WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок і проектування установки типу ЛО-50А з детальним опрацюванням механізму насування пил (Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи - Реферат

Розрахунок і проектування установки типу ЛО-50А з детальним опрацюванням механізму насування пил (Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи - Реферат

агрегату. На підставі аналізу ескізного компонування складаємо робоче компонування, що уточнює конструкцію агрегату. Компонування розпочнемо з рішення головних питань - вибору раціональних кінематичної і силової схем, визначення найбільш доцільного їх взаємного розташування. Компонування будемо вести в масштабі 1:1, а якщо розміри об'єкту не дозволяють, то окремі вузли і деталі об'єкту будемо компонувати в натурі. При компонуванні машин будемо старатись дотримуватись таких загальних правил компонування: - добиватись всілякого зниження витрат на експлуатацію машин за рахунок зменшення енергоспоживання, вартості обслуговування і ремонту; - випереджувати технічне старіння машин, забезпечити їх довгочасне застосування; - конструювати машини із розрахунком на безремонтну експлуатацію; - уникати розміщення поверхонь тертя безпосередньо на корпусах деталей; - забезпечити можливу повну взаємозамінність деталей і вузлів; - всіляко спрощувати конструкцію машин; - вивчати і і знати тенденції розвитку галузей народного господарства, що використовують проектовані машини; - забезпечувати збереження здоров'я обслуговуючого персоналу. 8. Складання і монтаж обладнання При конструюванні з'єднань, вузлів і агрегатів будемо дотримуватись агрегатного принципу складання. Взаємозамінність деталей досягається призначенням необхідних допусків і кінцевих відхилень форми (непаралельність, неперпендикулярність і ін.). Типи посадок вибираємо в залежності від умов роботи з'єднання. При послідовному складанні декількох деталей з натягом будемо уникати посадки по одному діаметру, тому, що необхідно просувати деталі через посадочну поверхня, а це ускладняє монтаж і демонтаж та викликає небезпеку пошкодження поверхонь. Положення деталей при складанні повинно бути однозначно встановлено складальними базами. Машини, які визначені на проектування, повинні бути забезпечені можливістю такелажування при транспортуванні, проведенні монтажу, розвантаженні. Стаціонарне технічне обладнання і машини потребують улаштування, фундаментів. Фундаменти повинні бути достатньо масивними, сприймати статичні і динамічні навантаження, не допускати зміщення і вібрацій обладнання. 9. Визначення продуктивності та організація робіт з використанням запроектованого обладнання Призначенням технологічного обладнання будь-якого типу є використання заданого техпроцесу або виробництво визначеної продукції. Годинна продуктивність ланцюгових пил, що працюють на розкряжуванні лісу, визначається за формулою: , м3/с, де Q0 - середній об'єм однієї колоди, м3: , м3; t1 - час, що витрачається на один пропил, сек.: , c; n0 - число пропилів, що приходиться на одну колоду, приймаємо n0=5; С0 - коефіцієнт використання пили за часом, приймаємо С0=0,9; Отже: , м3/с. 10. Заходи по створенню безпечних умов праці запроектованого обладнання Механізація лісозаготівель не лише сприяє зростанню продуктивності праці, але, у більшості випадків, суттєво впливав на зменшення травматизму, тому що умови праці робітників стають значно раціональнішими і безпечнішими. Ні одній лісозаготівельній операції не приділяється стільки уваги відносно безпеки праці, як звалювання дерев. І це не випадково, тому що незначне відхилення від встановлених правил звалювання дерев в багатьох випадках приводить до травм працюючих. Через це, розробляючи засоби повалення дерев, слід ввернути увагу і врахувати всі можливі конструктивні рішення, які забезпечують надійність роботи засобів і безпечну працю робітників. Специфічні відмінності лісозаготівельного виробництва закладено в громіздкості і значній масі об'єкту праці, що зумовлює використання енергомісткого і металоємного обладнання. Тому майже всі машини і обладнання повинні бути забезпечені гальмівними засобами, а обертаючі частини верстатів ізолюють захисними засобами, що дозволяють уникнути випадкове попадання в небезпечну зону одягу або рук працюючих. Нещасні випадки при експлуатації лісозаготівельної техніки мають місце внаслідок поломки шківів, маховиків і інших елементів, що обертаються через наявність в них тріщин, раковин або через самочинне розгвинчування та розмикання болтових з'єднань. При конструюванні машин і обладнання необхідно особливо старанно вирішувати завдання по розчищенню робочих місце керування на певній відстані від небезпечних зон, особливо, від зон дії інерційних сил, джерела шуму і вібрації, випромінювання і ін. Переважна більшість лісозаготівельного обладнання і машин працюють від електродвигунів, потенційна небезпека яких значно зростає при ігноруванні вимог щодо влаштування заземлення чи занулення. Запобігти небезпечне ураження струмом можливо за рахунок використання загальних і індивідуальних засобів захисту. 11. Встановлення показників ефективності запроектованої машини Енергоозброєність праці визначається за формулою: , кВт/люд, де np - кількість робітників, які обслуговують машину, приймаємо де np=3. Питома енергоємність характеризує виконання виробничого процесу в заданих умовах і визначає кількість енергії, яка необхідна для виробництва одиниці продукції: , кВт*с/м3, де ПГ - погодинна продуктивність машини. Ступінь нормалізації конструкції визначаємо за формулою: , де nН - кількість нормалізованих деталей в конструкції; де n - загальна кількість деталей. Висновки Стаціонарно встановлені пили, що коливаються, знаходять використання в тих випадках, коли розміри за діаметром поступаючої сировини не дають змоги використати для розпилювання кругло пиляльні установки або ручний моторний інструмент. Від переносних пил станок відрізняється тим, що він встановлюється стаціонарно на особливій станині, має велику по довжині шину, особливий механізм насування заготовок і більш потужний двигун, від якого рух передається зірочці ланцюга. Курсовий проект складається із пояснювальної записки і графічного матеріалу. При виконанні даного курсового проекту студентом було набуто необхідні знання з теорії, конструкції та розрахунку установки типу ЛО-50А з детальним опрацюванням механізму насування пил. Список використаної літератури 1. Тиберій Шкіря. Машини та обладнання лісосічних та лісоскладських робіт. Підручник. - Львів: Тріада Плюс, 2005. - 436 с. 2.Залегаллер Б. Г., Ласточкин П. В., Бойков С. П. Технология и оборудование лесных складов: Ученик для вузов - з-е узд., испр., доп. - М.: Лесн. Пром-сть, 1984. - 352 с. 3. Гороховский К. Ф., Лившиц Н. В. Машины и оборудование лесосечных и лесоскладских работ: Ученое пособие для вузов. - М.: "Экология", 1991. - 528 с. 4. Машины и оборудование лесоразработок. Рахманов С. И., Гороховский К. Ф., 1967 г. 5. Шкіря Т. М., Сопотун О. Й. Машини та обладнання лісосічних і лісоскладських робіт: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: УДЛТ, 1995. - 53 с. 6. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техникумов/С. А. Чернавский, Г. М. Ицкович, К. Н. Боков и др. - М.: Машиностроение, 1979. - 351 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...