WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технології пошиття пальто для дівчаток - Дипломна робота

Розробка технології пошиття пальто для дівчаток - Дипломна робота

До проблем, що їх розглядають у ході комплексного дослідження ринку, належать визначення місткості ринку та окремих його сегментів, кон'юнктурні та прогнозні

дослідження обсягів збуту, аналіз практики діяльності конкурентів та ін. У ході дослідження важливо визначити привабливі напрями майбутніх маркетингових зусиль підприємства, а також окреслити зони підвищених ризиків і небезпек, яких треба уникати.

Споживчий ринок — це окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.

Індивідуальні споживачі переважно відрізняються один від одного смаками, рівнем освіти та доходів, віком, статтю. Звичайно, неможливо проаналізувати поведінку всіх покупців споживчого ринку окремо.

Завдання маркетингу полягає у вивченні впливу факторів на вузькі сегменти ринку і створенні найтиповішої картини такого впливу. На поведінку споживача впливають психологічні, особистісні, соціокультурні фактори, фактори ситуаційного впливу, а також комплекс маркетингу фірми-виробника певного товару (рис 3.1).

Рис.4.1. Фактори, які впливають на поведінку покупця на споживчому ринку.

Психологічні фактори враховують те, що людина — не машина, і від неї неможливо чекати однозначного реагування. Тому треба враховувати її мотивацію, сприйняття, засвоєння інформації, вироблення певних переконань та ставлення до покупки.

Мотив — безпосередня причина, яка спонукає покупця до дії. Мотиви бувають двох типів: раціональні та емоційні.

До раціональних мотивів належать:

- мотив економії (прагнення заощадити гроші при купівлі);

- мотив якості товару;

- мотив здоров'я, безпеки та захищеності тощо. До емоційних мотивів належать такі:

- мотив радості, фантазії, чуттєвості;

- мотив переваги над іншими;

- прагнення до індивідуальності та самореалізації тощо.

Значний внесок у теорію мотивації зробив американський учений А.Маслоу, який вважав, що людські потреби розміщені в ієрархічному порядку (рис. 3.2).

Людина спочатку прагне задовольнити „первинні" потреби (фізіологічні та потреби самозбереження). У міру їх задоволення з'являються стимули до орієнтації на подальші за важливістю „вторинні" потреби (соціальні потреби, потреби в пошані та самоствердженні).

Розгляд вправи 3.2 у Збірнику вправ допоможе Вам практично оцінити мотивацію покупців.

Рис.4.2. Ієрархія споживчих потреб за А.Маслоу.

Доволі часто однаково мотивовані покупці у схожій ситуації діють по-різному, оскільки по-різному відбувається сприйняття та засвоєння ними інформації. Також індивідуальними є переконання та ставлення покупця до тих чи інших товарів. Вони грунтуються на отриманих раніше знаннях та попередньому досвіді покупця. Менеджерові з маркетингу важливо, щоб пропонований товар вписувався у межі сформованих переконань та ставлення того цільового сегмента ринку, для якого він розроблений.

Суттєво впливають на поведінку покупця особистісні фактори. Протягом життя смаки людини можуть змінюватися. Тому фахівцям з маркетингу важливо врахувати середній вік цільової групи споживачів та їхній сімейний статус. Сім'я на кожному етапі життя має певні потреби. Так, новостворена сім'я є основним покупцем пральних машин, телевізорів, продуктів дитячого харчування, іграшок тощо. Роль окремих членів сім'ї, їх вплив на рішення щодо купівлі товарів можуть змінюватись на різних етапах життєвого циклу.

Впливають на потреби споживача і професія та рівень освіти. Фахівці з маркетингу повинні намагатися досліджувати взаємозв'язок між професійними групами людей та їхньою зацікавленістю у придбанні конкретних товарів та послуг. Рівень доходів визначає можливість споживача придбати товар.

Люди однієї професійної приналежності, рівня доходів чи віку можуть дотримуватись доволі різного стилю життя.

