WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

Кс=1  масове виробництво;

КС=2-10  крупносерійне;

Kc =10-20  середньосерійне;

Kc > 20  дрібносерійне;

. Величина такту випуску розраховується за формулою:

tв=Fd*60/N (хв/шт) (1.14)

Fd – дійсний річний фонд часу роботи обладнання

N – річна програма випуску деталей

N = N 1*m(1+β/100) шт

N 1- річна програма випуску виробів, шт,

m – кількість даних деталей на виріб,

β –кількість деталей, які потрібно виготовити додатково в якості запасних частин, %

Fd=2070 (робочі місця без обладнання в одну зміну),

N=880 шт

Tшт=15 (приймемо для нашого типу виробництва).

tв=2070*60/880=241.13

Кс= 241.13/15=22.1

Отже спроектований прилад для дрібноносерійного виробництва.

Серійне виробництво характеризується обмеженою номенклатурою виробів, що виготовляють періодично та порівняно великим обсягом випуску.

Із збільшенням виробництва економія від поглибленої розробки технологічних процесів підвищується. Поглиблена розробка технологічного процесу стає вигідною.

Виробництво PEA характеризується предметною спеціалізацією складальних цехів, в кожному з яких здійснюється замкнутий процес складання однорідної продукції. Характерною особливістю дрібносерійного виробництва є те , що воно зорієнтоване на виконання декількох операцій на одному робочому місці.

Технологічною називається конструкція, яка повністю відповідає всім вимогам до виробу і може бути виготовлена з використанням найбільш економного технологічного процесу . Забезпечення технологічності конструкції одна з основних функцій під час підготовки виробництва. Вона вирішення конструкторських та технологічних задач в напрямку підвищення продуктивності праці (витрат, скорочення часу на виробництво та технологічне обладнання).

Забезпечення технологічності конструкції – одна з головних функцій під час підготовки виробництва. Вона передбачає взаємозв'язане вирішення конструкторських та технологічних задач в напрямку підвищення продуктивності праці, досягнення оптимальних трудових і матеріальних витрат.

Дамо означення, терміну технологічність конструкції. Отже, технологічною, називається конструкція, яка повністю відповідає всім вимогам до виробу і може бути виготовлена з використанням найбільш економічного і технологічного процесу. Забезпечення технологічності конструкції одна з головних функцій під час підготовки виробництва. Вона передбачає взаємозв'язане вирішення конструкторських та технологічних задач в напрямку підвищення продуктивності праці, досягнення трудових та матеріальних витрат, скорочення часу на виробництво та технологічне обладнання.

При підготовці виробництва приділяють увагу уніфікації та стандартизації засобів технологічного оснащення, виявляють необхідність в оригінальному оснащення процесу. Оснащення робочих місць здійснюють у відповідності з розробленими типовими та груповими технологічними процесами. Проводять проектування спеціального інструменту, пристосувань штативів, пресформ та іншого оснащення з врахуванням останніх досягнень науки. Щоб оцінити технологічність конструкції виробу, можна піти двома шляхами, а саме, дати якісну і кількісну оцінку технологічності конструкції виробу. Радіоелектрокомпоненти, з яких складається виріб, стандартизовані і уніфіковані, тобто у випадку поломки приладу можна легко замінити яку-небудь деталь чи елемент. При ремонті виріб можна легко розібрати, отримати

доступ до потрібних місць чи РЕК з метою заміни чи ремонту.

Корпус приладу виготовлений зі сталі. Для кращого охолодження блоку корпус має багато вентиляційних отворів. Більшість РЕК виробу пристосовані до механічного, тобто автоматизованого монтажу на друковану плату, що підвищує автоматизацію виробництва, а це в свою чергу зменшує собівартість виробу. Для кількісної оцінки технологічності конструкції виробу, необхідно знати наступні вихідні технологічні дані, які приведені в таблиці 1,5:

Рівень технологічності конструкції виробу визначаємо як відношення досягнутого показника технологічності до базового або нормативного:

(1.15)

Рівень технологічності може бути визначений на одному з кількох часткових і комплексних показників. Найбільш простим, показовим і зручним для механізації розрахункових робіт і широко розповсюджених в промисловості є метод часткових показників.

