WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2 - Курсова робота

Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2 - Курсова робота

різання:
P=Kтапопр.bhiVs/60Vr, H
де, Kт-табличне значення питомої сили різання, Н/мм2
і-кількість пил, які працюють від одного приводу, шт
апопр.=апа аwа аhаv
апопр.=1,4 1,5 0,9 0,88 1 1,02=1,70
Sz=1000Vs/nz, мм
Sz=1000 27,19/2940 48=0,19 мм
За таблицею при Sz=0,19 мм, Kт=71 Дж/см3
P=71 1,7 3,4 50 1 27,19/60 50=185,97 Н
Потужність різання:
N=PVr/1000, кВт
N=185,97 50/1000=9,3 кВт
4.5.2.Розрахунок опору подачі і тягових зусиль органів подачі:
S=Fгор.+2Q(f2d+2C)/D+2Qf4+(q+G+3Q-Fверт.)f1, Н
де, D-діаметр подаючого вальця, мм
d-діаметр цапфи, мм
f1-коефіцієнт тертя між матеріалом і столом,
f2-коефіцієнт тертя в цапфі,
f3-коефіцієнт щеплення гладкого подаючого вальця з деревиною,
f4-коефіцієнт тертя між матеріалом і притискним супортом,
Fгор.-горизонтальна складова сили різання, Н
Fгор.=Р(cos +msin ), H
де, -- кут контакту,град.
m-перехідний коефіцієнт від дотичної сили різання до нормальної,
=arccos(1-2h/d), град
=arccos(1-2 50/400)=41,41
Fгор.=185,97(cos41,41+0,25sin41,41)=170,23 H
Fверт.-вертикальна складова сили різання, Н
Fверт.=P(sin -mcos ), H
Fверт.=185,97(sin41,41-0.25cos41,41)=88,13 H
G-маса заготовки, Н
G=Vзг п, Н
де, Vзг-об'єм заготовки, м3
п-питома вага заготовки, Н/м3
за таблицею для бука приймаємо п=6450 Н/м3
Vзг=lhb, м3
Vзг=0,05 3 0,5=0,075 м3
G=0,075 6450=483,75 Н
с-коефіцієнт тертя кочення,
q-вага верхньої вітки гусениці, Н
q=qлі, Н
де, qл-вага однієї вітки, Н
і-кількість віток, шт
q=30 12=360 Н
S=170,23+2Q(0,1 4+2 0.26)/10+2 0,26Q+(360+483,75+3Q-88,13) 0,4, H
S=472,48+2Q, H
T=(G+3Q- Fверт.)f3, H
T=(483,75+3Q-88,13) 0,4, H
T=158,25+1,2Q, H
Оскільки T 1,5S, то
158,25+1,2Q 1,5(472,48+2Q)
-1,8Q 550,47
|Q| 305,82
S=472,48+2 305,82=139,16 H
T=158,25+1,2 305,82=208,73 H
4.5.3.Розрахунок потужності двигунів на різання і подачу:
Потужність двигуна на подачу
Рп=ТVs/60 1000 , кВт
де, Т-тягові зусилля органів подачі, Н
-- ККД механізму подачі,
Рп=208,73 27,19/60 1000 0,98=0,1 кВт
Потужність двигуна механізму різання
РДР=N/1000 , кВт
РДР=9,3/1000 0,98=9,5 кВт
4.6.Пропозиції по інтенсифікації машини.
Після дослідження швидкостей різання і подачі, аналізу графіків, розрахунку сили і потужності різання можна прийняти такі заходи по інтенсифікації машини:
- для збільшення оптимальної швидкості подачі по шорсткості обробленої поверхні прийня замість пили з розведеними зубами пилу із плющеними зубами, тоді:
VSRm=0,43 2940 48/1000=60,68 м/хв
- для збільшення максимальної швидкості подачі по кінематиці машини, і тим самим підвищення продуктивності верстату призначаєм діаметр вадучого шківа 145мм, чим ми збільшимо частоту обертання привідної зірочки:
VSKmax=10 80 49,29/1000=39,43 м/хв
4.7.Розрахунок продуктивності машини до і після заходів по інтенсифікації:
П=ТVs оптКмКд/4, шт/зм
де, Т-тривалість зміни, хв
Vs опт-оптимальна швидкість подачі, м/хв
Км-коефіцієнт використання машинного часу,
Кд-коефіцієнт використання робочого часу,
До інтенсифікації: П=480 27,19 0,8 0,92/4=2401 шт/зм
