WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність вироб - Курсова робота

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність вироб - Курсова робота

Усі витрати зводяться в кошторис витратно економічно – однорідним елементом.

Таблиця: Кошторис на виробництво.

Найменування статей

Сума, тис.грн

Матеріали витрат всього В т.ч. сировина і матеріали за відрахуванням відпадків

27149,465

- допоміжні матеріали

1323,11

- паливо на технологічні цілі

1,77

- паливо і вода на побутові нужди

20,65

- енергія на основне виробництво

196,24

- енергія на побутові потреби

6,29

Затрати на оплату праці

1918,09

- основна зарплата

1115,609

- додаткова зарплата

282,821

Відрахування на соціальні заходи

323,83

Амортизація основних фондів

437,86

Інші витрати

186,871

Всього витрат

31302,569

Додаткова заробітна плата, яка вмикається в комплекті статті калькуляції, умовно приймаються в розмірі 27% від основної з/п.

Таблиця: Розподіл допоміжних матеріалів по статтям калькуляції.

Допоміжні матеріали, всього, тис.грн

Стаття "Утримання та експлуатація устаткування", тис. грн

Стаття "Загальновиробничі витрати", тис.грн

Стаття "Адмінісративні витрати"

1355,07

1112,05

162,01

81,01

4.Калькуляція собівартості.

Розрахунок виконується в таблиці.

Таблиця: Калькуляція собівартості.

Стаття калькуляції

Витрати на весь випуск

Витрати на одиницю продукції, грн

Питома вага статті

- сировина за відрахуванням відпадків

27149,465

27,61

86,73%

- паливо та вода на технологічні цілі

1,77

0,002

0,01%

- Заробітна плата робітникам

1071,308

1,09

3,42%

основна

597,27

0,61

1,91%

допоміжна

150,208

0,15

0,48%

- нарахування на заробітну плату

323,83

0,33

1,03%

- утримання та експлуатація обладнання

1698,045

1,73

5,42%

- загальновиробничі (цехові) витрати

494,19

0,5

1,58%

Виробнича собівартість

30414,778

30,93

- адміністративні витрати

700,92

0,71

2,24%

- витрати на збут

186,871

0,19

0,60%

Повна собівартість

31302,569

31,83

100,00%

Витрати на 1 п.м. суровини визначаються за формулою,грн.

Де Сп – витрати по кожній статті калькуляції на весь випуск, тис.грн

В – виробіток суровини за рік, тис. п.м.

5. Розрахунок ціни підприємства на продукцію.

Ціна – реалізації продукції, яку виробляє підприємство, вилучає:

Свар. – виробничу собівартість.

Ва – адміністративні витрати.

Вз – витрати на збут.

П- прибуток.

ПДВ – податок на додану вартість.

ЦІ = Свир + Ва + Вз + П + ПДВ

Ц І= 30,93+0,71+0,19+3,82=35,65, грн

Прибуток, який входить до ціни одиниці продукції, розраховується за формулами рентабельності продукції, рентабельність підприємства дорівнює 12%грн.:

Р = П: (Свир + Ва + Вз) ∙ 100%

Ціна продукту другого ґатунку розраховується за формулою, грн.

ЦII = ЦI∙0,98.

ЦІІ =35,65*0,98 =34,94

Де: 0,98 – це коефіцієнт другого ґатунку, тому що скидова на знижений ґатунок складає 2,0%.

Оптова ціна підприємства з урахуванням податку на додану вартість, грн.

Цпдв = Ц + ПДВ

Податок на додану вартість розраховується за формулою, грн.

,

де Ц – ціна I або II ґатунку, грн.

ПДВI = 35,65*0,2 = 7,13

ПДВII = 34,94*0,2 = 6,99

Цпдв І = 35,65+7,13=42,78

ЦпдвІІ = 34,94+6,99 =41,93

6. Розрахунок обсягу реалізації.

Розрахунок обсягу реалізації виконується в таблиці. Випуск суров'я за рік кожного ґатунку визначається множенням річного випуску продукції в тис. п.м. на плановий відсоток першого та другого ґатунку. Плановий випуск продукції в % I та II ґатунку приймається відповідно 96,0 та 4,0%.

Таблиця: Розрахунок обсягу реалізації продукції.

Найменування продукції

Ґатунок

Виробіток суров'я за рік

Оптова ціна підприємства за 1 т, грн

Обсяг реалізації (товарна продукція), тис. грн

Пряжа

І - 96%

943,99

35,65

33653,24

ІІ - 4%

39,33

34,94

1374,19

Разом

100%

983,32

35027,43

Обсяг реалізації з урахуванням ПДВ

Пряжа

І - 96%

943,99

42,78

40383,89

ІІ - 4%

39,33

38,76

1524,43

Разом

100%

983,32

41908,32

Всього ПДВ

6880,89

7. Розрахунок прибутку, витрат на 1 грн. товарної продукції.

Величина прибутку підприємства від реалізації продукції визначається за формулою:

П = Орпдв – Сп – ПДВ

П = 41908,32-31302,569-7,13=10598,62

Де Орпдв – вартість реалізованої продукції з урахуванням ПДВ.

Сп – повна собівартість реалізованої продукції.

Витрати на 1 грн. Товарної продукції визначається за формулою, коп:

*100

Де: Тп – товарна продукція, тис. грн. (умовно приймається обсяг реалізації)

8.Розрахунок фондовіддачі і фондомісткості.

Фондовіддача основних і обігових фондів визначається за формулою, грн.:

Фондомісткість основних і обігових фондів визначається за формулою, грн.:

9.Розрахунок техніко-економічних показників.

Кількість відпрацьовано людино-годин визначається за формулою.

В натуральному виразі:

Де: Чя – явочна чисельність робітників двох змінах.

Продуктивність праці одного робітника визначається за формулою. В натуральному виразі

В вартісному виразі, тис. грн

Питомі витрати робочої сили визначаються за формулою, люд.-год.:

Ур =

Трудомісткість одиниці продукції визначається за формулою, люд.-год:

Тр =

Середня заробітна плата одного робітника в місяць визначається за формулою, грн.:

Зпср =

Всі прийняті і розраховані показники зведені в таблицю 10.1

Таблиця 10.1. Техніко-економічні показники. Калькуляція собівартості.

Найменування показників

Одиниці виміру

Дані з курсової роботи

1. Машини в заправці

штук

104,00

2. Число робочих днів за рік

днів

252,00

3. Число машино - годин в заправці за рік

тис.

419,33

4. Відсоток простоїв

%

6,20

5. Число машино - годин в простої за рік

кг/год.

26,00

6. Число машино - годин в роботі за рік

тон

393,33

7. Продуктивність машини за годину

тис.

2,50

8. Кількість виробленого полотна за рік

тон

983,32

9. Число відпрацьованих людино - годин за рік робітниками

тис.

120,96

10. Трудомісткість 1 т. полотна

людино - годин

12,30

11. Продуктивність праці 1 робітника за годину

тон

8,13

тис. грн

477,67

12. Середньомісячна заробітна плата 1 робітника

грн

1210,33

13. Собівартість 1 кг полотна

грн

31,83

14. Прибуток 1 кг полотна

грн

3,82

15. Рентабельність

%

12,00

16. Витрати на 1 грн. товарної продукції

коп

0,87


 
 

Цікаве

Загрузка...