WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Теорія, конструкція та розрахунок лісотранспортних засобів - Реферат

Теорія, конструкція та розрахунок лісотранспортних засобів - Реферат

звисання причіпної кінематичної ланки ЛТЗ; U - конструктивний коефіцієнт, який залежить від співвідношення геометричних параметрів причіпних ланок; L1 - база першої причіпної кінематичної ланки, для проектного ЛТЗ рівна 1,35 м, для порівняльного - 1,2 м; Значення параметрів С1, С2 та U виберемо з таблиці 4.3 [1]: С1 = 0, С2 = 0, U = 1. Підставивши відповідні значення у рівняння (3.18) отримаємо, що для проектного ЛТЗ ширина внутрішньої складової ГСР дорівнює: . Для порівняльного ЛТЗ ширина внутрішньої складової ГСР дорівнює: . Ширина внутрішньої складової ГСР для проектного ЛТЗ дорівнює: . Ширина внутрішньої складової ГСР для порівняльного ЛТЗ дорівнює: . Тоді ГСР для проектного автомобіля дорівнює: ГРС = 2,79 + 1,568 = 4,358 м. ГСР для порівняльного автомобіля дорівнює: ГРС = 2,28 + 1,314 = 3,594 м. 3.11. Визначення стійкості ЛТЗ Під стійкістю ЛТЗ розуміють його здатність рухатися по дорозі без бокового ковзання, перекидання або відхилення від заданого напрямку руху. Як критерії стійкості ЛТЗ, а також окремих його елементів - тягових і причіпних ланок використовують максимальні (критичні) швидкості руху за умовами поперечного ковзання і перекидання, коефіцієнт поперечної стійкості, критичний кут схилу і інші вимірники. Величина коефіцієнта поперечної стійкості тягача з розпуском може бути визначена за виразом: , (3.19) де k1 - коефіцієнт, який враховує можливе поперечне зміщення центру ваги пакету деревини від його поздовжньої осі в разі нерівномірного завантаження транспортного засобу; приймаємо рівним 0,85; k2 - коефіцієнт, який враховує поперечний нахил транспортного засобу, зумовлений еластичністю підвісів і шин; приймаємо рівним 0,9; В - найбільша колія ЛТЗ, для проектного ЛТЗ рівна 2,16 м, для порівняльного ЛТЗ рівна 1,82 м; h - висота центру ваги транспортного засобу, яка визначається за формулою: , (3.20) де hТ - координата центра ваги порожнього тягача, для проектного автомобіля дорівнює 1,106 м, для порівняльного автомобіля - 1,165 м; hрозп - координата центра ваги розпуска; hвант - координата центра ваги висоти навантаження. Величина координати центра ваги розпуска визначається за формулою: , (3.21) де hН - висота навантаження, для проектного розпуска рівна 1,63 м, для порівняльного - 1,53 м. Для проектного розпуска координата центра ваги дорівнює: м. Для порівняльного розпуска координата центра ваги дорівнює: м. Значення координати центра ваги висоти навантаження визначається за наступною формулою: , (3.22) де hст - висота стояка, рівна 2 м. Для проектного автомобіля координата центра ваги висоти навантаження дорівнює: м. Для порівняльного автомобіля координата центра ваги висоти навантаження дорівнює: м. Отже, висота центру ваги проектованого транспортного засобу дорівнює: м. Висота центру ваги порівняльного транспортного засобу дорівнює: м. Коефіцієнт поперечної стійкості проектного тягача з розпуском рівний: . Коефіцієнт поперечної стійкості порівняльного тягача з розпуском рівний: . Стійкість за умовою забезпечується тільки проектним тягачем з розпуском. 3.12. Визначення максимальних швидкості руху за умови перекидання Максимальна швидкість руху стовбуровоза з умови перекидання визначається за формулою: . (3.23) Підставивши відповідні значення у рівняння (3.23), отримаємо, що для проектного ЛТЗ максимальна швидкість руху стовбуровоза з умови перекидання дорівнює: км/год. Для порівняльного ЛТЗ максимальна швидкість руху стовбуровоза з умови перекидання дорівнює: км/год. 3.13. Визначення максимальної швидкості руху за умови максимального ковзання Максимальна швидкість руху ЛТЗ за умови поперечного ковзання визначається на основі виразу: . (3.24) де - коефіцієнт бокового зчеплення шини з дорогою, для сухої дороги = 0,5. Отже, для проектного варіанта ЛТЗ максимальна швидкість руху за умови поперечного ковзання дорівнює: км/год. Для порівняльного варіанта ЛТЗ максимальна швидкість руху за умови поперечного ковзання дорівнює: км/год. ВИСНОВКИ В порівнянні з проектним автомобілем КрАЗ-255Б1 порівняльний автомобіль ЗИЛ-131 має менші вантажопідйомність, власну масу, максимальну потужність, але водночас більші максимальну швидкість та розхід палива. Проектний розпуск ТМЗ-803 в порівнянні з роспуском ТМЗ-802 має більші вантажопідйомність, власну масу, висоту навантаження, габаритні розміри. Внаслідок виконуваних робіт лісотранспортними засобами за заданих умов екологія зазнає мінімальних пошкоджень. В результаті визначення питомої потужності ДВЗ ЛТЗ встановлено, що двигун жодного із запропонованих ЛТЗ за заданих умов, не буде забезпечувати тягові властивості. Середньо-технічна швидкість для проектного та порівняльного варіантів ЛТЗ майже однакова, у порівняльного ЛТЗ вона більша за середньо-технічну швидкість проектного ЛТЗ на 0,82 км/год. Максимальна сила тяги на гаку тягача для проектного автомобіля в півтора рази більша, ніж максимальна сила тяги на гаку тягача для порівняльного автомобіля. Це пояснюється тим, що у проектного автомобіля КрАЗ-255Б1 максимальний крутний момент у два рази більший від максимального крутного момента у порівняльного автомобіля ЗИЛ-131. Гальмівний шлях та гальмівне сповільнення обох ЛТЗ задовольняє вимогам ДАІ щодо максимально можливого шляху гальмування та гальмівного сповільнення. Умова прохідності в заданих умовах виконується як для проектного, так і для порівняльного автомобілів. Але прохідність у проектного автомобіля КрАЗ-255Б1 є кращою, оскільки для цього автомобіля значення максимального динамічного фактора є більшим, ніж у порівняльного автомобіля ЗИЛ-131. Кращою маневровістю володіє порівняльний автомобіль, скільки габаритна смуга руху у нього є меншою, ніж у проектного автомобіля. Максимальна швидкість руху проектного ЛТЗ з умови перекидання та за умови поперечного ковзання є приблизно на 25% більшою від максимальної швидкості руху порівняльного ЛТЗ. Власні частоти коливань підресореної ланки проектного та порівняльного ЛТЗ над і-ю віссю є меншими від допустимої величини частоти коливань, безпечної для здоров'я людини. Отже, рух на даних лісотранспортних засобах за критерієм частоти коливання, є безпечним для життя. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1. Библюк Н. І., Герис М. І. Загальне компонування лісотранспортних засобів. Методичні вказівки. Львів:УкрДЛТУ, 2002. - 74 с. 2. Закин Я. Х., Щукин М. М., Марголис С. Я., Ширяев П. П., Андреев А. С. Конструкции и расчет автомобильных поездов. - Ленинград: "Машиностроение", 1968. - 332 с. 3. Білик Б. В., Адамовський М. Г. Теорія самохідних лісових машин: Навч. Посібник. - Київ-Львів: ІЗМН, 1998. - 208 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...