WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Тяговий розрахунок скрепера. Розрахунок продуктивності скрепера (розрахункова робота) - Реферат

Тяговий розрахунок скрепера. Розрахунок продуктивності скрепера (розрахункова робота) - Реферат

Розрахункова робота на тему: Тяговий розрахунок скрепера. Розрахунок продуктивності скрепера Таблиця 1. Вихідні дані для тягового розрахунку, розрахунку потужності та продуктивності скрепера Назва параметрів Величина Марка машини ДЗ-49 Кут захвату органу різання, ? 90 Глибина різання грунту, см 10 Ухил місцевості, ?/оо 8 Ширина ковша, м 2,46 Товщина зрізуваної стружки грунту, м 0,3 Об'єм ковша, м3 6 Довжина ріжучої частини ножа відвалу, м Максимальне опускання відвалу, м Експлуатаційна вага, Н 107,32 Робоча швидкість руху, км/год 8,67-10,7 Висота відвалу, м Кут різання, ? Тип грунту Глина масна Відстань переміщення грунту, м 20 1. Тяговий розрахунок Під час будівництва і експлуатації лісовозних та інших доріг дорожні машини долають різні опори, які відрізняються як за значенням, так і за величиною. Під час роботи дорожніх машин, робочим органом яких є відвал з ножем за розрахункове положення приймається момент закінчення набору грунту перед відвалом. Сила тяги, необхідна для роботи бульдозера або автогрейдера і потужність двигуна визначаються за сумою опорів, що долаються цією машиною. В процесі роботи дорожня машина долає різноманітні опори своєму рухові. Сумарний опір рухові машини визначається: , де W1 - опір рухові від різання (зарізання) грунту відвалом, кН; W2 - опір рухові від переміщення призми грунту перед відвалом, кН; W3 - опір рухові машини від тертя грунту при переміщенні вверх по відвалу, кН; W4 - опір рухові машини від переміщення грунту вздовж відвалу в сторону, кН; W5 - опір переміщенню дорожньої машини, як візка, кН. 1.1. Опір рухові від різання грунту , кН, де k - питомий опір грунту різанню, приймаємо з [1], k=90 кН/м2. b - ширина шару грунту, що зрізається (приймається рівним ширині ковша скрепера), м; h - товщина зрізуваної стружки грунту, м. 1.2. Опір рухові від переміщення призми грунту перед заслінкою ковша , кН, де y - коефіцієнт об'єму призми волочіння грунту перед заслінкою ковша, приймаємо з [1], y=0,05м; Hн - висота наповнення ковша грунтом, приймаємо з [1], Hн=1,8 м; ? - щільність грунту, т/м3, приймаємо з [1], ?=1,95; g - прискорення земного тяжіння, g = 9,81 м/с2; f1 - коефіцієнт тертя грунту об грунт, приймаємо з [1], f1=0,53. , кН. 1.3. Опір рухові від сили ваги грунту під час наповнення ковша , кН. 1.4. Опір рухові від тертя грунту при наповнені ковша , кН, де x - коефіцієнт, що враховує дію сили тертя в процесі руху грунту в ковші, де ?0 - кут внутрішнього тертя грунту, град.,приймаємо з [1], ?0=35? , кН. 1.5. Опір рухові завантаженого скрепера: , кН, де Gскр - вага скрепера (враховуючи і масу тягача), кН; Gгр - вага грунту у ковші, кН; f - коефіцієнт опору переміщенню машини, приймаємо f=0,2. , кН, де V - об'єм ковша, м3; kн - коефіцієнт наповнення ковша грунтом, приймаємо kн=1. , кН. 2. Визначення необхідної потужності двигуна скрепера Необхідна потужність двигуна тягача ДБМ визначається за формулою: , кВт, де v - робоча швидкість руху машини під час роботи, км/год; ? - коефіцієнт корисної дії трансмісії дорожньої машини, ?=0,85. Сумарний опір рухові: , Н; , кВт. 3. Перевірка правильності вибору тягача за умовою тягового зусилля Після визначення необхідної потужності тягача в залежності від умов експлуатації дорожньої машини встановлюється правильність вибору тягача за відношенням: , кН, де - Тзч - сила зчеплення рушія машини з опорною поверхнею, кН; kд - коефіцієнт динамічності, (kд=1,8). , кН, де m - маса машини, кг. ?зч - коефіцієнт зчеплення рушіїв з опорною поверхнею для гусеничних машин ?зч=0,9. , кН; , кН. За умовою тягового зусилля тягач вибрано правильно. 4. Розрахунок продуктивності скрепера Продуктивність визначається з [2] за формулою: , м3/зміну, де T - тривалість зміни, год; Kв - коефіцієнт використання робочого часу, приймаємо Kв=0,85; q - об'єм грунту, що переміщується за один цикл, м3, , м3, де Kзп - коефіцієнт заповнення ковша (для глини приймаємо - 1,1); Кр - коефіцієнт розпушування грунту (приймають для глинистих грунтів - 1,3); tц - тривалість циклу, год; lн - відстань набирання грунту, м; , м, m - об'єм призми волочіння (приймаємо для глини - 0,1); lр - відстань розвантаження грунту, м (приймаємо 4 м), , м, де h0 - товщина відсипуваного шару (приймаємо - 0,3); , год, lгр - відстань переміщення грунту, м; lх - відстань холостого ходу, м, , м, Vн - швидкість руху при набиранні грунту, км/год, (приймаємо 6,6 км/год); Vгр - швидкість руху з грунтом, км/год, (приймаємо 5,5 км/год); Vр - швидкість руху при розвантажуванні, км/год (приймаємо 3,6 км/год); Vх - швидкість холостого ходу, км/год (приймаємо 8,6 км/год); tпв - час на поворот трактора в кінці ділянки, год (приймаємо 0,01 год). , год; , м3/зміну. Список використаної літератури 1. Дорожньо-будівельні машини: Метод. Вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів-бакалаврів лісомеханічного та заочного факультетів / Ковтун Й. П., Борис М. М., Бойко М. М., Олійник М. І. - Львів: НЛТУУ, 2002. - 29 с. 2. Проектування лісовозних автомобільних доріг.Гайдар М. О. - Львів: Вища школа. Видав-во при львівському державному університеті, 1982. - 231 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...