WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Короткий акустичний словник - Реферат

Короткий акустичний словник - Реферат

якого залишається без змін невизначений період часу або заданий період часу. · Октава - одиниця частотного інтервалу. Октава рівна інтервалу між двома частотами f1 і f2, логарифм відношення яких рівний одиниці (log(f2/f1)=1), що відповідає відмінності частот f1 і f2 в два рази. · Октавна смуга - діапазон частот, при якому найвища частота удвічі більше найнижчої частоти. · Октавний спектр. Рівень звуку визначається і відображається в смугах шириною в октаву. Середня (середня геометрична) частота октави 1 формула Рекомендовані середні частоти октав: 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000;4000;8000 Гц. · Небезпечний шум - акустична дія на вухо, в результаті якого у деякої частини населення виникає зміна порогу чутності. · Період - час, за який здійснюється одне повне коливання. · Піковий звуковий тиск (peaksound pressure, Spitzenschalldruck) - абсолютний максимальний миттєвий звуковий тиск, що виникає в певний період часу. · Поріг чутності (borderline of audibility, Horschwelle) - мінімальний ефективний рівень звукового тиску, звукового сигналу, збудливий слухове відчуття в заданих умовах прослуховування. · Психоакустика - наука про вплив звуку на психіку людини (реакцію сприйняття, дратівливість, стомлюваність). · Розповсюдження звуку. Звукові хвилі розповсюджуються від точкового джерела звуку, в загальному випадку сферичним фронтом. У вільному звуковому полі звуковий тиск зменшується з видаленням від точкового джерела звуку на 6 дб при кожній подвоєній відстані. · Реверберація (reverberation, Nachhall) - процес загасання звуку в приміщенні після відключення (припинення дії) джерела звуку. Реверберація характеризується часом реверберації · Резонанс (resonance, Resonanz) - явище зростання амплітуди вимушених коливань в якій-небудь коливальній системі, що наступає при наближенні частоти періодичної зовнішньої дії до однієї з частот власних коливань системи. Характер резонансу істотно залежить від властивостей коливальної системи. · Резонансна мода - характеристика віброакустичних властивостей механічної або акустичної системи, безпосередньо пов'язана з власною резонансною частотою. Мода показує тип (форму) коливань системи на власній частоті (на власних частотах) .при збігу частоти власних коливань і частот вимушених коливань (частоти збудження). · Резонансна частота - частота резонатора, при якій величина, що коливається, досягає свого максимального значення. · Рожевий шум (pink noise, Rosa-Rauschen) - шум, який володіє постійною енергією в октавній смузі, тобто кожна октавна смуга містить таку кількість звукової енергії, яка обернено пропорційно до частоти. · Швидкість звуку - швидкість розповсюдження звукової хвилі в просторі. · Власна резонансна частота - число коливань в сек. механо-акустичної системи, характеристика віброакустичних властивостей механічної або акустичної (повітряний об'єм) конструкції. Це частота, при якій амплітуда коливань різко і багато разів зростає. · Власна частота (allowedfreguency, Eigenfreguenz) - частота власного коливання даної коливальної системи. · Власні коливання. Частота власних коливань (власна частота) залежить тільки від властивостей коливальної системи. · З'єднання коливальних систем. Якщо дві коливальні системи з'єднуються механічно, за допомогою маси або пружності між ними відбувається періодичний обмін енергією. · Сон (sone, Sone) - гучність що відчувається типовим слухачем, при подачі чистого тону частотою 1000 Гц, що має рівень звукового тиску 40 дб. · Спектр коливань - сукупність простих гармонійних коливань, на які може бути розкладений даний складний коливальний рух. · Здібність до звукоізоляції - акустична характеристика матеріалу або конструкції, визначувана як відношення звукової енергії падаючою на структуру до тієї, що пройшла через неї(структуру), вимірюється в децибелах (R=101.g.Wпад/Wпрош) · Стоячі хвилі. Стоячі хвилі виникають в результаті інтерференції між двома хвилями, рухомими в протилежних напрямах, з рівною довжиною, частотою і амплітудою. Амплітуда стоячої хвилі постійна в будь-якій крапці; вузли коливань (нульова амплітуда) і пучності (максимальна амплітуда) співпадають. Стоячі хвилі виникають при віддзеркаленнях хвиль від перешкод за умови, що хвилевий опір середовища значно відрізняється від хвилевого значення відбивача. · Третьоктавний спектр (1/3 октавний спектр рівня звуку). Рівень звуку визначається і відображається в смугах шириною в третину октави. При цьому ширина смуги, як і ширина смуги октавного спектру, віднесена до середньої частоти, постійна. · Кутова частота - частота, помножена на 2? ( ?