Пr=2401/8=300 шт/год
Після інтенсифікації: П=480 39,43 0,8 0,92/4=3482 шт/зм
Пr=3482/8=435 шт/год
4.8.Розрахунок економічної ефективності від заходів по інтенсифікації роботи машини:
c=(an+ K+i+15,6KзРзаг+0,015Цм+b+Пл)/Пr, коп.
де, а-годинна заробітня плата верстатника, коп
п-число робітників, які обслуговують машину на робочому місці, шт
-- годинна заробітня плата допоміжного персоналу, коп
К-коефіцієнт, який враховує число допоміжних робітників, що припадає на одну машину,
і-годинні затрати на інструмент, пристрої, коп
Kз-коефіцієнт запиту електроенергії,
Рзаг-загальна потужність установлених споживачів електроенергії на машині, кВт
Цм-вартість машини, грн
b-ціна одного м2 площі цеху, коп
Пл-площа цеху занятої машиною з врахуванням місця для укладання заготовок, деталей, проходів, м2
Пr-годинна продуктивність машини, шт/год
с1=(188 2+150 1+0+15,6 1 13+0,015 20000+90 24)/300=10,63 коп
с2=(188 2+150 1+0+15,6 1 13+0,015 20000+90 24)/435=7,33 коп
Прцент зниження собівартості обробки:
с=100%(с1-с2)/с1, %
де, с1-собівартість обробки до інтенсифікації, коп
с2-собівартість обробки після інтенсифікації, коп
с=100%(10,63-7,33)/10,63=31%
Отже, після введення засобів по інтенсифікації машини, собівартість обробки знизилась на 31%
4.9.Безпека праці та технічне обслуговування машини:
Типова інструкція по охороні праці для станочників-розпилювачів, зайнятих повздовжнім розпилюванням пиломатеріалів.
1. Загальні вимоги безпеки.
1.1.Небезпечні і шкідливі виробничі фактори: рухомі машини і механізми, рухомі частини виробничого обладнання; вироби, що переміщуються, заготовки, матеріали; підвищений рівень шуму на робочому місці.
Джерела виникнення факторів: робочі пили що обертаються, механізми подачі заготовок, пиломатеріалів.
Дія факторів: можливе дотикання рук працюючого з дисковими пилами, що обертаються, попадання рук під притискні ролики механізму подачі, дотикання з частинами станка, що рухаються і обертаються.; зворотній виліт оброблювального матеріалу, виліт малих обрізків, сучків; негативний вплив шуму на органи слуху.
1.2.Методи індивідуального захисту: костюм хлопчатопаперовий (ГОСТ 12.4.105-82); Куртка хлопчатопаперова на утепленій підкладці і брюки хлопчатопаперові на утепленій підкладці (ГОСТ 12.4.013-85 Е); засоби захисту органів слуху.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1.Провірити гостроту заточки, рівномірність розведення зубів пили, упевнитись в відсутності тріщин, зламаних зубів, згину полотна пили. Дискові пили не допускається експлуатувати при відсутності хоча б одного зуба.
2.2.Провірити правильність установки і кріплення пильного диска. Короткочасним включенням провірити напрям обертання пили. Пильний диск повинен обертатись назустріч подаваному матеріалу.
В станку з нижнім розміщення пильного валу вершини зубів пили повинні виступати над площиною стола на відстань, рівну висоті пропилу плюс не менше 10 мм, а в станках з верхнім розміщенням пильного вала повинен бути не нижче площини стола на 3...5 мм.
2.3.Провірити наявність і справність

 
 

Цікаве

Загрузка...