WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

Електронний блок керування для повітряного стерилізатора - Дипломна робота

3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.......................................................

4 КОМП'ЮТЕРНІ РОЗРАХУНКИ................................................

ВИСНОВКИ............................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ....................................

ДОДАТКИ...............................................................................

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМIЧНИЙ РОЗДIЛ

2 .1 Розрахунок затрат на виготовлення і використання нового приладу.

З
атрати на виробництво нового приладу за розрахунковий період визначаються за формулою:

(2.1)

де Зпвt - поточні витрати на виробництво нового приладу в 1-му році, включаючи і амортизаційні відрахування.

Розрахунок поточних витрат на виготовлення приладу в 1-му році проводиться по варіантах в розрізі калькуляційних статей:

- сировина і матеріали (за мінусом повернутих відходів);

- керовані напівфабрикати і комплектуючі вироби;

- основна і додаткова зарплата виробничих робітників;

- нарахування на зарплату;

- витрати на підготовку і освоєння виробництва;

- витрати на утримання і експлуатацію обладнання;

- позавиробничі витрати.

Затрати на сировину і матеріали розраховуються на основі норм їх витрат і відповідних оптових цін за формулою:

(
2.2)

Де: МЭ - затрати на сировину і матеріали;

Нмі — норма затрат і-х сировини і матеріалів на прилад;

Із визначеної суми затрат вираховується величина повернутих відходів, їх розмір можна прийняти на рівні 2 % від затрат сировини і матеріалів, розрахованих за нормами витрат. До одержаного результату слід додати транспортно-заготівельні витрати на рівні 6 % від прейскурантної вартості. Результати розрахунку затрат на сировину і матеріали зведено в таблицю (2.1)

Розрахунок вартості купованих напівфабрикатів, деталей і виробів проводиться за формулою:


(2.3)

Де: Кнд - вартість купованих напівфабрикатів і деталей

Ні - кількість і-х купованих напівфабрикатів і деталей

Таблиця 2.1 - Визначення величини затрат на сировину і матеріали

Матеріальні ресурси

Од. вимі-ру

Норма витрат

Ціна за одиницю, гри.

Затрати сировини і матеріалів, гри.

Величина відходів, гри.

Транспор-тно заготі вельні

Загальна сума затрат, грн.

1. Основні:

- припой ПОС 61 - склотекстоліт СФ2 - каніфоль - пластина

- емаль

- дріт МГШВ

кг

кг

кг

кг

л

м

0.1

0.08

0.2

0.1

0.09

0.8

22

45

1.2

20

10

0.1

2.2

3.6

0.24

2.0

0.9

0.08

0.04

0.07

0.005

0.04

0.02

0.02

2.16

3.53

0.23

1.96

0.88

0.078

Разом:

1.5

8.83

2. Допоміжні

2.00

Разом:

10.83

Результати розрахунку витрат на куповані напівфабрикати і деталі зведемо в таблицю 2.2

З
атрати на паливо і на технологічні цілі визначаються таким чином:

(2.4)

Де: Нпі — норма витрат і-го виду палива на виготовлення одного приладу;

Цпі - оптова ціна за одиницю витрат і-го виду палива. Затрати енергії на технологічні цілі

(2.5)


Де: Неі - норма витрат і-го виду енергії на виготовлення одного приладу;

Теі - тариф за одиницю витрат і-х видів енергії; е - кількість видів енергії.

Зет =19.87*0.26 =5.1662 (2.6)

Затрати на основну заробітну плату виробничих робітників, зайнятих виготовленням приладу, визначаються зі співвідношення:


(2.7)

Де: Ті - трудомісткість і-х видів робіт по виготовленню приладу;

Результати розрахунку трудомісткості робіт по виготовленню приладу зводяться в таблицю 2.3

Таблиця 2.2 Розрахунок затрат на куповані напівфабрикати і деталі

Назва виробу

Кількість,

Ціна за оди-

ницю, гри

Сума,

гри.

Транспортно-заготівельні витрати, грн.

Загальні ви-трати на ку-повані виро-би, грн.

1. Діоди

11

2,70

КД105Б

6

0,25

1,50

2Д509А

5

0,24

1,20

2. Конденсатори:

13

1,95

К50-35

13

0,15

1,95

3. Мікросхеми:

6

8,30

К555ЛИ1

1

0,80

0.80

К555ИЕ5

5

1,50

7,50

4. Резистори:

40

2,00

С2-33

40

0,05

2,00

5. Тримач

1

0,15

0,15

6. Гнізда

2

0,25

0,50

7. Роз'єм

1

1,95

1,95

8. Індикатор

4

0,30

1,20

9. Перемикачі

2

1,25

2,50

10. Транзистори:

12

2,02

КТ373Б

11

0.17

1,87

КТ502УД2

1

0,15

0,15

Всього:

40,24

1.,33

41,57

Таблиця 2.3 - Розрахунок трудомісткості робіт по виготовленню приладу

Перелік вузлів, що виготовляються

Трудомісткість робіт, нормо-годин

наладка

виготов-лення корпусу

Друкована плата

складання пайка

фарбування

монтаж

Функціональний вузол приладу

1.0

4.0

10

1.5

0.5

0.5

Разом:

1.0

4.0

10

1.5

0.5

0.5

Величина тарифної ставки, яка відповідає середньому тарифному розрядові і-х видів робіт:

Тсі = Тс1кс, (2.8)

Д
е: Тс1 - величина тарифної ставки 1 -го розряду; Ткс - середній тарифний коефіцієнт.

(2.9)

Де: Кі - тарифні коефіцієнти і-х розрядів;

Т- трудомісткість і-х робіт j-х розрядів;

р - кількість розрядів.

Ткс = (1 *1 + 5*1.35 + 10*1.54 +1.5*4.7 + 0.5*1.2 + 0.5*1)/18.5 = 1.44

Результати розрахунку зарплати зводимо в таблицю 2.4

Відрахування на соціальне страхування становлять 2.9% від всієї зарплати, відрахування в фонд зайнятості становлять відповідно 1.9%, пенсійний фонд 32%.


 
 

Цікаве

Загрузка...