WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання паспорта верстата моделі ЦДТ-4 (розрахунково-графічна робота) - Реферат

Складання паспорта верстата моделі ЦДТ-4 (розрахунково-графічна робота) - Реферат

визначається як: , мм. 7.2. Назва інструменту Кругла пила Pilana 22 5310 - 56KV25. 7.3. Ескіз інструменту Рис. 3. Ескіз інструменту: D - діаметр пильного диска, мм; d - діаметр затискаючого фланця, мм; b - товщина пильного диска; r - радіус западини; h3 - висота зуба пили; t3 - крок зуба пили; 7.4. Лінійні та кутові параметри ріжучого інструменту Таблиця 1. Лінійні та кутові параметри ріжучого інструменту D, мм d, мм b, мм r, мм h3, мм t3, мм ?, ° ?, ° ?, ° ?, ° 1200 50 3,5 8,8 23,5 49 35 40 15 55 8. Кінематичні та силові розрахунки Дані розрахунки проводяться з метою визначення таких параметрів: швидкості різання і подачі, сили різання, змінної продуктивності верстата, опору подачі, тягових зусиль та потужності на приводи подачі різання. 8.1. Розрахунок швидкостей різання і подачі за кінематикою верстата Швидкість різання визначається за формулою: , м/с, де D - діаметр пилки, мм; n - частота обертання пилки, хв-1. , де nе.д. - частота обертання вала електродвигуна механізму різання, хв-1; де iп.п. - передатне відношення пасової передачі. , , хв-1; , м/с. Швидкість подачі холостого ходу визначається за формулою: , м/хв, де dб - діаметр барабана, мм; nб - частота обертання барабана, хв-1. , де nе.д. - частота обертання вала електродвигуна механізму різання, хв-1; iзаг - загальне передатне відношення механізму. , де iп.п.1 і iп.п.2 - передатне відношення відповідно першої і другої пасових передач; iз.п. - передатне відношення зубчастої передачі. , хв-1; , м/хв. Швидкість подачі робочого ходу визначається за формулою: , м/хв, де dб - діаметр барабана, мм; nб - частота обертання барабана, хв-1. , де nе.д. - частота обертання вала електродвигуна механізму різання, хв-1; iзаг - загальне передатне відношення механізму. , де iп.п.1 і iп.п.2 - передатне відношення відповідно першої і другої пасових передач; iз.п. - передатне відношення зубчастої передачі. , хв-1; , м/хв. 8.2. Розрахунок сили різання, опору подачі, тягових зусиль та потужності на приводи подачі різання Потужність визначається за формулою: , Вт де Kt - табличне значення питомої роботи різання, Дж/см3; aпоп - поправковий множник, приймаємо aпоп=2,5; b - ширина пропилу, b=3,5 мм; h - висота пропилу, h=30 мм; i - кількість пилок, i=1. Питома робота різання Kt є функцією від подачі на зуби Sz. Значення Sz, визначаємо із залежності: , мм, тоді із [1] вибираємо, Kt?36,6 Дж/см3. , Вт. Дотичну силу різання в Н визначають за формулою: , Н. Нормальна сила різання визначається через перехідний множник m, який вибирають з таблиць [1]. Н. Тягове зусилля визначається з [4] за формулою: , Н, де Fгор - горизонтальна складова сили різання, Н; f - коефіцієнт тертя, приймаємо f=0,015; Q - вага заготовки, Н; G - вага візка, Н; Fверт - вертикальна складова сили різання, Н. , Н; де j - кут контакту, ?; ; де dц - діаметр цапфи, приймаємо dц=400; м , ?; , Н; , Н; Приймаємо вагу візка G=2646 Н. Вагу заготовки визначають за формулою: , де Vo - об'єм однієї деталі, м3; gп - питома вага заготовки, приймаємо gп=6450 Н/м3; Об'єм однієї деталі визначається за формулою: , м3; , Н; , Н. Опір подачі визначається з [4] за формулою: , Н. 8.3. Розрахунок змінної продуктивності верстата. Методи і шляхи підвищення продуктивності роботи верстата Змінна продуктивність верстата визначається за формулою: , м3/зм, де T - тривалість робочої зміни, хв.; Kв - коефіцієнт використання робочого часу, приймаємо Kв=0,85; Vо - об'єм однієї деталі, м3; t - час на розпилювання однієї колоди, хв.: , де tз - час завантаження колоди, хв.; tп - час на перевертання колоди, хв.; mп - кількість перевертань колоди; L - довжина колоди; mр - кількість різів на одну колоду. , м3/зм. Для підвищення продуктивності верстата потрібно: збільшити коефіцієнт використання робочого часу, зменшити час на завантаження і перевертання колоди. 