WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахункова робота з курсу: Експлуатація і обслуговування машин - Реферат

Розрахункова робота з курсу: Експлуатація і обслуговування машин - Реферат

обсягу робіт з ТО і ремонту визначаємо трудомісткості окремих видів технічних втручань. Для визначення трудомісткостей технічних обслуговувань користуємося формулами: людино-год., (13) де , , , , - нормативи трудомісткості відповідно ТО-3, ТО-2, ТО-1 і СО, людино-год (беруться із [4], додатку). Річна трудомісткість робіт з поточного ремонту визначається: - для автомобілів людино-год., (14) - для тракторів, машин на їх базі та іншого обладнання людино-год., (15) де - трудомісткість ПР, що відповідає 1000 км пробігу автомобіля або 100 мотогод. роботи трактора, машини на його базі чи іншого обладнання, людино-год (береться із [4], додатку). Загальна трудомісткість робіт з ТО і ремонту для машин однієї марки визначається за формулою: людино-год., (16) де - коефіцієнт, який враховує трудомісткість допоміжних робіт (обслуговування і ремонт засобів ТО і ремонту, транспортні і завантажувально-розвантажувальні роботи, які пов'язані з ТО і ремонтом, прибирання виробничих, службово-побутових та допоміжних приміщень ремонтно-обслуговувальної бази тощо. (Приймають = 1,2... 1,3). Після розрахунку загальної трудомісткості виконання робіт з ТО і ремонту для окремих марок машин, слід обчислити сумарну трудомісткість робіт для всього наявного парку машин людино-год., (17) де - кількість марок машин. Керуючись методикою, котра наведена вище, проведемо розрахунок річного обсягу робіт з ТО і ремонту для трактора ТТ-4: людино-год.; людино-год.; людино-год.; людино-год.; людино-год.; людино-год. Результати розрахунків для всіх марок машин занесемо до таблиці 4. Таблиця 4. Результати розрахунку річного обсягу робіт з ТО і ремонту для всіх марок машин Марка машини ТТ-4 225,8 476,3 741 120 2709,5 5127 30827 КрАЗ-255Л1 - 1617,3 1498,7 304 8101,6 13826 КамАЗ-5320 - 1049,4 449,8 138,6 4284 7106 ЛП-18А 191,5 467,3 679,7 120 2514,8 4768 5. Розрахунок чисельності робітників Чисельність робітників для проведення технічного обслуговування точного ремонту визначається за формулою: (18) де - дійсний річний фонд робочого часу штатного робітника, год. Для визначення дійсного річного фонду робочого часу робітника користуємося формулою: год., (19) де - тривалість відпустки робітника; ( = 24 дні); - число днів пропуску роботи з поважних причин (виконання державних обов'язків, хвороба і т.п.), ( приймається = 7 днів); - число передсвяткових та суботніх днів в році; (за умови прийнятого режиму роботи підприємства в шестиденний робочий тиждень за семигодинного робочого дня, то = 59 днів, а за п'ятиденного робочого тижня та восьмигодинного робочого дня - = 0); - тривалість робочої зміни, год. Керуючись методикою, котра наведена вище проведемо розрахунок чисельності робітників: год., Приймаємо 17 робітників. 6. Розрахунок постів і обладнання для виконання ТО і ремонтів Потрібна кількість постів для виконання поточного ремонту визначається: (20) де - коефіцієнт, що враховує нерівномірність подачі машин для виконання ПР (приймають = 1,2...1,5); - кількість змін роботи; - число робітників, які одночасно працюють на посту, ( = 1...2 чол.); - коефіцієнт, який враховує зайнятість робітників на посту, (Приймають = 0,90...0,98); - коефіцієнт використання робочого часу (приймають = 0,85...0,90). Потрібна кількість постів для виконання технічних обслуговувань визначається за формулою: (21) де - сумарна річна трудомісткість технічних обслуговувань, людино-год. Сумарна річна трудомісткість технічних обслуговувань визначається: людино-год. (22) Для верстатної дільниці РММ кількість обладнання розраховується за формулою: (23) де - річна трудомісткість технічних обслуговувань і поточного ремонту, людино-год; - коефіцієнт, який враховує відсоток виконання робіт на верстатній дільниці від загального обсягу робіт з ТО і ПР (приймають = 0,35...0,45); - коефіцієнт завантаження верстату (приймають = 0,6...0,9). Річна трудомісткість технічних обслуговувань і поточного ремонту визначається за формулою: людино-год. (24) Верстатне обладнання механічної дільниці за типами вибирають на основі процентного співвідношення між трудомісткостями основних видів робіт, які виконуються на дільниці. За видами робіт воно становить: - токарні - 48 %; - револьверні - 12%; - фрезерні - 12 %; - шліфувальні - 10 %; - заточні - 8 %; - стругальні - 5 %; - свердлильні - 5 %. Керуючись методикою, котра наведена вище проведемо розрахунок постів і обладнання для виконання ТО і ремонтів: Результати розрахунків для всіх марок машин занесемо до таблиці 5: Таблиця 5. Результати розрахунку постів і обладнання для виконання ТО і ремонтів для всіх марок машин Марка машини ТТ-4 2 1563,1 1 4272,6 1,17 КрАЗ-255Л1 6 3420 3 11521,6 3,17 КамАЗ-5320 4 1637,8 1 5921,8 1,63 ЛП-18А 2 1458,5 1 3973,3 1,09 =7 Згідно з розрахованою кількістю обладнання для верстатної дільниці РММ та процентним співвідношенням між трудомісткостями основних видів робіт, які виконуються на дільниці, вибираємо такі верстати: - токарні - 3; - револьверні - 2; - фрезерні - 1; - шліфувальні - 1. Список літератури: 1. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - (У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. - 342 с; Кн. 2: Організація, планування і управління. - 383 с; Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів. - 599 с. 2. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. - К.: Мінтранс України, 1998. -16 с. 3. Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004.-492 с. 4. Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования. - М.: ЦНИИМЗ, 1979. - 237 с. 5. Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ, 2005. - 30 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...