WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Тяговий розрахунок бульдозера та автогрейдера. Розрахунок продуктивності бульдозера та автогрейдера (розрахункова робота) - Реферат

Тяговий розрахунок бульдозера та автогрейдера. Розрахунок продуктивності бульдозера та автогрейдера (розрахункова робота) - Реферат

ділянки, год (приймаємо 0,01 год). , год; ; , м3; , м3/зміну. Таблиця 2. Вихідні дані для тягового розрахунку, розрахунку потужності та продуктивності автогрейдера Назва параметрів Величина Марка машини ДЗ-61А Кут захвату органу різання, ? 48 Глибина різання грунту, см 13/20 Ухил місцевості, ?/оо 14 Площа перерізу насипу, м2 4 Довжина ріжучої частини ножа відвалу, м 3,04 Експлуатаційна вага, Н 33,354 Робоча швидкість руху, км/год 2,4-10,15 Висота відвалу, м 0,5 Кут різання, ? 55 Довжина насипу, м 500 Висота насипу, м 0,4 Ширина земляного полотна 10 Тип грунту галька (мокрий) Відстань переміщення грунту з резерву в насип, м 15 5. Тяговий розрахунок автогрейдера Сумарний опір рухові машини визначається: , де W1 - опір рухові від різання (зарізання) грунту відвалом, кН; W2 - опір рухові від переміщення призми грунту перед відвалом, кН; W3 - опір рухові машини від тертя грунту при переміщенні вверх по відвалу, кН; W4 - опір рухові машини від переміщення грунту вздовж відвалу в сторону, кН; W5 - опір переміщенню дорожньої машини, як візка, кН. 5.1. Опір рухові від різання (зарізання) грунту відвалом , кН, де F - площа поперечного перерізу стружки, м2; k - питомий опір грунту різанню, приймаємо з [1], k=60кН/м2. Для автогрейдера формула для знаходження площі перерізу стружки набуде вигляду: , м2, де L - довжина ріжучої частини ножа відвалу, м; h1 і h2 - глибина різання грунту, м; ? - кут захват ножа, град. , кН, 5.2. Опір рухові від переміщення призми грунту перед відвалом , кН, де ? - кут захвату ножа, град; Fm - сила тертя призми грунту по опорній поверхні, кН. Ця сила визначається за формулою: , кН, де Gпр - вага грунту в призмі переміщення, кН; f1 - коефіцієнт тертя грунту об грунт, приймаємо з [1], f1=0,47. Вага розміщеного перед відвалом грунту в призмі переміщення визначається за формулою: , кН, де L1 - довжина призми грунту, м, (приймають рівною довжині ріжучої частини ножа відвалу), м; Н - висота відвалу, м; ? - кут природнього укосу грунту, град, приймаємо з [1], ?=25; g - прискорення земного тяжіння, g = 9,81 м/с2; ? - щільність грунту, т/м3, приймаємо з [1], ?=1,75; kгр - коефіцієнт, який враховує характер грунту і співвідношення розмірів Н і L1, приймаємо з [1], kгр =0,16. , кН; , кН. 5.3. Опір рухові машини від тертя грунту при переміщенні вверх по відвалу , кН, де T1 - проекція сили тертя призми грунту по відвалу на вертикальну площину і вісь абсцис, кН; ? - кут різання, град. , кН, де f2 - коефіцієнт тертя грунту по металу, приймаємо з [1], f2=0,4. , кН; , кН; , кН. 5.4. Опір рухові машини від переміщення грунту вздовж відвалу в сторону , кН, де T2 - проекція сили тертя призми грунту по відвалу на горизонтальну площину і вісь абсцис. , кН; , кН. 5.5. Опір переміщенню дорожньої машини, як візка , кН, де Gм - експлуатаційна вага дорожньої машини, Н; f - коефіцієнт опору коченню дорожної машини, приймаємо f=0,3. 6. Визначення необхідної потужності двигуна автогрейдера Необхідна потужність двигуна тягача ДБМ визначається за формулою: , кВт, де v - робоча швидкість руху машини під час роботи, км/год; ? - коефіцієнт корисної дії трансмісії дорожньої машини, ?=0,85. Сумарний опір рухові: , Н; , кВт. 7. Перевірка правильності вибору тягача за умовою тягового зусилля Після визначення необхідної потужності тягача в залежності від умов експлуатації дорожньої машини встановлюється правильність вибору тягача за відношенням: , кН, де - Тзч - сила зчеплення рушія машини з опорною поверхнею, кН; kд - коефіцієнт динамічності, (kд=1,5). , кН, де m - маса машини, кг. ?зч - коефіцієнт зчеплення рушіїв з опорною поверхнею для гусеничних машин ?зч=0,9. , кН; , кН. За умовою тягового зусилля тягач вибрано правильно. 8. Розрахунок продуктивності автогрейдера Продуктивність визначається з [2] за формулою: , м3/зміну, де L2 - довжина насипу, м; Т - тривалість зміни, год; F - площа перерізу насипу, (дорівнює 4 м2); Kв - коефіцієнт використання робочого часу, приймаємо Kв=0,8; Vз - швидкість руху грейдера при зарізанні, км/год (приймаємо 2,5 км/год); Vп - швидкість руху грейдера при переміщенні грунту, км/год (приймаємо 2,7 км/год); Vо - швидкість руху грейдера при розрівнюванні, км/год (приймаємо 2,8 км/год); tпв - час на розворот грейдера, год (приймаємо 0,03 год); nз - кількість проходів при зарізанні, , Кпз - коефіцієнт перекриття проходів при зарізанні (дорівнює 1,7); Sc - середня площа перерізу стружки в щільному грунті (приймають 0,23 м2); nп - кількість проходів при переміщенні грунту, , lо - середня відстань поперечного переміщення грунту з резерву в насип, м; lп - відстань переміщення грунту за один прохід, м, , м, ? - кут захвату при переміщенні (дорівнює 45°); Кпп - коефіцієнт перекриття проходів при переміщенні (дорівнює 1,15). ; ; , м3/зміну. Список використаної літератури 1. Дорожньо-будівельні машини: Метод. Вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів-бакалаврів лісомеханічного та заочного факультетів / Ковтун Й. П., Борис М. М., Бойко М. М., Олійник М. І. - Львів: НЛТУУ, 2002. - 29 с. 2. Проектування лісовозних автомобільних доріг. Гайдар М. О. - Львів: Вища школа. Видав-во при львівському державному університеті, 1982. - 231 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...