WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація модульної котельні - Дипломна робота

Автоматизація модульної котельні - Дипломна робота

теплопостачання. 2.3.2.7. Робота вузла Заповнюєм ємкість через кран 4 водою до рівня труби переливу і періодично, в залежності від добових втрат в системі теплопостачання, поповнюємо її. Відкриваємо кран К1 і К2 встановлюємо перемикач режимів роботи в положення (автоматична робота) і періодично спостерігаємо за роботою насоса вузла та відповідності фактичного тиску заданому. Регулярно, керуючись графіком міжрегенераційних об'ємів води або аналізами обробленої води, проводимо регенерацію катіонітового фільтра згідно з п. 7.3 даного керівництва. При виявленні в процесі роботи неполадок, вимикаємо вузол, перекриваємо крани К2, виясняємо причини, користуючись табл. 2, усунути їх, та знову відкриваємо кран К2 і вмикаємо вузол в електророзетку. 2.3.2.8. Технічне обслуговування При необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, проводимо очистку фільтрів 5,15 і ємкості запасу води. Обслуговування насоса, лічильника води і реле тиску здійснювати згідно з їх документа цією. Після 8 років роботи замінити катіоніт, для чого: вимкнути вузол з електромережі, закрити кран К2, відкрити крани К1, КЗ, відкрутити болти днищ катіонітового фільтра і зняти обичайки з сітчастими фільтрами, промити деталі, засипати новий катіоніт згідно з п. 2.1.10 та зібрати катіонітовий фільтр. 2.4. Розробка схем автоматизації технологічного устаткування Попередній розрахунок інвертуючого підсилювача на ОП Для виконання розрахунку необхідно знати основні параметри і характеристики ОП, принцип побудови та дії підсилювачів на ОП, методи їх розрахунку. Вихідними даними для розрахунку є: 1. тип та схема підсилюючого каскаду - у даному разі це інвертуючий підсилювач чи двоходовий суматор. 2. величин опорів деяких резисторів схеми каскаду; 3. напрямки протікання струмів у гілках каскаду та величини деяких з них; 4. величини деяких напруг на входах і виході каскаду або його коефіцієнта підсилення за напругою Кuзз ; Необхідно визначити: 1. величини параметрів. 2. вказати, чи правильно позначенні напрямки протікання струмів; 3. тип та потужність резисторів пристрою. Також необхідно навести електричну принципову схему каскаду з в казанням заданих та отриманих за результатами розрахунку номінальних значень опрів, величин напруг і струмів, напрямків протікання останніх. Вихідні дані: R1 = 1 кОм; R3 - відсутнє; R4 = 2 кОм; U1 = 0, 15В; U3 = -3 В. З аналізу вихідних даних видно, що ми маємо справу з інвертуючим підсилювачем. Рис. 2.5.1. Розрахункова схема інвертуючого підсилювача Необхідно визначити: 1. опір резистора R3; 2. величини струмів I1, I3, I4; 3. коефіцієнт підсилення KU33; 4. правильність позначення на рис а напрямків протікання струмів; 5. тип та потужність резисторів каскаду. Порядок розрахунку (2.2.) тобто (2.3.) тобто R3 = -KU33 R1 (2.3.) R3 = -(-20)1 = 20 кОм, (2.4.) Оскільки потенціал інвертую чого входу ОП для схеми інвертую чого підсилювача дорівнює нулю, маємо: (2.5.) і напрямок його протікання на рис. а вказано вірно. За першим законом Кірхгофа I3 = I1 = 0, 15 мА(2.6.) І напрямок його протікання також вказано вірно. Очевидно, що , (2.7.) , (2.8.) і напрямок його протікання є зворотнім до вказаного. Електрична принципова схема інвертую чого підсилювача з параметрами, отриманими за даними розрахунку і побудованого на ОП наведена на рис б. Рис. 2.5.2. Розрахункова схема інвертуючого підсилювача Ззауважимо: оскільки підсилювач призначений для підсилення сигналу напруги постійного струму, то коригуючий конденсатор не встановлюємо. Потужність що виділяється в резисторах підсилювача, становить PR=RI2 (2.8.) Отже, PR1=1*103(0, 15*10-3)2=2, 25*10-5 Вт. PR2 = 20*103(0, 15*10-3)2=4, 5*10-5 Вт PR4 =2*103(1, 5*10-3)2=4, 5*10-3 Вт Вибираємо резистор типу С2-33 з номінальною потужністю 0, 125 Вт. Бачимо - в схемах на ОП потужність резистора дещо менша, ніж у схемах на транзисторах. 