WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Штукатурні роботи - Дипломна робота

Штукатурні роботи - Дипломна робота

Дипломна робота Штукатурні роботи I. Вступ. 1) Значення будівництва та будівельної індустрії для розвитку народного господарства країни Будівництвом називається процес зведення будівель і споруд різного призначення. Будівництво тісно пов'язане з промисловістю, сільським господарством, наукою і невиробничою сферою. Наприклад, машинобудування постачає будівництву основні засоби механізації, тобто оснащує будівельну галузь технікою. Промисловість будівельних матеріалів забезпечує будівництво цеглою, бетоном, розчином, збірними залізобетонними конструкціями, опоряджувальними та іншими матеріалами, необхідними для споруджання будівель. Зв'язок будівництва з іншими галузями промисловості підтверджують такі цифри. Будівництво споживає 15 % усієї промислової продукції, у тому числі 90 % будівельних матеріалів, 50 % продукції лісової та деревообробної промисловості тощо. Приблизно 70 галузей промисловості постачають ресурси, необхідні для будівництва. Своєю чергою, будівництво забезпечує розвиток промисловості. Так, перш ніж розпочати видобувати вугілля, виплавляти метал, будувати кораблі чи виробляти електроенергію, необхідно побудувати шахту, домну, корабельну верф, електростанцію. Для сільського господарства будівельники споруджують тваринницькі приміщення: корівники, свинарники, пташники, заводи з перероблення сільськогосподарської продукції, сховища для насіння, овочів і мінеральних добрив, елеватори тощо. Розвиток науки неможливий без спорудження нових будівель, дослідних, обчислювальних та інформаційних центрів, наукових лабораторій, конструкторських бюро та інших об'єктів. Досягнення науки і техніки впливають на розвиток будівництва. Наука створює нові високопродуктивні будівельні машини та механізми, автоматичні лінії, нові ефективні будівельні матеріали, розробляє нові технології і форми організації праці будівельників. Значним є внесок будівництва в невиробничу сферу. Житлові будинки, нові мікрорайони із школами, і дитячими закладами, лікарнями, підприємствами торгівлі, культурно-побутовими центрами - все це робота будівельників. Таким чином, будівництво відіграє значну роль у житті суспільства. Воно є матеріальним підґрунтям безперервного розвитку виробництва, вирішення житлових проблем, підвищення матеріального і культурного рівня народу. Нові завдання , які стоять перед будівельним комплексом, вимагають проведення адекватних організаційних і структурних змін. Відбувається формування виробничо-фінансових структур нового типу на умовах консолідації промислових потужностей та інвестиційних можливостей. Сьогодні можна назвати вже не одну структуру, яка успішно працює за таким принципом не лише в Україні, а й активно освоює зарубіжний ринок. Цьому сприяють міжнародні угоди, які за дорученням уряду укладаються Держбудом з відповідними міністерствами інших країн. Перспективи подальшого розвитку будівельної галузі - в подальшому розвитку економіки нашої держави. Будівельна індустрія як ніхто інший відчуває її поступове і стабільне зростання: будівельна галузь почала отримувати замовлення, які з кожним роком зростають в середньому на 20-25 відсотків. Якщо кілька років тому певні будівельні новинки можна було побачити в Києві, то сьогодні вони є в багатьох інших містах, головне тепер - підтримати їх, вивести галузь на рівень сучасних вимог. Житлове будівництво є основою розвитку галузі України на нинішньому етапі. Хоча дедалі частіше надходять замовлення на реконструкцію металургійних комбінатів, спорудження хімічних об'єктів…, галузь нині тримається в основному на житловому будівництві. Це дає будівельній індустрії можливість заробляти кошти, інвестувати їх в оновлення матеріально-технічної бази і, головне, працювати, не втрачати кваліфікацію. Щоб у всеозброєнні зустріти піднесення промислового будівництва, яке вже розпочалося в Україні. Будівельний комплекс України - складне виробничо-територіальне утворення, структура якого формується під впливом багатьох факторів, найважливішим з яких є інвестиційна політика. Сучасна структура будівельного комплексу України складається під впливом інвестиційних процесів, а також науково-технічного прогресу, соціологізації та екологізації виробництва. Провідною його ланкою є будівельна індустрія, яку в останній час визначають такі основні особливості: скорочення обсягів виконаних підрядних робіт, зниження рівня продуктивності праці та розвиток у будівництві нових організаційно-управлінських структур. Різке скорочення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт зумовлено значним зменшенням інвестицій як у нове будівництво так і у об'єкти, що вже будуються, навіть у пускові. Другий фактор - гострий дефіцит будівельних матеріалів, зокрема таких важливих як цегла, цемент, будівельне скло, дерев'яні конструкції. Побічний наслідок кризи у будівельній індустрії - зменшення чисельності робітників, зайнятих у будівництві (з 1378 тис. чол. у 1980р. до 1104 тис. чол. у 1991р.) Зниження рівня продуктивності праці у будівництві (на 1.3% тільки за 1990р.) зумовлене порушенням господарських зв'язків у капітальному будівництві та промисловості будівельних матеріалів, невиконанням договірних зобов'язань по постачанню будівельним об'єктам палива, обладнання, будівельних матеріалів та конструкцій, а також рядом суб'єктивних факторів. Незважаючи на інтенсивний розвиток нових організаційних форм будівництва, домінуюча роль зберігається за державною системою організації будівельної індустрії, яка забезпечує відносно стабільне управління, матеріально-технічне постачання та, що важливо, замовлення на будівельну продукцію (державними будівельно-монтажними організаціями у 1991р. було виконано 79,1% загального обсягу підрядних робіт, які на 82,8% фінансувалися за рахунок державних капіталовкладень). Беручи до уваги, що однією з основних причин відставання галузі є нестача засобів на її технічне переозброєння, то одним з шляхів активізації інвестиційного інтересу до неї вважається розвиток мережі акціонерних підприємств по виробництву нерудних будівельних матеріалів, будівельної цегли, керамічної плитки, сантехніки … Для розвитку народного господарства України одним з найважливіших видів виробничого будівництва є реконструкція та технічне переозброєння діючих підприємств. Регіони з максимальним рівнем територіальної концентрації цього виду будівельно-монтажних робіт співпадають з розміщенням основних виробничих, насамперед, промислових баз країни. Крім того, індустріально розвинутим областям України властива підвищена питома вага реконструкції та технічного переозброєння підприємств у відтворюваній структурі капітальних вкладень. Обсяги соціально-культурного виробництва у областях України, хоча й мають значні територіальні відмінності за абсолютними масштабами, але у перерахунку на душу населення відносно однорідні. Виняток становлять лише Київська область разом з Києвом (великим обсягом соціального будівництва тут відзначається місто Київ) та специфічнийрекреаційний регіон - Автономна Республіка

 
 

Цікаве

Загрузка...