=2?f ). · Питомий акустичний опір Z (Па.с/м) визначає передавальні властивості середовища стосовно звукових хвиль. · Ультразвук - механічні коливання, області частот, чутних людським вухом, що знаходяться вище. · Рівень (level, Pegel) - логарифм відношення величини до її значення, вибраного за рівень порівняння. · Рівень гучності звуку - порівняльний рівень суб'єктивного сприйняття гучності звуку, вимірюється у фонах. Рівень гучності одиничного звуку чистого тону або шуму визначається шляхом суб'єктивного порівняння із стандартним звуком. Відмінності в рівні гучності від 8 до 10 фон сприймаються як подвоєння гучності. · Рівень звукового тиску (sound pressure level, Schalldruckpegel) - десятковий логарифм відношення тиску звуку до вибраного рівня порівняння, помножений на 20 (рівень порівняння тиску зазвичай рівний 2.10-5 Н/м).Звуковий тиск слід розуміти як ефективний середньоквадратичний звуковий тиск. · Рівень звуку (дб(А)). (Одиниця вимірювання шуму) Рівень звуку в А-ськорректірованном значенні, залежному від частоти звуку, часто використовується для характеристики джерела звуку на відстані d=1м. · Рівень звукової потужності (дб(А)) - Одиниця вимірювання шуму. Потужність звуку одиничного джерела звуку оцінюється рівнем звукової потужності. Він рівний десятиразовому десятковому логарифму відношення вичесленной потужності до порогового значення потужності звуку. · Рівень потужності (power level, Leistungspegel) - десятковий логарифм відношення даної потужності до вибраного рівня порівняння, помножений на 10. · Рівень шуму (noise level, Gerauschpegel) - характеристика рівня звукового тиску. · Фільтр (filter, Sieb) - пристрій для виділення (або придушення) електричного сигналу в заданій смузі частот. По конструкції фільтри можуть бути пасивні - не вимагаючі джерел живлення, активні - вимагаючі джерел живлення, цифрові, - засновані на цифровій техніці. · Фон (phon, Phon) - фоном називається одиниця рівня гучності. Рівень гучності звуку складає n фон, якщо середній слухач оцінює його як рівний по гучності тону з частотою 1000 Гц і рівнем тиску в n децибел. Фон як рівень гучності, так само, як і децибели, не є одиницею вимірювання, а є двадцятикратним десятковим логарифмом відношення звукового тиску. · Цикл (cycle, zyklus) - послідовність значень періодичної величини за період. · Частота (Гц) (freguency) - частотою функції, періодичної в часі, називають величину, зворотну періоду. · Частота коливань (Гц) (freguency of oscillations, Schwingungsfreguenz) - число повних циклів коливань за одну секунду. · Шум (noise, Larm) - звуки випадкового характеру з безперервним спектром, утворені великим числом частот, що становлять, з різними амплітудами. · Шум навколишнього середовища (ambient noise, Umgebungsgerausch) - загальний шум в даній ситуації в даний період часу, що зазвичай складається з шумів (звуків) від багатьох близьких і видалених джерел. · Шумомір (acoustimeter, Gerauschmesser) - шумоміром називають шумоїзмерітельний прилад, що призначений для вимірювання рівня звуку і має частотні характеристики А, В, З, D, Лінійні і тимчасові характеристики F, S, I, Пік. або деякі з них. · Широкосмуговий шум (broadband noise, Breitbandgerausch) - шум, енергія якого розподіляється в широкому діапазоні частот (більш за одну октаву). · Експозиція шуму (noise exposure, Larmexponierung) - звукове роздратування, що впливає на людське вухо або людину в перебігу певного періоду часу (наприклад, за зміну, день, трудове життя). · Емісія акустична (Emission of waves, Wellenaussendung) - випромінювання пружних хвиль, що виникає в процесі перебудови внутрішньої структури твердих тіл. · Луна (echo, Echo) - відбита із затримкою в часі хвиля. Джерело: fox-racing.com.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...