2.5. Підбір стандартного обладнання В якості регуляторів використаємо мікропроцесорні під регулятори з імпульсним виходом МІК-21 та МІК-25. Регулятори МІК являють собою новий клас сучасних цифрових регуляторів безперервної дії. Регулятори вільно програмуються через передню панель, або через гальванічно розділений інтерфейс RS-485 і вирішують більшість задач, що зустрічаються в управлінні технологічними процесами. Регулятор формує вихідний імпульсний сигнал управління виконавчим механізмом типу МЕО і забезпечує регулювання вхідного параметру по ПІД закону відповідно із заданою логікою роботи. Завдяки наявності в своєму складі послідовного інтерфейсу RS-485 інформація від регуляторів передається на ЕОМ. В якості давачів використаємо прилади типуСапфир 22М які будуть перетворювати імпульс тиску або розрідження в електричний сигнал 4...20 мА. Призначення давача типу Сапфир-22М Вимірювальний перетворювач тиску типу Сапфир-22М призначений для роботи в системах автоматичного контролю, регулювання і управління технологічними процесами і забезпечує безперервне перетворення значення вимірюю чого параметру - залишкового тиску (Сапфир-22М-ДИ) , або абсолютного тиску (Сапфир-22М-ДА), гідростатичного тиску (Сапфир-22М-ДГ), розрідження (Сапфир-22М-ДВ), тиску розрідження (Сапфир-22М-ДИВ), різниці тисків (Сапфир-22М-ДД) нейтральних і агресивних середовищ в уніфікований електричний вихідний сигнал дистанційної передачі 5-5; 0-20 або 4-20 мА. Перетворювачі різниці тисків можуть використовуватись для перетворення значення рівня рідини, витрати рідини або газу, а перетворювачі гідростатичного тиску - для перетворення значення рівня рідини в уніфікований електричний вихідний сигнал. Перетворювачі різниці тиску при роботі з блоком вираження кореня БИК - 1 можуть використовуватись для одержання лінійної залежності між вихідними сигналами і виміряємою витратою. Перетворювач являється сейсмостійким, витримує сейсмічні навантажування в 9 балів на висоті 20 м. Перетворювачі призначені для роботи із вторинними реєструючими і показуючи ми приладами, регуляторами і іншими приладами автоматики, які працюють від стандартного вихідного сигналу 0 - 5; 0 - 20 або 4 - 20 мА постійного струму. По стійкості до кліматичних умов перетворювачі в залежності від виконання відповідають: виконанню УХЛ* категорія розміщення 3.1 для роботи при температурі від + 1 до + 500С ( основний варіант виконання) або від + 1 до + 800С; виконанню У* категорія розміщення 2 для роботи при температурі від - 30 до + 502С ( основний варіант виконання) або від - 50 до + 800С; виконанню Т категорія розміщення 3 для роботи при температурі від - 10 до + 550С або від - 20 до + 800С в відповідності від замовлення. Перетворювач не можна використовувати у вибухонебезпечних умовах. При замовленні перетворювача повинні бути вказані: умовне позначення перетворювача; позначення технічних умов: ТУ 25 - 02.720136 - 83. Нормування меж вимірювання в кгс/см2 виконується по замовленню споживача і відображається в замовленні. Приклад запису позначення перетворювача при його замовленні і в

 
 

Цікаве

Загрузка...