WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка виробництва жіночого плаття - Курсова робота

Розробка виробництва жіночого плаття - Курсова робота

З багатоьх пропорцій, яким користувалася людина для створення гармонійних витворів, є одна єдина і актуальна. Її називають "божественною", "золотою".

Розмірні співвідношення елементів форми – це та основа, на якій базується вся композиція. Деталі, елементи форми костюма можуть бути самі по собі гарні, але якщо всю цю структуру не поєднує чітка пропорційна схема, важко досягнути цілісності форми.

Часто пропорції можна уявити в вигляді окремих матеріалів математичних відношень. Пропорції діляться на арифметичні та географічні. В арифметичних пропорціях взаємозв'язок частин і цілого виражена повторенням одного розміру. Геометричні пропорції будуються на рівності відношень і проявляються в геометричній подібності поділів і форм. Арифметична пропорція в композиції виражає статику, геометрична – динаміку.

Таким чином, пропорції мають більш художнє значення, в мистецтві костюму вони оприділяють співрозмірність і гармонійність елементів форми.

Пропорції гублять зміст, якщо вони незв'язані з людиною. В своїй діяльності людина виступає як міра всіх речей, тому з нею порівнюється все, що зтворюється. Звідси необхідність з'єднання пропорцій з другим неменш важливим засобом композиції – масштабністю.

Масштабність – це зорово – просторова характеристика розмірів конструкції виробу. В основі масштабностю костюма полягає відношення частини до цілого, виробу в цілому і його частин до розмірів тіла людини. Це стосується не тількі одягу, але і всіх елементів, складаючих костюм, - взуття, головного виробу, сумки, пояси іт.д.

Розподіл масштабних характеристик в одязі також обумовлене її призначенням, стильовими і модними особистостями.Недивлячись на те, що масштабність в костюмі визначається в першу чергу вимірами з величиною людської фігури, емоційна оцінка костюма різна в різні історичні періоди, у людей різного віку та професій.

Фактура тканин залежить від виду використаних ниток, способу виробництва полотен, розташування ниток в полотні.

Все різноманіття фактур ми можемо сприймати як візуально, так і на ощуп.

Тканина може бути гладкою, шороховатою, щільною, тонкою, м'якою, жорсткою, ніжною, грубою,гладкою, пушистою, ворсистою.

Кольор – це невід'ємний елемент форми костюма. З допомогою кольора ми можемо отримати додаткову естетичну інформацію про функцію костюма, про його призначення для тої чі іншої соціальної або вікової групи і т. п.

Для свого виробу я обра ла шовкову тканину з атласним переплетенням.

Шовкові тканини виготовляють з натуральних та хімічних ниток; з натурального шовку по основіта капронових,віскозних, ацетатних, лавсанових та інших ниток та пряжі по утку.

Тканини з натурального шовку відрізняються легкістю,високою пружністю,моломнучістю,гарними гігієнічними властивостями.

Вибір матеріалу

Клас,машини,

Виготівник фірма

Кількість стібків в 10мм строчкі (частота строчкі),од

Номер голки

Торговий номер поліестерових ниток

1

2

3

4

5

Шовкова атласна тканина. "Дюркопп"(німеччіна)

212 – 115105/Е12

Для зшивання-4,5

Для оздоблюючої строчкі – 3,5

90

120

Назва про-

кладкового

матеріалу

призначення

Режими дублювання

Тривалість прасування,

С

t прасувальної

поверхні,ОС

Тиск прасування,

кПа

1.Баавовняна тканина з одностороннім клейовим покриттям з поліетилену низького тиску типу"шеттіфікс"

Фірми "шетті" швейцарія

Дублювання коміру стійок та манжет

160 - 170

0,2 – 0,35

8 – 16

2.Флізілін з покриттям поліамідної подвійної мікрокрапкі

127 - 132

10 - 30

10 - 30

10 – 12

Вид матеріалу

Темпе-

ратура прасу-вальної поверх-ні,ОС

Тиск прасування,

кПА

Тривалість впливу,с

Зволоже-ння

%

Маса пра-ски

праски

пресу

Ацетатні тканини

140

0,015

10...20

5

15...20

-

2.КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

2.1 Конструкторська та композиційна розробка варіанту виробу.