Таблиця 1.5

Назва параметра

Позначення

Значення

Кількість мікросхем і мікрозборок у виробі

8

Кількість РЕК у виробі

84

Кількість операцій монтажу, які можна здійснити механізованим чи автоматизованим способами

0

Кількість операцій певного типу

11

Кількість РЕК, підготовка яких може бути здійснена механізованим чи автоматизованим способом

73

Кількість типорозмірів

11

Оцінка технологічності розраховується по основним технологічним властивостям використання нормованих вузлів і деталей повторюваності електрорадіоелементів механізацією і автоматизацією монтажу, механізацією контролю і настройки. Кожна властивість визначається у вигляді коефіцієнта

Коефіцієнт використання мікросхем та мікрозборок:

(1.16)

де – кількість мікросхем та мікрозборок у виробі;

– кількість РЕК у виробі, = 84.

Коефіцієнт автоматизації і механізації монтажу:

(1.17)

де – кількість монтажних з'єднань, які здійснюються автоматизованим або механізованим методом;

– загальна кількість монтажних з'єднань.

Коефіцієнт автоматизації і механізації підготовки ЕРЕ до монтажу:

(1.18)

де – кількість ЕРЕ, підготовка яких до монтажу здійснюється механізованим або автоматизованим методом;

– кількість РЕК у виробі.

Коефіцієнт повторюваності електрорадіоелементів

(1.19)

де – кількість типорозмірів РЕК, = 11.

Коефіцієнт застосовності електрорадіоелементів:

(1.20)

де, – кількість типорозмірів оригінальних РЕК.

Коефіцієнт встановлення розмірів:

(1.21)

де, – кількість операцій певного типу.

Комплексний показник технологічності:

(1.22)

де – показник технологічності;

– функція, яка враховує вагову значимість показника від його порядкового впливу на загальну технологічність;

– загальна кількість відносних часткових показників.

Таблиця 1.6

Показник технологічності

Коефіцієнт вагомості

Квик.імс

1,0

Ка.м

1,0

Кмп.ере.

0,8

Кпов.ере.

0,3

Кзаст.ере.

0,2

Квст.роз.ере

0,8

Нормований коефіцієнт технологічності.

Умова задовільняється.

1.4.2 Вибір устаткування та складання плану дільниці

1.4.2.1 Вибір маршруту технологічного процесу

Для монтажних робіт необхідно запросити робітників по спеціальності "монтажник РЕА" розряд яких не нижче четвертого.

Для наладки і регулювання вузлів потрібні наладчики та регулювальники РЕА п'ятого-шостого розряду.

Решту персоналу підбирають для кожного підприємства індивідуально, в залежності від особливостей застосованого виробництва.

Таблиця 1.7

Назва операціі

Tшт

010

Формувати виводи резисторів, конденсаторів, діодів

14,2

011

Формувати виводи, транзисторів

14,2

020

Лудіння виводів резисторів, конденсаторів, діодів.

14,5

030

Встановка і пайка резисторів

14

032

Встановка і пайка мікросхем, конденсаторів,

14,9

034

Встановка і пайка діодів, транзисторів

13,4

040

Промивка та очистка від флюсу

12

045

Сушка

12

047

Контроль якості виробів

12

050

Лакування

12,5

060

Контроль

12

1.4.2.2 Вибір обладнання

Вибір обладнання є важливим і складним етапом технологічного процесу виготовлення приладу, оскільки при цьому доводиться враховувати технічні вимоги до конструкції виробу і продуктивність процесу, і економічні принципи і ще багато різних факторів.


 
 

Цікаве

Загрузка...