WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка виробництва жіночого плаття - Курсова робота

Розробка виробництва жіночого плаття - Курсова робота

Курс "Економіка підприємства" має визначені логіку побудови та зміст. Він охоплює такі розділи :

 • підприємство як суб'єкт господарювання;

 • ресурси;

 • організація діяльності;

 • планування і мотивація діяльності;

 • результати і ефективність виробництва.

В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарчої діяльності зміщується до первинної ланкі економічної системи – підприємства. Підприємство є головним структуроутворюючим елементом економіки . Тут у виробничому процесі "з'єднюються" трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою з метою виготовлення різноманітної продукції для задоволення потреб суспільства. На підприємствах зосереджені найбільш кваліфіковані кадри, вирішуються питання раціонального використання ресурсів, високопродуктивної техніки, технології, розробляються бізнесплани,здійснюються маркетингові дослідження та ефективне управління – менеджмент.

У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимогу ринку, організували виробництво конкурентноспроможної продукції, послуг,що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, і відповідної підготовки фахівців з економіки,

Маркєтингове дослідження виробу. Характеристика моделі

Як відомо батьківщиною маркєтингу вважають США, тому в тлумаченні цього терміна слід спиратися на американський дослід функціонування ринку.

У першій третині ХХ ст. американські фермери шукали ринок збуту для своєї продукції і використовували для позначення цієї діяльності слова "market getting", що буквально означає "оволодіння ринком". На мій погляд саме так слід розуміти суть терміна "маркєтинг".

Маркєтинг - наукова концепція та похідна від неї комплексна система організації виробництва і збуту продукції зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів, та отримання прибутку на основі дослідження та прогнозування торгового ринку.

Маркєтологи – це ті люди, які займаються збутом на ринку і вивчають попит на товари.

Отже з часом 2 слова "market getting" злилися в одне. З цього визначення стає зрозуміло, що найважливішою функцією маркєтингу є дослідна, тобто вивчення споживачів, конкурентів, загальних тенденцій розвитку ринку, усього того, що виливає на смаки споживачів та рішення конкурентів.

Наступною функцією маркєтингу є розроблення системи заходів, відомих як marketing – mix – маркєтингова суміш . Ця система заходів відома ще як комплекс маркєтингу до якого входять 4 основні елементи :

 • продукти (тобто товар, який виробляє підприємство, з точкі зору забезпечення його належної якості, асортименту, обсягу, тощо);

 • ціна (тобто визначення ціни на основі усвідомлення конкурентного характеру ринку, установлення обгрунтованих знижок та надбавок до ціни,тощо);

 • розподіл на збут продукції (визначення необхідної кількості оптових та роздрібних посередників, через яких відбуватиметься збут продукції та її тронспортування)4

 • просування продукції на ринку ( тобто діяльність спрямовану на формування позитивного ставлення споживачіів до виробленої продукції з допомогою реклами, виставкової діяльності тощо).

Завершеною функцією маркєтингу є контролб за маркєтинговою діяльністю. Він передбачає постійний аналіз основних напрямків цієї діяльності, передусім організації збуту, пошук шляхів підвищення прибутковості, аналіз маркєтингових витрат, проведення маркєтингової ревізії тощо.

Реалізація маркєтингової діяльності здійснюється на основі розроблення маркєтингових програм. Мова іде про вибір інструментів маркєтингу, про об'єднання їх в оптимальний комплекс (маркєтинг – мікс) з точкі зору маркєтингових цілей.

Вітчизняні підприємства відійшли від стандартизованих форм планування і мають можливість самостійно визначити і часовий горизонт планів і набір показників. Що стосується планування маркєтингової діяльності, то частіше розробляються її програми. Програми відрізняються від планів тим, що крім планових показників, котрих потрібно донести, програма обов'язково охоплює й інші складові елементи.

Проектування одягу промислового виробництва базується на даних маркєтингових дослідженнях, де визначаються потреби споживачів у тих або інших виробах. При цьому споживчі властивості виробів зумовлюються споживчіми вимогами до них та ситуаціями їх використання, а також залежить від прогнозу потреб в одязі у найближчому майбутньому.

З метою проектування одягу необхідно отримати дані про споживчі групи, або групи споживачів, які невдосконалені існуючими виробами, а також визначити вид, або види одягу як об'єкт проектування та конкретизувати вимоги визначеної групи споживачів до одягу.

Характеристика моделі

В даній курсовій роботі мені потрібно охарактеризувати жіноче плаття. Плаття призначене для літнього сезону, для святкових подій. А також для груп населення – це жінок і для дівчат. Моє плаття характеризується розмірами, такими як :

 • обхват грудей;

 • обхват талії;

 • обхват грудей.

Розділ : Організація індивідуального виробництва.

Виробничий процес здійснюється у часі і просторі. Організація виробничого процесу у часі характеризується методами поєднання операцій і ступенем його безперервності. Просторова організація виробничого процесу передбачає розташування робочих місць і їх груп (дільниць, цехів) на території підприємства та забезпечення пересування предметів праці по операціях найкоротшими маршрутами. Поєднання цих двох аспектів побудови виробничого процнсу здійснюється застосуванням певного методу організації виробництва : непотаковий та потаковий.

Структура підприємства означає його внутрішню будову і зв'язок складових частин. Це є певне кількісне і якісне співвідношення елементів цілого, що визначають життєдіяльність підприємства і процес його розширеного відтворення. Для кращого розуміння цього питання розглянемо структурну схему підприємства. Зі схеми видно, що підприємство має складову внутрішню структуру.

Структура управління підприємства

Планування виробництва.

Баланс робочого часу, він потрібен для планової чисельності робіт на визначення і часу роботи одного робітника протягом року.

Баланс робочого часу складається :

 • календарного часу Ткален.

 • номінального часу Тном.

 • явочного часу Тяв.

 • ефектного фонду часу одного робітника в рік Теф.

Календарний фонд часу в році складає 365.

Номінальний визначається різницею календарного часу і святкових та вихідних днів :

Тяв.=Ткал.-(tc+tв)=365-(10+101)=254

Явочний фонд часу визначається різницею номінального часу до часу неявочного :

Тяв.=Ткал.-Тнероб.=254-30=225днів

Ефективний фонд часу одного робітника визначається добутком явочного часу на кількість робочих годин :

Теф.=Тяв.*Тр.г=224*7,85=1758

Таблиця .Розрахунок балансу робочого часу.

ПОКАЗНИКИ

ПОДАНИХ РОЗРАХУНКУ

І. Кількість календарних днів :

 • неробочі дні всього

 • в.т.ч.святкові

 • вихідні.

365

111

10

101

ІІ. Номінальний фонд робочого часу, днів :

 • не виходи на роботу днів.

 • в.т.ч.відпуск чергові і додатковий

 • відпустки на навчання

 • декретні відпустки

 • по хворобі

 • не виходи, що дозволяються законом.

254

30

24

2

1

2

1

ІІІ. Явочний робочий час, днів :

 • середня тривалість робочого дня годин

 • внутрішньозмінні втрати робочого часу та простоїв годин

 • кількість робочих годин.

224

8

0,15

7,85

ІV. Ефективний фонд часу одного робітника за рік, годин.

1758


 
 

Цікаве

Загрузка...