WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

З метою підвищення ефективності виробництва його інтенсифікації при розробці нових технологічних процесів необхідно впроваджувати сучасні методи організації виробництва згідно вимог науково-технічного процесу. Комплекс заходів по ефективному і раціональному поєднанню процесів живої праці з матеріальними елементами виробництва з метою виконання планів випуску продукції найповніше реалізує ефективність використання основних фондів трудових матеріальних та фінансових ресурсів.

Допуски на робочих місцях залежать від кількості робочих місць на кожній операції і від числа операцій в технологічному процесі.

Страховий допуск створюється для компенсації всякого роду перебоїв і відхилень від такту в роботі, який може з'явиться при неполадних заготовках і матеріалів, незадовільному інструменті і т.д.

Величина допусків на робочих місцях в складальних цехах, як правило, рівна 1,8 – 2.

Ми використовуємо наступні інструменти:

1 Стіл монтажний – володіє усіма зручностями необхідними для проведення монтажних робіт,

2 Лудіння та формування виводів здійснюється вручну

3 Встановка і пайка здійснюється вручну, для пайки використовуємо електропаяльник ЄПЗНТ -40/220ГОСТ 7219-83 (де: ЄП - електропаяльник, З - змінний паяльний стержень, Н -неперервне нагрівання, Т - с терморегулятором), єлектропаяльнік неперервного нагріву с температурою жала паяльника 260 оС.

4 Для промивки плат використовуємо технологічну ванну ГГ0867 – 4021

5 Лакування здійснюється з допомогою кісточки

наноситься один шар лаку

6 Для сушки використовуємо піч ДЛДН-2

7 Підставка для плат ГГ 7879-4094.

8 Лінійка

9 Лупа ГОСТ 25708-83.

10 Пінцет КПМ.4 135-210 ПН 120-5.

11 Плоскогубці ПУГ-150ГТ7814-1020.

12 Гострогубці бокові ОБ-1-125 АРПГ 4161-022.

13 Пристрій для формовки виводів ГГ 7890-2000. Продуктивність – 200од./год.

Після поділу операцій запроектованого технологічного процесу проводиться остаточний вибір обладнання. Тип і модель обладнання вибирається з врахуванням додаткових даних, а саме : уточненням методу виготовлення складальних одиниць, габаритних розмірів деталей і вузлів, врахуванням можливої автоматизації і механізації процесів. Такій вибір не завжди є достатньо обґрунтований і не дає повного уявлення про забезпечення заданої продуктивності.

Визначимо коефіцієнт завантаження обладнання по формулі:

(1.23)

де – норма часу одиниці виробу на одну операцію;

– річна програма;

– кількість деталей, що виготовляються на обладнанні за час Т;

– кількість годин, протягом яких працює обладнання, .

(1.24)

де – кількість деталей, що виготовляється за одиницю часу;

– коефіцієнт, що враховує допоміжний час технологічної операції, .

1)розрахуємо коефіцієнт завантаження для обладнання ГГ-7890-2000, продуктивність 200 шт/год.

Підставивши дані отримаємо:

Із даного розрахунку і розміщення обладнання видно, що обладнання технологічно не завантажене, а отже його доцільно використовувати для підготовки ЕРЕ для іншого виробництва.

1.4.2.3 Технологічне планування дільниці

Технологічне планування дільниці повинно розроблятись на листах формат який відповідає ГОСТ 2.301-68, в масштабах 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:500. Всі нанесені на план зображення повинні бути виконані в одному маштабі. Допускається вертикальні перерізи споруди використовувати в іншому масштабі ніж планування дільниці.

При розробці технологічного процесу необхідно дотримуватись правил діючих стандартів, будівельних норм і правил, норм технологічного проектування, норм і правил техніки безпеки і виробничої санітаріі.

Кількість магістральних проїздів визначається компонуванням корпусу і схемою вантажопотоків.

Ширину цехового проїзду потрібно вибрати з ряду чисел :1400, 2000, 2200,2600, 2800, 3000, 3200, 4000.

Технологічне планування дільниці, цеху - графічний документ, який визначає розміщення підрозділів підприємства і засобів виробництва.

Технологічне планування повинне забезпечувати найбільш раціональне використання виробничих площ і найбільш раціональне розміщення обладнання з точки зору зручності його обслуговування і роботи на ньому.

Основні завдання, що повинні вирішуватись при розробці технологічного планування:

  • здійснення оптимального розподілення виробничих площ;

  • найбільш раціонального розміщення обладнання;

  • скорочення віддалей переміщення матеріалів заготовок, виробів.