Базова конструкція – це конструкція складання з основних деталей.

Данна сукня складається з таких деталей :

  1. пілочка

  2. спинка

  3. рукав

  4. комір

  5. манжети

  6. стійка

  7. планка

  8. пояс

  9. нижня пілочка

  10. нижня спинка.

На пілочці 2 нагрудних виточкі та 2 талевих.На спинці – 2 талевих виточкі.На рукавах – 2 виточкі.

4. Економічна частина

ВСТУП

Економіка є терміном грецького походження, що буквально означає мистецтво введення господарства. Будь-яку роботу, коли люди виготовлячють необхідні для життя продукти і предмети, перевозять та продають їх, прийнято називати господарською діяльністю, а підприємства на яких здійснюється така діяльність, утворюють господарствго. Залежно від ступеня об'єднання виробництва відокремлюють господарство певної адміністративно – територіальної чи федеративної одиниць, або країни в цілому народне господарство.

Економіку доцільно вважати головною і багатоспрямованоюцариною діяльності людей, що забезпечує суспілбство життєво необхідними матеріалами благами та послугами. При такому розумінні економіки бодай дещо умовно її можна ототожнювати з народним господарством в цілому або його складовими частинами, користуючись термінами : економіка народного господарства, економіка тієї чи іншої сфери господарювання, економіка підприємства як первинної і головної ланкі суспільного виробництва. Разом з тим терміном "економіка" широко вживається для позначення окремої галузі наукі, сукупності економічних наук, що охоплює: політичну економію, історико-економічні, функціональні, галузеві.

У вищих навчальних закладах новими учбовими планами започатковано підготовку бакалаврів з економіки та менеджменту. Ними передбачене вивчення студентами економіки підприємчства, що є базовою загально – економічною дисципліною для таких фахівців, оскількі охоплює опанування цих ключових розділів прикладної економіки, організації та ефективності господарювання на рівні основної структурної ланкі суспільного виробництва, дає необхідну сукупність теоритичних і практичних знань з управлінням ринковою економікою на сучасному етапі і розвитку в Україні.Вона спирається нелише на власні логіку і зміст, але й вихідні методологічні положення суміжних дисциплін, зокрема обліку і ститистикі, фінансів, маркєтингу, менеджменту тощо.

Економіка підприємства, як певна галузь науки і навчальний курс базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей, функціонування і розвитку суспільного виробництва.Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в господарчій діяльності підприємства можна вважати загальним предметом згаданого курсу. Цей предмет пізнання за змістом складають : теорія і практика господарювання, формування і використання виробничого потенціалу, взаємодія усіх видів ресурсів, організація і ефективність господарчої та інших видів діяльності підприємства.

Істотно важливою є методологія вивчення курсу, котра має відповідати процесу пізнання істини від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики.Ось тому в ній необхідно відокремлювати емпіричну, теоритичну та прикладну сторону. Емпірична сторона пізнання означає здійснення збиральної і описової функції. Теоритичний зріз процесу пізнання реалізує функцію нових понять і термінів, створення нових теорій, прогнозування розвитку процесів і явищ.

Основою методології має слугувати єдність емпіричної та теоритичної сторін пізнання і матеріалістична діалектика. З огляду на це методологія вивчення курсу мусить включати певну сукупність конкретних методів, а саме : історичний та макроекономічний підхід до оцінки процесів і явищ, що відбуваються на підприємстві; інваріантність розв'язання тих або інших господарських завдань; застосування сучасного наукового інструментарію пізнання та прийняття управлінських рішень; аналіз узугульнення та визначення можливих сфер застосування ефективного вітчизняного і зарубіжного досвіду господарювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...