WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

Таблиця 2.4 - Розрахунок затрат на зарплату виробничих робітників

Види робіт

Трудомісткість нормогодин

Годинна тарифна ставка, грн.

Величина тарифн. зарплати, грн.

Коеф. до оплати,

входить до осн.

з-ти.

Величина осн. зарплати,

гри.

Коеф.

додаткової зарплати.

Величина дод. Зарплат ти, гри.

Сума осн. і дод. зарп. грн

1. Виготовлення

корпуса

4,0

0,45

1,8

2. Друк плат

10

0,83

8,30

3. Складання і пайка

1,5

0,54

0,81

4. лакування

0,5

0,45

0,22

5. Монтаж

0,5

0,54

0,27

6. Налагодження

1,0

0,73

0,73

Разом:

12,13

1,4

16,9

0,1

1,7

18,6

Загальна сума відрахувань рівна: В = Вс + Вч + В3,

В = 18,6*0,37 +18,6*0,12 +18,6*0,03 = 9,66 (грн). (2.11)

Визначимо затрати на підготовку і освоєння виробництва. Чисельність конструкторів, технологів, схемотехніків визначається: (2.12)


Де: Ттп- трудомісткість технічної підготовки виробництва

(Тт = 1361.8 год);

Бч - плановий річний бюджет часу одного працівника (Бч = 1860 год);

Квн - коефіцієнт виконання норм часу працівниками (Квн = 0.97).

Чпт = 1361.87(1860*0.97) = 0.74.

Приймаємо Чпт = 1 чол.

(2.13)


Сума зарплати працівників за окладами:

Де: Оі — розмір місячних окладів і-х категорій працівників;

ЧПті- чисельність і-х категорій працівників.

ЗПо = 350*1*12 = 4200 (грн). Величина основної і додаткової зарплати:

ЗПод = ЗПо*(1+Кд),

де Кд = 0.1 - коефіцієнт додаткової зарплати.

Величина затрат на підготовку виробництва і його освоєння:

Зпо = (ЗПод *100)/ЗПпв

де ЗПпв - питома вага основної і додаткової зарплати в затратах на підготовку і освоєння виробництва приладу-аналогу (ЗПпв = 10%).

Сума затрат на утримання і експлуатацію обладнання розраховуються в процентах до основної зарплати виробничих робітників і становить 200%:

3Уе = 2 3о. (2.14)

Аналогічно визначаємо:

- цехові затрати (160 %);

- заводські затрати (210 %);

- інші виробничі витрати (1 %);

- інші позавиробничі витрати (1 %).

Розрахунок поточних затрат виконуємо по формулах (2.13) - (2.14) і зводимо в таблицю 2.5

Таблиця 2.5 - Величина поточних затрат на виготовлення приладу в 2005 році (грн.).

Калькуляційні статті

Сума затрат по варіантах

базовий варіант

проектний варіант

Сировина і матеріали за мінусом

відходів

10.83

10.83

Куповані напівфабрикати і комплек-

туючі вироби

41.57

41.57

Паливо і енергія на технологічні цілі

5.03

5.17

Основна і додаткова зарплата

виробничих робітників

18.6

18.6

Нарахування на зарплату

9,66

9,66

Витрати на підготовку і освоєння

виробництва

198.00

198.00

Витрати на утримання і експлуата

цію обладнання

35.22

35.22

Цехові витрати

29.13

28.17

Загальнозаводські витрати

38.02

36.98

Інші виробничі витрати

0.23

0.18

Позавиробничі витрати

0.23

0.18

Разом

386.52

384.42

2.1.1 Визначення лімітної ціни нового приладу.

Лімітна ціна - це максимальна оптова ціна, яка відповідає певним техніко-економічним параметрам нового приладу, відображає покращення його споживчих властивостей в порівнянні з зразками, що замінюються, і зацікавлює споживача нового приладу в його використанні.

(2.15)


Вона розраховується за формулою:


Де: Спм - максимальний рівень повної собівартості нового приладу;

Пн- нормативна величина прибутку.

Максимальний рівень повної собівартості нового приладу

визначається таким чином:

Спм=0.85Спа Пк, (2.16)

де Спа - повна собівартість приладу-взірця, який замінюється новим приладом;

0.85 — нормативний коефіцієнт.

Нормативна величина прибутку на новий прилад приймається рівною 15 % від повної собівартості.

Спм = 0.85 *386,52* 0.15 = 49,28

Цд = 49,28+1,05*386,52 =455,13(грн).

5.1.2 Визначення затрат по експлуатації приладу.

Розрахунок затрат по експлуатації приладу за розрахунковий період проводиться за формулою:


(2.17)

де ПЗевt - поточні затрати по експлуатації приладу в 1-му році; Кt - разові затрати при використанні приладу в 1-му році;

Лt - залишкова вартість основних фондів, що вибувають в 1-му році.

Поточні затрати по використанню приладу розраховуються за двома напрямами:

а) експлуатаційні витрати в робочому процесі, де застосовується прилад;

б) витрати на експлуатацію приладу.

Величина поточних експлуатаційних витрат за весь строк служби


де: Змоі- затрати на основні матеріали;

Змді- затрати на допоміжні матеріали;

Ззпі- затрати на основну і додаткову зарплату;

Зеі- затрати по всіх видах енергії;

Зрі- затрати на ремонт приладу і технологічного обладнання;

Зіі- затрати на інструмент,

Збі- витрати від браку,

Зпі- затрати на періодичні перевірки і наладки;

Зупі- умовно-поотійні витрати.

Розрахунки експлуатаційних витрат проводимо по методиці, і результати розрахунків зводимо в таблицю 2.6

Разові затрати при використанні приладу складаються із його основної ціни з врахуванням затрат на доставку і монтаж.

Перелік статей витрат

За один рік

За період (5 років)

базовий

проектний

базовий

проектний

1. Основні матеріали

9.02

8.80

45.1

44

2. Допоміжні матеріали

0.18

0.16

0.9

0.8

3. Основна і додаткова зарплата

17.3

15.21

86.5

76.05

4. Енергія

5.2

5.2

26

26

5. Ремонт приладу

5.02

4.82

25.1

24.11

б. Періодичні перевірки і наладки

20.0

18.1

100.0

90.5

7. Умовно-постійні

затрати

32.0

32.0

160.0


 
 

Цікаве

Загрузка...