Виходячи з типу виробництва – дрібно серійне і специфіки виробництва –

приладобудування, вибираємо спосіб розміщення обладнання за ходом технологічного процесу, завдяки чому зменшуються затрати по транспортуванню. Для забезпечення нормальної роботи формування виводів доцільно проводити за допомогою механічного обладнання на монтажних

столах. Місця монтажних робіт оснащено місцевим освітленням. Дільницю паяння, промивки, сушки, лакування необхідно ізолювати від основного виробничого приміщення для зменшення негативного впливу випаровувань, підвищення температури. Дану дільницю необхідно обладнати місцевою витяжною системою і ізоляцією для підтримки мікроклімату згідно вимог СЕС. Готова продукція через відділ технічного контролю переміщається на склад, який відповідає вимогам збереження.

Отже з даного розрахунку і розміщення обладнання видно, що обладнання технологічно завантажене, а отже і відповідає вимогам.

1.4.3 Техніко-економічне порівняння вибору технологічного процесу

При проектуванні даного процесу було вибрано процес який задовольняє річну програму випуску та тип виробництва, а отже виходячи з того що виробництво є дрібносерійним при річній програмі 800 шт. доцільно використовувати ручну працю та недороге механізоване обладнання. Такий підхід до організації виробництва є економічно вигідним.

Для ретельного використання планових завдань важливе місце в технологічному процесі грає спеціалізація і оптимізація допоміжних робіт (створення, відновлення технологічної оснастки і універсальних пристосувань та ін.).

Тому для функціонування з високою економічною ефективністю виробництва необхідна розробка комплексної технології всього виробничого циклу.

Така розробка проводиться з врахуванням структури трудових затрат і можливостей застосування прогресивних методів механізації допоміжних робіт, інтенсифікації і процесів обслуговування праці робітників.

Так як розробка оптимально технологічного процесу з врахуванням перерахованих аспектів є передумовою до зниження собівартості продукції при найменших затратах праці і матеріальних ресурсів.

Пайка РЕК здійснюється вручну, оскільки плати, що використовуються в даному приладі не є досить важкі і тому використання автоматичної пайки є недоцільним, бо автомат для пайки РЕК потрібує значних затрат і окупиться не скоро.

Так як виробництво в нашому випадку одиничне, тому встановлення і пайка РЕК проводиться без використання автоматичного обладнання.

Щоб забезпечити нормальну роботу монтажу і складання плати потрібно досягнути роботи обладнання в оптимальному режимі, тобто не повинно бути перевантажень, необхідно задовольнити режими технологічних процесів і зокрема при використання додаткових матеріалів (припою, флюсу), тобто щоб не була завелика або замала подача матеріалу.

З вищесказаного можна зробити висновок, що при масовому виробництві з річною програмою випуску 800 штук доцільно використовувати ручне виробництво.

1.5 Експлуатація та ремонт

Після загрузки стерилізатора , потрібно нажати необхідну кнопку задання температурно-часового режиму.

Включити шнур живлення в розетку мережі живлення.

Включити стерилізатор нажавши при цьому кнопку "вкл."при цьому загориться індикатор включення стерилізатора та індикатор включення та виключення нагріву.

Після витрати часу на нагрів камери до потрібної температури та вирівнювання її по об'єму стерилізаційної камери почне світитись індикатор початку відліку часу стерилізаційної витримки.

Після закінчення часу стерилізації індикатор відліку часу почне мерехтіти , що свідчить про закінчення часу стерилізації . нагрівачі автоматично виключаються.

Для виключення всього стерилізатора потрібно нажати кнопку "викл.".

Апарат повинен зберігатися в упаковці заводу виробника на складах при температурі від +1о С до +40о С та вологості 65% при 20оС і 80% при 25оС та при більш низьких температурах без конденсації вологи.

Дозволяється перевезення будь-якими закритими видами транспорту при кліматичних умовах: температура від +50оС до -50оС і вологості 65% при 20оС і 80% при 25оС та при більш низьких температурах без конденсації вологи.

Характерні види поломок та способи їх вирішення подані в таблиці 1.8

Таблиця 1.8

Назва

поломки

Причина

Спосіб

вирішення

При нажаті кнопки апарат не включається

Не включена кнопка задання температурного режиму

Включити

Після включення апарату нагрівачі не працюють (не світиться відповідний індикатор)

Температура в камері вище заданої. Cпрацювали термопредохранители.

Пошкодженні VT9,VT6,VT7, датчик температури

Охолодити камеру

Замінити

Велика помилка (більше допустимої) при вимірювані часу стерилізації

Пошкодженні DD1-DD6

VT1, VT2 , VT4

Замінити

Нагрівачі не виключаються , спрацьовує термозахист

Пошкодженні А2,VT8, зовнішні діоди

Замінити


 
 

Цікаве

Загрузка...