Наприклад, одна категорія споживачів проводить свій відпочинок за книжкою, інша надає перевагу активному відпочинку в горах. Спосіб життя людини певною мірою зумовлений її приналежністю до певного типу особистості. Широко відомий поділ людей за типами особистості на холериків, сангвініків, флегматиків та меланхоліків.

4.2 Організація масового виробництв на ВАТ „Коломийська швейна фабрика"

4.3 Планування діяльності

Баланс робочого часу одного робітника в рік складається з календарного часу (Ткал) , номінального часу (Тном) , явочного часу (Тяв), ефективного фонду часу (Теф).

Календарний час (Ткал) в році складається з 365 днів . Номінальний час (Тном) визначається різницею календарного часу від свят і вихідних днів .

Тном= Ткал - (Тс + Тв);

Тном= 365-(10+104)=251 днів.

Таблиця 4.1

Розрахунок балансу робочого часу

Показники

Розрахунки

I Кількість календарних днів

365

неробочі дні (всього)

114

в т.ч. святкові

10

вихідні

104

II Номінальний фонд робочого часу, днів

251

невиходи на роботу, днів

29

в т.ч. відпустки чергові і додаткові

21

відпустки на навчання

2

декретні відпустки

2

по хворобі

3

невиходи, що дозволяються законом

1

III Явочний робочий час, днів

222

середня тривалість робочого дня, год

8

внутрішньозмінні втрати робочого часу на простої, год

0,3

IV Ефективний фонд часу одного робітника за рік, год

1709

Кількість робочих годин

7,7

Явочний час (Тяв) визначається різницею номінального і неробочого часу:

Тяв=Тном – Тнероб;

Тяв=251 – 29=222 дні.

Ефективний фонд часу одного робітника в рік визначається добутком явочного часу (Тяв) на кількість робочих годин (Троб)

Теф=Тяв∙Троб;

Теф=222∙7,7=1709год.

4.3.1 Виробнича програма і її ресурси забезпечення

Таблиця 4.2

Розрахунок виробничої програми

Вид виробництва

Змінний випуск, розмір

Кількість змін , n

Кількість днів , Д

Випуск продукції,

од. В

Серійне

264

1

251

66264

Для того ,щоб визначити річний випуск продукції необхідно мати такі показники як :

Взм – змінний випуск , шт.

n – кількість змін

Д – кількість робочих днів в рік , днів.

Отже , випуск продукції (В) визначається за наступною формулою:

В = Взм ∙ n ∙ Д ;

4.3.2 Розрахунок витрат на сировину і матеріали

Таблиця 4.3

Вартість основних і прикладних матеріалів

№ п/п

Назва матеріалів

Вартість основних матеріалів

Необхідна кількість матеріалів

Загальна вартість матеріалів

1

Основна тканина , м

36,00

1,1

39,60

2

Підкладочна тканина , м

11,00

1,1

12,10

3

Дублерин , м

8,00

0,6

4,80

4

Клейова стрічка , м

2,50

3

7,50

5

Нитки , кот

1,50

2

3,00

6

Оздоблюючи тасьма , м

3,50

5,5

19,25

7

Квіти на оздоблення , шт.

2,00

6

12,00

8

Ґудзики , шт.

0,80

4

3,20

9

Ярлик , шт.

0,50

1

0,50

10

Фірмовий знак , шт.

1,00

1

1,00

11

Вішалка , шт.

1,00

1

1,00

12

Поліетиленовий пакет , шт

0,50

1

0,50

Разом

Sum =104,45

Коефіцієнт, що враховує транспортно заготовчі витрати від маломірних залишків , реалізацію зворотніх відходів

Для серійного виробництва

К=1,02

Вартість матеріалів на одиницю виробу, грн

m=k ∙ Sum=1.02 ∙ 104.45

Для серійного виробництва

m=106.54

Випуск продукції , од.

Річний випуск

В=66264

Вартість матеріалів на весь випуск , грн.

М=m ∙ B=106.54 ∙ 66264

Річний випуск

М=7059767


 
 

Цікаве

Загрузка...