисне = Е витрачене – це дає можливість визначити витрати енергії і взагалі визначити продуктивність обладнання, його потужність. Перетворення одного виду енергії завжди супроводжується втратами енергії, яка визначається коефіцієнтом конверсії. Якщо А/В >=2 – економічно доцільно.


 
 

Цікаве

Загрузка...