9. Налагодження, підготовка до роботи та експлуатація верстата Підготовлення верстата до роботи починають зі встановлення та закріплення круглої пилки на пилковому валу. Круглі пилки з плоским диском підбираються за зовнішнім діаметром. Потрібно використовувати пилки із щонайменшим можливим діаметром, оскільки це поліпшує якість розпилювання та інші експлуатаційні показники. Найменший діаметр беруть таким, щоб зуби пилки виступали з пропилу приблизно на 10 мм. Діаметр затискної шайби залежить від діаметра пилки. Пилки повинні бути належно підготовлені до роботи. Тіло пилки - проковане або провальцьоване без загальних та місцевих дефектів. Зубчастий вінець - загострений, розширений відносно тіла пилки. Величина розширення на один бік залежить від абсолютної вологості деревини та її породи. Під час розпилювання хвойних порід вологістю до 30% у будь-яку пору року розвід має бути 0,5-0,6 мм, понад 30 % влітку - 0,6-0,7 мм, взимку - 0,5-0,6 мм, твердих листяних порід - 0,4-0,5 мм. Пилки насаджують на шпиндель так, щоб зуби під час обертання були спрямовані проти подачі розпилюваного матеріалу. Різниця в діаметрах насадної шийки шпинделя й отвору пилки повинна бути не більше 0,1 мм. За значних зазорів вісь обертання пилки не буде збігатися з віссю шпинделя, що призведе до радіального биття пилки, незадовільної якості розпилювання та інших негативних явищ. Після установлення притискної шайби пилку надійно закріплюють затискною гайкою, яка повинна мати різьбу, зворотну до обертання пилки. Під час закріплення на шпинделі двох і більше пилок між корінною та наступними пилками треба встановлювати проставні шайби. Верстат комплектують проставними шайбами різної товщини. Пилки перед установленням необхідно підібрати так, щоб вони мали однаковий діаметр, товщину і розширення зубів. Далі необхідно регулювати нижні та верхні подавальні та притискні елементи верстата. Надмірний тиск притискних елементів призводить до псування заготівки та завчасного зношення механізму подачі. 10. Правила техніки безпеки під час роботи на верстаті Безпечна робота верстата забезпечується надійним і повним огородженнямріжучого інструменту в процесі роботи, кігтевим захистом, заземленням електродвигуна і станини верстату, застосуванням закритої електроапаратури для запобігання травм. Висновок При виконанні даної розрахунково-графічної роботи студентом було набуто необхідні знання з теорії, конструкції та розрахунку круглопилкового верстата для поздовжнього розпилювання деревини моделі ЦДТ-4 та складено паспорт даного верстата. Перелік посилань 1. Обладнання деревообробного виробництва: Навч. посібник / В. В. Шостак, М. Д. Кірик, А. С. Григор'єв, Ю. І. Озимок; За ред. В. В. Шостака. - Ч. 1. - К.: ІСДО, 1993. - 328 с. 2. Обладнання деревообробного виробництва. Ч. 2: Навч. посібник / В. В. Шостак, А. С. Григор'єв, І. М. Пишник та ін. - К.: ІСДО, 1993. - 336 с. 3. Деревообробні верстати загального призначення: Підручник / В. В. Шостак, Я. І. Савчук, А. С. Григор'єв, та ін.; За ред. В. В. Шостака. - К.: Знання, 2007. - 279 с. 4. Тиберій Шкіря. Машини та обладнання лісосічних та лісоскладських робіт. Підручник. - Львів: Тріада Плюс, 2005. - 436 с. 5. Залегаллер Б. Г., Ласточкин П. В., Бойков С. П. Технология и оборудование лесных складов: Ученик для вузов - з-е узд., испр., доп. - М.: Лесн. Пром-сть, 1984. - 352 с. 6. Гороховский К. Ф., Лившиц Н. В. Машины и оборудование лесосечных и лесоскладских работ: Ученое пособие для вузов. - М.: "Экология", 1991. - 528 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...